Security evolueert naar een <br> service- en kennissector
Tom Geldolf, Thierry Persoons, Gust Dierckx, Stijn Van Dingenen, Koen Druyts Sector - debat - security

Security evolueert naar een
service- en kennissector

Sector - debat - security

De securitysector is de voorbije tien jaar danig geëvolueerd. Organisaties lopen meer risico’s dan voorheen, cybercriminaliteit is één van de belangrijkste bedreigingen. Voor veeleisende klanten volstaat al langer niet meer de levering en installatie van apparatuur, er is vooral behoefte aan service, kennis en advies. STERCK bracht vijf marktspelers bij elkaar voor een levendige discussie over de securitysector.

Tom_Geldof_Asfo_Thierry_Persoons_Allocking_Gust_Dierckx_DNCS_Stijn_Van_Dingen

STERCK. Op welke manier kunnen bedrijfsleiders hun veiligheidsrisico’s best inschatten?

Koen Druyts: “Wij raden ondernemers aan om eerst te ­kijken naar hun bedrijfskritische elementen: welke parameters kunnen het voortbestaan van mijn organisatie bedreigen? Op die manier kunnen ze ­risico’s identificeren en prioriteiten formuleren. Verzekerings­makelaars zijn doorgaans het sluitstuk in het securityverhaal, ze zijn uitstekend geplaatst om een gedegen en objectief advies te geven.”

Onze kweekvijver zit in de evenementsector, onder meer bij Tomorrowland. Voor die opdrachten doen wij een beroep op een dertigtal schoolverlaters.

Tom Geldolf: “Bedrijfsleiders moeten steeds een kosten-­batenanalyse maken. Loont het bijvoorbeeld de moeite om op alle plaatsen in een supermarkt camera’s te hangen? De bedrijfsleider moet een economische afweging maken of de kosten van camera’s opwegen tegen de prijs van goederen die kunnen gestolen worden.”

Tom_Geldof_Aseq “ASEQ is sinds 1992 actief in de beveiligingssector. Wij bieden oplossingen op maat voor elke klant, branche en situatie. De conceptuele aanpak gaat uit van de juiste materialen, de juiste toepassing, op de juiste plaats en op het juiste moment geplaatst. We hebben een aanzienlijk marktaandeel in camerabeveiliging en inbraakalarmen en zijn met discrete ­camera's de specialist in het ophelderen van interne diefstallen.”

STERCK. Security is een containerbegrip dat vele ladingen dekt. Kan één speler nog voorzien in de complete beveiliging van een bedrijf?

Gust Dierckx: “De tijd is voorbij dat elektro-installateurs alle security-oplossingen konden aanbieden. We zien een verdere segmentatie van de markt. Security zonder IT is niet meer mogelijk.”

Thierry Persoons: “Professionalisering is aan de orde van de dag. Securitybedrijven moeten van vele markten thuis zijn om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de klanten.”

Thierry_Persoons_Allocking “Allocking fabriceert en levert sluitsystemen, toegangscontrole- en veiligheidsoplossingen. De productontwikkeling gebeurt in Boom, de productie vindt plaats in Boom en Azië. Onder het merk “SmartKing” wordt een uitgebreid gamma op de markt gebracht. Enkele vooraanstaande merken vervolledigen de eigen productie.”

Cybercriminaliteit explodeert

STERCK. Het gebruik van informatica heeft veel nieuwe kansen gecreëerd. Zijn kmo’s zich echter voldoende bewust van de risico’s? Op welke niveaus situeren zich de gevaren van cybercriminaliteit?

Koen Druyts: “Bedrijven hebben vaak geen benul van de waarde van hun data. Professionele criminele organisaties zijn erop uit om data te hacken en daarmee hun voordeel te doen. Terwijl grote organisaties fors investeren in hun informaticabeveiliging, zijn het nu vooral kleine kmo’s die kwetsbaar zijn. Het aantal gerapporteerde incidenten stijgt explosief. Vanuit de verzekeringssector zien we een stijging met duizenden procenten op jaarbasis. Cybercriminaliteit is momenteel de grootste fraudesector in de wereld en genereert meer inkomsten dan de drugs­sector. Mochten cybercriminelen een land vertegenwoordigen, dan waren ze lid van de G7.”

Gust Dierckx: “De meeste Belgische bedrijven zijn niet op de hoogte van de gevaren van cybercriminaliteit. Het belang van IT wordt vaak nog onderschat, CEO’s zien IT vooral als een kost en vergeten het beveiligingsaspect. Het is vandaag nog altijd vrij eenvoudig om bedrijfsgegevens te hacken.”

Door de vele cowboys in de sector worden de prijzen steeds verder naar beneden gedrukt.

Thierry Persoons: “We hebben nog een heel lange weg af te leggen voor het opvoeden van mensen om hen bewust te maken van veiligheidsdreigingen.”

Gezocht: technische profielen met een IT-passie en omgekeerd

STERCK. Naar welke profielen is de security­sector op zoek?

Tom Geldolf: “Wij zijn vooral op zoek naar technisch geschoolde medewerkers. Een summiere kennis van IT is meegenomen, maar zeker niet verplicht. Wij hebben liefst medewerkers die nog bereid zijn om bij te leren. We krijgen regelmatig gegadigden over de vloer met een rugzak vol kennis en ervaring, maar in de praktijk brengen ze er soms weinig van terecht.”

Bedrijfsleiders moeten steeds een kosten-batenanalyse maken. Loont het bijvoorbeeld de moeite om op alle plaatsen in een supermarkt camera’s te hangen?

Gust Dierckx: “Bij ons is er een segmentering aan jobs. Diverse profielen kunnen aan de slag. Elektronicakennis gecombineerd met een IT-passie of omgekeerd, is het perfecte ­profiel. We hechten veel belang aan ondersteuning. Nieuwe medewerkers worden continu begeleid door een peter.”

Stijn Van Dingenen: “Onze kweekvijver zit in de evenementensector, onder meer bij Tomorrowland. Voor die opdrachten doen wij een beroep op een dertigtal schoolverlaters. Als ze de microbe te pakken hebben, is de kans groot dat ze bij ons aan de slag blijven.”

IS uw bedrijf klaar voor de GDPR-wetgeving?

In mei 2018 treedt de GDPR-wetgeving in werking. GDPR of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u die data gebruikt en hoe u ze beveiligt. De gegevens moeten volgens een afdoend veiligheidsniveau verwerkt worden door gebruik te maken van passende, technische en organisatorische maatregelen. Dat houdt in een bescherming tegen iedere niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies van de gegevens.

Thierry Persoons: “Wij hebben verschillende profielen in dienst. Het betreft zowel schrijnwerkers als IT-ers. Het is niet eenvoudig om talenten te vinden. Het duurt toch minstens een jaar vooraleer een nieuwe technieker een volledig rendement haalt.” Heeft de security­sector een sexy imago op de arbeidsmarkt?

Stijn Van Dingenen: “­Security heeft absoluut een sexy imago en een grote aantrekkingskracht op jongeren.”

Stijn_Van_Dingenen_TowerEye “Allocking fabriceert en levert sluitsystemen, toegangscontrole- en veiligheidsoplossingen. De productontwikkeling gebeurt in Boom, de productie vindt plaats in Boom en Azië. Onder het merk “SmartKing” wordt een uitgebreid gamma op de markt gebracht. Enkele vooraanstaande merken vervolledigen de eigen productie.”

Tom Geldolf: “Dat kan wel zo zijn, maar toch blijft het voor veel securitybedrijven heel moeilijk om geschikte medewerkers te vinden.”

Gust Dierckx: “Het is vooral moeilijk om jongeren langere tijd aan je bedrijf te binden. De tijd dat mensen een contract tekenden voor 20 jaar is voorbij. Maar werken is wel veeleer een beleving geworden in een alsmaar sneller groeiende organisatie als die van DNCS.”

Koen Druyts: “De verzekeringssector heeft jammer genoeg geen sexy imago. Dat heeft veel te maken met de hoge opleidingseisen voor het behalen van een accreditatie. Via een bachelor- en masteropleiding kan je binnenstromen, maar helaas kiezen niet zoveel jongeren voor deze richting. De afgelopen jaren hebben we wel een aantal schoolverlaters aangeworven met een ­passie voor IT en affiniteit met financiën en verzekeringen.” Rendabiliteit onder druk Hoe ervaren jullie de rendabiliteit in de securitysector?

Koen_Druyts_Swaegers “Wij treden graag op als een full service makelaar of als een tijdelijk inzetbare en onafhankelijke consultant. Voor ons is verzekeren veel meer dan een polis afsluiten. Het gaat om het beperken en indijken van risico’s, incidenten en schade­gevallen oplossen, om uw vermogen te beheren.”

Koen Druyts: “Onze sector staat op de drempel van een grote transformatie. Ik durf geen vijf jaar vooruit te kijken naar hoe onze sector eruit zal zien. Onze sector zal snel en met de juiste visie moeten inpikken op een aantal nieuwe trends om het ondernemingsrisico te beperken.”

De impact van cybercriminaliteit wordt fel onderschat. Mochten cybercriminelen een land vertegenwoordigen, dan waren ze lid van de G7.

Thierry Persoons: “Door de vele cowboys in de sector worden de prijzen steeds verder naar beneden gedrukt. Ze brengen vooral de verkeerde oplossingen op de markt, eindklanten weten soms niet wat ze kopen. Het gaat dikwijls om oplossingen die niet conform de voorschriften zijn. Vaak zitten wij dan met de gebakken peren en moeten wij herinstallaties uitvoeren.”

Tom_Geldof_Asfo_Thierry_Persoons_Allocking_Gust_Dierckx_DNCS_Stijn_Van_Dingen.png

Tom Geldolf: “Ook in onze branche komt het regelmatig voor dat wij toestellen moeten vervangen. Dat maakt het totale kostenplaatje uiteraard een pak duurder. Bij camera’s gaat het dikwijls om een fout toestel op een foute plaats.”

Gust Dierckx: “De marges staan enorm onder druk. Ik ben ervan overtuigd dat de ‘tussen­lagen’ in de toekomst zullen wegvallen. Op materialen kan je nog nauwelijks marges halen. Onze meerwaarde zullen we vooral moeten halen uit kennis en diensten.”

Gust_Dierckx_DNCS “DNCS is een netwerk­expert die integreerbare en schaalbare beveiligingsinstallaties aanbiedt. Daarvoor werken we vanuit één platform waardoor een zorgeloos facilitybeheer mogelijk wordt, onder ander door overzichtelijke procesopvolging en het opleveren van betrouwbare analyses.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels