De nieuwe facturatierichtlijn op 1 januari 2015

De nieuwe facturatierichtlijn op 1 januari 2015

Praktijck Accounting Team

Met ingang van 1 januari 2013 werden de facturatieregels gewijzigd, als gevolg van een aanpassing van onze Belgische wetgeving aan de Europese regelgeving. Die aanpassing heeft voornamelijk betrekking op het moment waarop de BTW verschuldigd is, wanneer die aftrekbaar is en wanneer een factuur moet worden uitgereikt. Zonder tegenbericht verloopt de overgangsperiode einde van dit jaar. Er zijn enkele belangijke wijzigingen. 

Opeisbaarheid BTW

De BTW wordt pas opeisbaar op het ogenblik dat er een belastbaar feit plaatsvindt. Dat is in regel wanneer een goed wordt geleverd of de dienst wordt voltooid. Maar het belastbaar feit is ook het tijdstip van betaling, a rato van die betaling, indien deze eerder gebeurt dan de levering van het goed of de voltooiing van de dienst.

Dit heeft tot gevolg dat een factuur die gemaakt wordt voor de levering van een goed of de prestatie van een dienst, niet langer de ‘betaalbaarstelling’ van de aangerekende BTW veroorzaakt. De BTW bij de klant is dus niet langer aftrekbaar, tot het ogenblik van ofwel de betaling van die factuur of de levering van het goed/de prestatie. Dit is in het bijzonder het geval wanneer u een voorschotfactuur uitreikt. Er heeft op dat ogenblik nog geen belastbaar feit plaats gevonden. De BTW dient niet te worden opgenomen in de aangifte tot het moment dat er wel een belastbaar feit of een betaling gebeurt.

Om dat allemaal op te volgen, moet u twee data vermelden op uw verkoopfacturen: zowel de datum van het belastbaar feit, als de datum waarop u de factuur heeft uitgereikt. 

Bijvoorbeeld: u heeft een dienst verricht op 29/03, de factuur wordt uitgereikt op 12/04, dan is de BTW verschuldigd in de aangifte van het 1ste kwartaal of de maand maart.

Voor transacties tussen België en andere EU lidstaten (ofwel leveringen buiten België maar binnen Europa, ofwel ontvangst van goederen uit andere lidstaten) , is er niets gewijzigd. De BTW is opeisbaar bij uitreiking van de eindfactuur. Voorschotfacturen veroorzaken geen opeisbaarheid/aftrekbaarheid.

Op welk tijdstip factuur uitreiken?

Facturen dienen opgemaakt te worden uiterlijk 15 dagen na de maand waarop de BTW opeisbaar is geworden. Op facturen die betrekking op hebben intracommunautaire handelingen of medecontractant, is het niet langer verplicht om het wetsartikel te vermelden. Het is voortaan voldoende om te vermelden ‘BTW verlegd’.

Deze expertise werd aangeboden door / Accounting Team 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels