hoopvol

De bouwsector kampt met hoge loonkosten, goedkope concurrentie uit het buitenland en de druk van de economische conjunctuur. Toch is niet alles negatief. Zo zijn de investeringen van de overheid in ondermeer scholen en woonzorgprojecten op peil gebleven. Als nu ook de gemeenten en steden hun plannen in de praktijk omzetten komt er ook voor de wegenbouwers en infrastructuur meer werk op de plank.

Dan rest er enkel een doorbraak in de mobiliteitsproblematiek om plots een lichtje te zien aan het einde van de tunnel.

STERCK Antwerpen — Nr.2

STERCK. Antwerpen
Nr.2

september-oktober 2014