Platteland met pit
Luc Vleugels

Platteland met pit

Regio: Heist-op-den-berg

Burgemeester Luc Vleugels doopte zijn Heist-op-den-berg ‘een platteland met pit’. Het werd een inhoudelijk concept en de leidraad voor het huidige beleid. De burgervader schreef er zelfs een boek over. Of hoe een platteland vandaag de dag toch ondernemend en innovatief kan zijn en blijven.

 “Heist-op-den-berg is wat links blijven liggen van de grote economische slagaders zoals autowegen en kanalen”, schetst burgemeester Luc Vleugels. “Ik noem ons graag ‘een platteland met pit in de kern’. Dat vat onze dubbele schoonheid en troeven samen. We willen namelijk de pit én het plattelandskarakter van Heist in de verf zetten. Ik ben daarbij nogal een fan van de uitspraak van Emmanuel Lévinas ‘niets is zo praktisch als een goede theorie.’ We hebben daarom een duidelijke visie ontwikkeld, gekoppeld aan een masterplan en een city marketingplan. We zijn een gemeente die door de fusie 41.000 inwoners telt en heel wat verschillende dorpskernen heeft. Het is niet eenvoudig die aan elkaar te linken, maar het maakt van ons een kleinstedelijk gebied of een semi-stedelijke gemeente, gelukkig zonder de anonimiteit en zenuwachtigheid van een echte stad.” 

Niets zo praktisch als een goede theorie.

STERCK. Hoe ziet het economische landschap van Heist-op-den-Berg er uit? 

Luc Vleugels: “Economisch gezien is in onze regio de tertiaire sector nog steeds de belangrijkste. Het gaat vooral over verkoop van goederen en diensten met veel logistiek en transport, bouw en chemie en ook veel landbouw en aanverwante. Als we namen noemen, spreken we over Mylène, Proficos, Merck (het vroegere Schering-Plough), Duracell DDH, Baltimore Aircoil, het distributiecentrum van Spar Retail, Transport Van Egdom en Bellekens, de aannemingsbedrijven Michiels en Mulders enzovoort. Alle ondernemers, middenstanders en KMO’s koesteren we als het kloppende hart van onze gemeente. Wij krijgen er welvaart voor in de plaats en de werkloosheidsgraad in Heist is met 5,95 procent één van de laagste in heel Vlaanderen.”

Regularisatie

STERCK. Heist is groen en landelijk. Is er dan nog voldoende ruimte beschikbaar? 

Vleugels: “Vandaag hebben we zo’n 200 ha bedrijfsterrein. Daar komt nu nog 25 ha bij. Veel meer ruimte is er niet meer, maar je kunt op twee manieren extra bedrijfsruimte creëren. Enerzijds door effectief fysieke hectares te zoeken, maar anderzijds ook door zonevreemde bedrijven een juridisch kader en rechtszekerheid te bieden. 

We hebben inzake reguralisatie al twee fases achter de rug en de derde is lopende. De intercommunale IOK kreeg ook de opdracht om het 6,5 ha-grote lokale bedrijfsterrein Heistse Hoek in te richten en langs de Knotwilgweg uit te breiden met een KMO-project van 2,5 ha. Maar behalve zoekzones voor industrie en ambacht wordt er ook ruimte voor kleinhandel bepaald. 

We proberen daarbij een moratorium te respecteren voor winkels langs de N10 en de N15. We willen geen baanwinkels die de klanten van onze detailhandels in de kernen weghouden.” 

De maatschappelijke verankering van bedrijven is een economische kracht.

STERCK. Hoe houden jullie bedrijven hier of hoe trekken jullie nieuwe aan? 

Vleugels: “We willen onze ondernemers ondersteunen en waar mogelijk ermee samenwerken. We voelen ons ook goed in elkaars gezelschap. Bedrijven zijn voor ons maatschappelijke actoren die mee het concept van ‘platteland met pit’ zullen uitbouwen. We gaan daarom ook zelf actief naar ons bedrijfsleven, Voka en Unizo toe. Alle lokale ondernemers zoals middenstanders, KMO-ers en landbouwers zetelen ook in één adviesraad Lokale Economie zodat we constant de vinger aan de pols houden. Dat is ook de succesformule achter de IJslandse economische wederopstanding na het faillissement daar. KMO’s en bedrijven die stevig geworteld zijn in een hechte lokale gemeenschap. Omgekeerd betekent een stevige maatschappelijke verankering van bedrijven ontegensprekelijk ook een economische kracht. Bedrijven die verankerd zijn in een gemeenschap zijn minder geneigd tot economisch vluchtgedrag en dragen bij tot een meer stabiele lokale arbeidsmarkt. 

STERCK. In het nieuwe beleidsplan zijn er ongetwijfeld economische punten weerhouden? 

Vleugels: “In onze beleidsnota hebben we vijf doelstellingen opgenomen: de opwaardering van het Heistse platteland, de versterking van Heist als regionaal centrum, het moderniseren van ons gemeentebedrijf, het uitbouwen en verbeteren van het welzijnsaanbod en het creëren van meer welvaart door een bedrijfsvriendelijk klimaat en sociale tewerkstelling. Om een bedrijfsvriendelijk klimaat te scheppen moet je extra aandacht hebben voor drie zaken die van levensbelang zijn: een goede ontsluiting, voldoende ruimte en een goede dienstverlening. We hebben ook geen pestbelastingen zoals de belastingen op drijfkracht, personeel enzovoort.”

Luc Vleugels

Cultuur en parkeerbeleid

STERCK. Als gemeentebestuur moeten jullie de aandacht verdelen over zes dorpskernen met een eigen horeca en middenstand. Hoe pakken jullie dat aan?

Vleugels: “In totaal hebben we zo’n 800 detailhandels en horecazaken en die willen we natuurlijk behouden en het aantal nog uitbreiden. Het Heist-op-den-Berg van nu is een vrij nieuw gegeven en is een fusieproduct uit de jaren ’70. De zes deelgemeenten (Wiekevorst, Itegem, Booischot, Schriek, Hallaar en Heist) hebben een eigen karakter en dat willen we benadrukken. We willen dat bijvoorbeeld ook weerspiegeld zien in de wijze waarop we hun kernen gaan herinrichten: het feestgrage Schriek, Wiekevorst, dorp van zorg en Itegem, het dorp aan de Nete.

Ondernemings-vriendelijkheid is een algemene attitude in alles wat we doen.

Dé formule voor de toekomstige kernvernieuwing en -ontwikkeling van Heist is cultuur en cultuureconomie. Cultuur biedt de mogelijkheid om heel wat uiteenlopende dingen met elkaar te verzoenen. CC Zwaneberg trekt 40 procent toeschouwers van buiten de gemeente aan. Daarmee kunnen we ook creatieve en artisanale winkels aantrekken. 

Verder ondersteunen we middenstandsacties en evenementen waar mogelijk en hebben we een nogal eigenzinnig en uniek gratis parkeerbeleid. Wil je het klanten gemakkelijk maken, dan moet je zorgen dat ze met hun neus voor de winkel staan. In de onmiddellijke omgeving van de winkels mag je een half uur gratis parkeren, op de centrumparkings twee uur en daarbuiten zelfs onbeperkt. Je merkt het: ondernemingsvriendelijkheid is niet een opdracht die te situeren is in één bepaald bestuursdomein, maar eerder een algemene attitude in alles wat we doen.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels