Het familiegevoel als succesfactor
Laura Hoekx
& Koen Hendrix
VKW - UHasselt

Het familiegevoel als succesfactor

Expertenstuk - VKW - UHasselt

Waar academische literatuur zegt dat de aanwezigheid en invloed van een familie in een bedrijf zowel een succesfactor als een belemmering kan zijn voor het bedrijf, zien we bij D&L Concepts een mooi voorbeeld van het eerste: de familiale invloed bepaalt hier mee het succes van het bedrijf. Dat stellen dr. Laura Hoekx (Research Center for Entrepreneurship and Family Firms – UHasselt) en Koen Hendrix (VKW Familiebedrijven).

Ten eerste is er bij D&L Concepts de harmonieuze samenwerking tussen beide generaties. Dat is in familiebedrijven allesbehalve evident, maar bepaalt wel mee het langetermijnsucces van het bedrijf. Daarnaast is er ook het familiegevoel waar doelbewust op ingezet wordt. Het creëren en communiceren van een duidelijke identiteit als familiebedrijf kan naar klanten toe een belangrijke troef zijn, omdat dit vaak als een soort kwaliteitslabel beschouwd wordt. 

Minstens even belangrijk is de impact die het creëren van dat familiegevoel heeft op de werknemers. Er bewust mee bezig zijn om medewerkers, ook de niet-familiale, het gevoel te geven deel te zijn van de familie, zal leiden tot een hogere mate van psychologisch eigenaarschap. Werknemers gaan zich met andere woorden verantwoordelijk voelen voor ‘hun’ bedrijf en zich meer engageren.

Betrokkenheid

Engagement, of betrokkenheid, houdt concreet in dat werknemers veel mentale energie en veerkracht hebben op de werkvloer, trots en enthousiast zijn over hun job en volledig kunnen opgaan in hun werk. Die betrokkenheid, ook wel bevlogenheid genoemd, heeft een heleboel positieve gevolgen voor een familiebedrijf: medewerkers zullen bijvoorbeeld minder afwezig zijn, minder snel geneigd zijn om van job te veranderen en bereid zijn ‘the extra mile’ te gaan. Dat zal zich ook vertalen in de resultaten van het bedrijf. Op die manier vormen bevlogen medewerkers dus een belangrijk competitief voordeel. Dat is zeker vandaag het geval, waar het vinden en behouden van de juiste mensen één van de grootste bekommernissen van ondernemers is.

Er zijn verschillende factoren die de mate van betrokkenheid van medewerkers beïnvloeden, waarvan de sfeer op de werkvloer of het creëren van dat familiegevoel een belangrijke is. Verder zullen bijvoorbeeld ook keuzevrijheid, de mate en kwaliteit van feedback, het gevoel van rechtvaardigheid en de mate waarin het familiebedrijf aandacht heeft voor haar sociale impact een rol spelen in het niveau van engagement.

Het creëren van een duidelijke identiteit als familiebedrijf kan naar klanten toe een belangrijke troef zijn.

Psychologische veiligheid

Daarnaast kan ook het geven van een gevoel van psychologische veiligheid een grote rol spelen in het bekomen van die betrokkenheid. Een hoge mate van psychologische veiligheid houdt in dat zorgen en frustraties, maar ook ideeën en creativiteit gedeeld kunnen worden, zonder te moeten vrezen voor negatieve gevolgen. Anders gezegd: voelen werknemers zich veilig genoeg om zichzelf te zijn op de werkvloer? In het bekomen van die psychologische veiligheid spelen niet alleen de leiderschapsstijl, maar ook de houding en het gedrag van de leidinggevenden een essentiële rol. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat er naar hun geluisterd wordt en dat hun werkgever het beste met hen voorheeft, zal dat hun gevoel van veiligheid en hun engagement ten goede komen. Het feit dat men bij D&L Concepts zo bewust bezig is met het creëren van die openheid is daarom een grote sterkte.  

Open communicatie

Ook de openheid tussen beide zaakvoerders onderling valt op in het verhaal van D&L Concepts. Het bespreekbaar maken van meningsverschillen en het open en eerlijk communiceren van emoties is van onschatbare waarde voor familiebedrijven. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar in veel familiebedrijven worden emoties nog te vaak verborgen of gefaket. Dat doet men meestal met goede bedoelingen, om de harmonie in de familie te bewaren en conflicten uit de weg te gaan. Nochtans heeft het vaak een averechts effect en komt dit het familiebedrijf allesbehalve ten goede. Zo kan het verbergen of faken van emoties op managementniveau de besluitvormingskwaliteit benauwen, zorgen voor minder betrokkenheid en leiden tot onsamenhangende doelen in het managementteam. Het is daarom van cruciaal belang om een klimaat te creëren waarin meningsverschillen aanvaard worden en emoties op een respectvolle, serene manier gedeeld kunnen worden. Het feit dat François en Yannick Derboven die onderlinge transparantie zo hoog in het vaandel dragen is dus een belangrijke troef die niet alleen hun samenwerking, maar ook D&L Concepts als bedrijf ten goede komt. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels