Hoe maak je van je mensen gelukkige medewerkers?
Stijn Van Echelpoel
& Helen Van Uffel
SD Worx

Hoe maak je van je mensen gelukkige medewerkers?

Praktijck - SD Worx

Een werkgever die werkgeluk centraal plaatst, is een aantrekkelijke werkgever. Daar zijn de meeste bedrijven het over eens. Ruim 6 op de 10 Belgische werkgevers schenkt er prioritair aandacht aan om talent aan te trekken en te behouden. Dat blijkt uit ons The Perfect Match-onderzoek. 

“Zijn je medewerkers gelukkig op het werk?” Een eenduidig antwoord hierop bestaat niet. Want werkgeluk is persoons- en tijdsgebonden, moeilijk meetbaar en hangt af van uiteenlopende factoren. Ook dragen bedrijven en medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Het abc van gelukkige medewerkers

Kort samengevat bepalen 3 basisfactoren werkgeluk: autonomy, belonging en contribution. Samen vormen ze een ideale cocktail van jobinhoudelijke, organisatorische en relationele toetsen om van werkgeluk een prio te maken in je personeelsbeleid. 

A van ‘autonomy’

Medewerkers hebben behoefte aan vrijheid om op hun manier en volgens hun persoonlijke waarden te werken. Tegelijk willen ze voldoende uitgedaagd worden in hun professionele parcours. Hoe je die vrijheid organiseert en werkbaar maakt? Veel hangt af van de sector en job. Maar een kader voor flexibel werken is sowieso een goed startpunt. Dat steunt doorgaans op vier pijlers: flexibele werktijd, werkplek, jobinvulling en arbeidsrelaties.

B van ‘belonging’

Faciliteer verbondenheid met directe collega’s, teamleden en leidinggevenden, maar ook met de organisatie en bedrijfswaarden. Om dat gevoel van ‘erbij horen’ te concretiseren zijn o.a. duidelijke rollen en taakverdeling, een constante feedbackcultuur, duurzaam talentbeheer en een inspirerende bedrijfscultuur enkele basisvoorwaarden. Ook de fysieke en sociale werkomgeving kan een gevoel van verbondenheid maken of kraken. Tot slot verdient ook technologie de nodige aandacht. Pak je digitalisering doordacht aan, dan stelt het je medewerkers in staat om beter samen te werken.

C van ‘contribution’

Medewerkers willen voelen effectief iets betekend te hebben en er ook nog eens waardering voor te krijgen. Vertel medewerkers hoe ze bijdragen tot de bedrijfsdoelstellingen (of zelfs het bredere maatschappelijke plaatje). Dat werkt al snel aanstekelijk en engagerend. Erkenning tonen kan heel wat vormen aannemen: van een motiverend loonbeleid over inspirerend mentorschap tot duurzaam talentmanagement.

Van abc naar 1-2-3

Om werkgeluk te bevorderen heb je niet één maar meerdere gelijklopende acties nodig. Hou daarbij altijd in het oog dat initiatieven elkaar versterken en zeker niet tegenwerken. Vóór je concreet aan de slag gaat, is het raadzaam om een algemeen beleid of actieplan uit te werken voor meer geluk op het werk:

  1. Maak je vooruitgang meetbaar via een nulmeting en herhaalonderzoeken. Die meting peilt naar medewerkerstevredenheid en -engagement, psychosociaal welzijn, leiderschapsstijl enzovoort.
  2. Giet je bedrijfscultuur in een authentiek verhaal dat zichtbaar is langs het volledige medewerkerstraject: van sollicitatie over groei en ontwikkeling tot afscheid. 
  3. Bepaal gerichte acties voor werknemers en teams of functies om verschillen in de subjectieve betekenis van werkgeluk te coveren. 

SD Worx
www.sdworx.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels