Multitalent

Het onlangs gelanceerde idee om bedrijven te verplichten een representatief aantal zestigplussers in dienst te nemen deed ons haast van onze stoel. vallen. In een tijd dat bedrijven naar adem happen om überhaupt hun personeels- contingent ingevuld te krijgen, doet de wereldvreemdheid van een dergelijk voorstel de wenkbrauwen fronsen.

Nochtans is het in eerste instantie de overheid zelf die het minste aantal zestigplussers in dienst heeft. In weinig andere landen ligt de effectieve pensioenleeftijd zo laag als in België. In weinig andere landen liggen de pensioenuitgaven zo hoog. Misschien moet de overheid eerst maar eens ernstig werk maken om de vooropgestelde werkzaamheidsgraad van 80% te realiseren. Via zinnige initiatieven.

STERCK Antwerpen — Nr.44

STERCK. Antwerpen
Nr.44

maart 2023 lees online