VM Logistics focust op circulaire goederen in België
Willem De Pesseroey VM Logistics

VM Logistics focust op circulaire goederen in België

Circulair - VM Logistics

Meer dan een half jaar na de overname van VM Logistics door ondernemer Willem De Pesseroey ziet de CEO dat het goed gaat met zijn uniek, logistiek bedrijf. “Via ons businessmodel leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzame wereld”, vertelt De Pesseroey. “Elke kilogram die hier binnenkomt, gaat vandaag 100 procent terug richting de industrie voor hergebruik of recyclage.”

VM Logistics is al sinds 2001 de schakel tussen primaire industrie en circulaire industrie”, legt De Pesseroey uit. “Waar een klassiek logistiek bedrijf zich tussen de productie en de klant plaatst, bevinden wij ons tussen de afvalverwerkings- en recyclage-industrie. Wij hebben een value-added logistiek dienstenmodel, wat uniek is in combinatie met de recyclagemarkt.”

“We leveren een dienst, en zijn dus nooit eigenaar van de producten. Onze focus ligt daarbij heel duidelijk op circulaire goederen. Officieel kan je een groot stuk daarvan afval noemen. Het zijn enerzijds nevenstromen die uit de maakindustrie komen of goederen die bij productie afgekeurd zijn. Anderzijds behandelen we ook post-consumer afval. Wat die goederen gemeenschappelijk hebben, is dat ze vroeger veel kans hadden om ergens onderaan de afvalladder terecht te komen. Voor ons is het een belangrijk gemeenschappelijk punt dat er opportuniteiten zijn om ze te recycleren of te hergebruiken.”

Ladder van Lansink

“We situeren ons dus tussen de tweede en derde stap bovenaan op de Ladder van Lansink, waar bij de eerste stap afval vermeden wordt. Bij de tweede stap worden producten hergebruikt en bij de derde stap worden producten op verschillende manieren gerecycleerd. Aan de onderkant van de ladder gaat het om afval dat men verbrandt of stort.”

Hoe zal de maakindustrie er over 20 jaar uitzien?

We leven vandaag in een maatschappij die de transitie ingezet heeft naar duurzaamheid. De aankomende generatie zal niet langer aanvaarden dat er niet duurzaam gewerkt wordt. Bovendien zal een bedrijf dat erin slaagt om duurzaam te produceren zich kunnen onderscheiden, want grondstoffen worden steeds schaarser. Binnen 20 jaar zal succesvolle maakindustrie dus duurzaamheid en circulariteit als prioriteit beschouwen. Daarnaast biedt de recyclagesector een kans om opnieuw meer maakindustrie te creëren binnen Europa, maar innovatie en kwaliteit zijn cruciaal om met de rest van de wereld te concurreren.

70 procent plastics

“Zo’n 70 procent van de goederen die we behandelen zijn plastics, simpelweg omdat een aantal types plastic zeer goed recycleerbaar zijn. We behandelen echter ook rubber, papier en textiel.  Bij VM Logistics manipuleren we deze producten verder zodat ze terug de industrie in kunnen, vaak richting een recyclagetoepassing, maar soms ook rechtstreeks terug richting de maakindustrie. Producten die voor de ene partij niets waard zijn, kunnen voor andere partijen net wel heel waardevol zijn.”

Waarde toevoegen

Maar hoe werkt dat precies, waarde toevoegen aan ‘afval’? “Correct sorteren is bijvoorbeeld al sterk waardebepalend. Een vrachtwagen met meerdere soorten plastics valt heel moeilijk te recycleren. Wij hebben magazijnen waar de klant een eigen bureel heeft en waar we vanuit de input van de klant de goederen correct sorteren per type. Ook het aanbieden van opslagcapaciteit om vraag en aanbod op te vangen, voegt waarde toe aan de circulaire ketting. In het verleden werden goederen soms gestort of verbrand omdat afvalverwerking en -recyclagecapaciteit niet synchroon lopen. Wij bieden in zo’n geval een buffer in de recyclagecyclus.”

“We voeren ook een aantal activiteiten uit die rechtstreeks waarde toevoegen aan materialen zoals persen of vermalen. Dit laat ons toe om vrachtwagens tot 25 ton te laden. Zo houden we heel wat bijkomend vrachtverkeer van de baan. Ook het herverpakken van goederen is veelgevraagd, vooral bij hergebruik van materialen. Afgekeurde goederen dienen vaak herverpakt te worden alvorens ze weer op de markt gebracht kunnen worden.” 

Afval vermijden

Dankzij het speciale businessmodel van VM Logistics wordt heel wat afval circulair behandeld. “Alles wat hier binnenkomt, gaat volledig terug richting de industrie voor hergebruik of recyclage. Wat vroeger afval was, wordt nu als grondstof beschouwd.”

Practice what you preach

“We zijn grote voorstander van het ‘practice what you preach’-principe. Het is onze ambitie om een duurzame omgeving te creëren voor ons personeel, maar ook voor onze klanten en partners: Veiligheid, kwaliteit en administratieve ‘compliance’ zijn basiswaarden van het bedrijf. Uiteraard streven we er ook naar om zelf duurzaam om te gaan met energie. Momenteel zijn we een LED-project aan het afronden en tevens hebben we investeringen gepland in zonnepanelen en de elektrificatie van ons wagenpark.”

VM Logistics

VM Logistics ondersteunt industriële partijen door het bieden van logistieke oplossingen binnen de circulaire ketting van producten als plastics, papier en rubber. We bieden opslag en overslagcapaciteit aan, maar focussen ook steeds meer op activiteiten die rechtstreeks waarde toevoegen aan de producten. Onze klanten zijn afvalverwerkers, de recyclage-industrie en de maakindustrie.

Madridstraat 3
2321 Meer-Hoogstraten
T. 03 311 81 67
info@vmlogistics.be
www.vmlogistics.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels