Hoe recupereren van een failliete klant?
Bernard Blanckaert

Hoe recupereren van een failliete klant?

Vraag & Antwoord - Blanckaert & Draye

Het aantal faillissementen is het laatste jaar enorm toegenomen. Onder meer door de WCO-wetgeving  blijft de ondernemer als schuldeiser vaak in de kou staan. Welke mogelijkheden heeft u?

Derdenbeslag

In eerste instantie is een snelle reactie enorm belangrijk. Zorg voor een korte opvolging van uw debiteuren. Een snelle aanmaning en start van een procedure leidt meestal tot het beste resultaat. Deze procedures verlopen tegenwoordig vlot en hoeven niet kostelijk te zijn. Een bijzonder handig instrument is het leggen van een derdenbeslag. Op basis van
niet-geprotesteerde facturen kan u een derdenbeslag leggen bij de
klanten van uw klanten. Deze mogen dan niet meer betalen aan uw klant waardoor deze cashmatig in de problemen komt. Vaak is het een aanleiding voor de niet-betalende klant om contact met u op te nemen en een betalingsregeling uit te werken. Deze kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de partij met derdenbeslag rechtstreeks aan u betaalt. 

Korting

In veel gevallen volgt echter toch een faillissement. Gefailleerden beschikken nog maar zelden over activa zoals gebouwen, zodat er buiten de BTW voor de schuldeisers niets meer te recupereren valt. De enige oplossing bestaat er dan nog in om uit te zoeken hoe de beslissingsnemers van de failliete klant kunnen aangesproken worden. Ondernemers grijpen daarvoor meer en meer terug naar oudere instrumenten. De meest zekere oplossing is uiteraard uw klant voor of bij levering te laten betalen. Als u dat koppelt aan een korting van enkele procenten, kan u de schuldenaar vaak wel over de streep trekken.

Wisselbrief

Bij andere klanten is een contante betaling niet haalbaar en moet u alternatieven zoeken. Een eerder in onbruik geraakt betaalmiddel dat terug opduikt, is de wisselbrief. Dit document kan iedereen bij zijn bankinstelling vragen. Laat u wel op voorhand goed informeren, aangezien het invullen gebonden is aan bepaalde formaliteiten. Als u een wisselbrief op de juiste manier door uw klant laat ondertekenen, krijgt dit document de waarde van een schuldbekentenis van de klant én van de  persoon die ondertekend heeft, ten opzichte van u. De klant erkent met deze wisselbrief dat u tegen een vervaldag betaald zal worden, ongeacht of er discussie is over de geleverde goederen of diensten. Gebeurt de betaling niet, dan kan u de ondertekenaar van de wissel via een eenvoudige procedure aanspreken om te betalen. Het interessante hiervan is dat u de ondertekenaar van de wissel persoonlijk kan aanspreken, ongeacht het feit of de vennootschap waarvoor hij tekende failliet is of niet.

Persoonlijke borg

Een andere mogelijkheid bestaat erin om een document op te stellen waar-
bij u de zaakvoerder van uw klant voor persoonlijke borg of als medeschuldenaar laat tekenen. Banken en brouwerijen doen dit al jaren, en gelet op de huidig economische situatie is het niet meer ongebruikelijk om dit ook van uw klanten te eisen.

Bernard Blanckaert - Blanckaert & Draye Bernard Blanckaert van advocatenkantoor Blanckaert & Draye is onder meer gespecialiseerd in handelsrecht. Hij komt nog teveel ondernemers tegen die zich beter kunnen indekken tegen faillissementen van klanten of leveranciers

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels