Hoe als KMO mijn groei financieren?
Stefan Jeurissen

Hoe als KMO mijn groei financieren?

Sector: Finance & Accounting

In tegenstelling tot vorige recessieperiodes blijven de Belgische banken krediet verstrekken aan ondernemingen. Het groeitempo schommelt sinds maanden tussen 1,5 en 2 procent. Een bescheiden groei die niet te vergelijken valt met de 10 tot 15 procent in de jaren voor het uitbreken van de financiële crisis, maar het is een groei.

“Tijdens een recessie zijn banken op het vlak van kredietverstrekking iets kritischer,” legt Stefan Jeurissen, commercieel directeur Belfius Bank & Verzekeringen regio Antwerpen & Limburg uit. “De strengere kapitaal-
eisen die de banken zelf moeten naleven ten opzichte van de verstrekte kredieten spelen een rol. Een onderneming met een geloofwaardig businessplan en een goede financiële basis kan echter wel degelijk de nodige financiering vinden. Bovendien zijn de toegepaste rentevoeten op dit ogenblik historisch laag.”

Sterck. Zijn KMO’s sterker afhankelijk van bankkredieten dan grote ondernemingen? 

Jeurissen: “Ze hebben inderdaad minder toegang tot bijvoorbeeld de uitgifte van obligaties en commercieel papier of tot de aandelenmarkten om kapitaal op te halen. KMO’s gebruiken hun kredietlijnen intensiever tot meer dan 80 procent. Bij grotere ondernemingen schommelt die benuttingsgraad tussen 60 en 70 procent.”

Sterck. Wat houdt het zogenaamde bankenplan van de Vlaamse regering en Febelfin in? 

Jeurissen: “Centraal staat nog altijd de traditionele kredietverstrekking waarbij onder meer hulp voorzien is voor KMO’s om een goede krediet-
aanvraag in te dienen. Banken moeten meer transparant zijn als ze niet op een aanvraag ingaan. Daarnaast is het plafond van de win-win lening door particulieren aan een onderneming verhoogd van 100.000 tot 200.000 euro. De fiscale stimulans van 2,5 procent jaarlijkse belastingkorting is niet te versmaden. Er worden ook premies verstrekt via de zogenaamde KMO-adviesportefeuille voor oplei-dings-, trainings-, strategisch- en technologisch advies, en sinds kort ook voor de opvolging en overname van ondernemingen.”

Sterck. Bankkrediet is niet de enige vorm van financiering?

Jeurissen: “Er is bijvoorbeeld factoring waarbij de bank de te innen facturen van de onderneming over-neemt in ruil voor krediet. Ook alle vormen van leasing, vendorleasing en aanverwante zijn mogelijkheden. Net zoals de uitgiften van commercieel papier, middellange termijn notes en obligaties. Bovendien zijn crowd-funding of het beroep doen op business-angels alternatieven die aan belang winnen. Zeker voor starters die op zoek zijn naar meer risicokapitaal.”

Sterck. De beurs is enkel weggelegd voor grote spelers? 

Jeurissen: “Euronext kondigde aan om een echte KMO-beurs te creëren door de inlijving van de huidige B- en C-markten van Euronext en Alternext. Op deze beurs zouden vrijwel alle niet-Bel20 aandelen worden genoteerd. De kostprijs van een beursnotering zou met 10% worden verlaagd, die voor de transfer van de eerste markt naar de KMO-beurs gehalveerd. Dat opent perspectieven. Al bij al wordt er wel degelijk gereageerd op de noodroep van KMO’s voor financieringsmogelijkheden.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels