Pionier op veel fronten
Bert Vangronsveld

Pionier op veel fronten

Kmo-werking UNIZO-bilzen

“De laatste jaren is hier in Bilzen heel wat gebeurd voor KMO’s. Industrieterrein De Kieleberg werd ontwikkeld, De Spelver werd uitgebreid,… Het lokale KMO-landschap kwam in een stroomversnelling en daardoor klopten ook steeds meer KMO’s aan bij UNIZO-Bilzen. Maar die worstelen met heel andere vragen en uitdagingen dan kleinhandelaars”, vertelt brood- en banketbakker Bert Vangronsveld, voorzitter UNIZO-Bilzen. “Omdat we heel gericht wilden inspelen op hun behoeftes en ook de onderlinge dynamiek tussen de eigenaars-ondernemers wilden stimuleren, werkten we een aanbod op maat uit.” Met KMO Contact had UNIZO al langer een nationale en provinciale werking op maat van KMO’s, maar met hun lokale UNIZO KMO-werking pionierde Bilzen in België.

STERCK. Op welke manier ondersteunt UNIZO-Bilzen de lokale KMO’s?

Bert Vangronsveld: “Dat gaat van infosessies tot informele netwerkactiviteiten en van het oplossen van een eenvoudige vraag tot het aankaarten van een groter dossier bij het beleid. We volgen de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Bilzen op de voet op en hebben een directe lijn met het stadsbestuur. Voor sommige ondernemers blijft het toch een drempel om bij het beleid aan te kloppen met praktische vragen of bezorgdheden. Voor hen zijn wij de tussenschakel die hun belangen op een constructieve manier verdedigt.” 

STERCK. Hoe belangrijk is de versterking van dat lokale KMO-netwerk in dit verhaal?

Vangronsveld: “Het belang van een stevig netwerk kan nauwelijks overschat worden. KMO-eigenaars en ondernemers worden vaak met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Hun verhalen zijn herkenbaar. Bij elkaar vinden ze een klankbord en inspiratie. Elke maand vergaderen we met een vaste groep van 15 bedrijfsleiders, telkens in een andere onderneming. Zo leren ze elkaar en elkaars bedrijf op een plezierige manier kennen. En met activiteiten zoals onze bedrijfsbezoeken, Springtime-events en ondernemerstrips naar Londen en Berlijn willen we die dynamiek nog verder aanzwengelen.” 

Grenzen verleggen

STERCK. Jullie netwerken ook over de grenzen?

Vangronsveld: “Bilzen ligt op een boogscheut van Nederland, Wallonië en Duitsland. Ook over de grenzen liggen er heel wat interessante zakelijke opportuniteiten. Wij willen onze lokale KMO’s helpen om die eerste contacten te leggen of om mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden af te tasten. Onlangs bezochten we met 30 leden – en Jan Sap, de directeur-generaal van UNIZO Nationaal - het Waalse innovatieve bedrijf ISSOL op het bedrijventerrein Des Plenesses. En in mei komen die Waalse collega’s bij ons op bezoek. Zo’n initiatieven verruimen niet alleen onze ondernemershorizon en netwerkportefeuille. Ze zijn ook een mooie eerste stap in de ontwikkeling van duurzame zakelijke contacten. We zoeken daarbij immers echt heel gericht naar een interessante match tussen bedrijven uit Bilzen en Verviers. Dat soort initiatieven juichen onze leden dan ook toe.“

STERCK. Waarop bent u vooral trots?

Vangronsveld: “Op onze Springtime-events, want die zijn intussen echt uitgegroeid tot dé jaarlijkse hoogmis van de lokale ondernemer. Dit event wordt nu opgevolgd door ons 1e UNIZO Ondernemerscafé op 28 april aanstaande. En ook onze ondernemerstrip naar Londen was voor onze leden een onvergetelijk moment waarop die positieve ‘ondernemersvibe’ heel voelbaar wordt. We werden uitgenodigd voor een lunch bij de Belgische ambassadeur en legden ook fijne contacten met Flanders Investment Trade (FIT). Dit jaar breien we trouwens een vervolg op deze ondernemerstrip en trekken we met onze leden, en een afvaardiging van het stadsbestuur, naar Berlijn. Voorts ben ik ook trots op het UNIZO-Bestuursteam waar ik mee mag werken en dat me de gelegenheid geeft om naast een kleinhandelswerking Euregionaal te pionieren voor onze KMO’s. En ik ben trots op de constructieve en vruchtbare contacten met het stadsbestuur en de stedelijke diensten.

STERCK. Waar liggen de grote uitdagingen voor de toekomst?

Vangronsveld: “We hebben op amper vijf jaar tijd al een stevig KMO-netwerk uitgebouwd, maar het blijft een uitdaging om dat te versterken. Met de stad zetten we momenteel onze schouders onder een lokale ‘Ondernemers Award’. Dat is iets om naar uit te kijken. En ook in de verdere uitbouw van dat Euregionale netwerk willen we blijven investeren. Walen, Nederlanders en Duitsers doen op een andere manier zaken dan Vlamingen. Maar als we in die culturele verschillen toch een positieve ondernemersdynamiek kunnen aanwakkeren, zal dat de Bilzense ondernemers geen windeieren leggen.”.

Bruisende initiatieven voor de lokale kleinhandel


UNIZO-Bilzen mag dan resoluut de kaart van de lokale KMO’s trekken, ze is intussen ook de lokale kleinhandel niet uit het oog verloren. “Met infoavonden per deelgemeente en commerciële acties rond o.a. de Dag van de Klant willen we de lokale kleinhandelaars ook de volgende jaren een duw in de rug blijven geven”, aldus Bert Vangronsveld. “En bij die initiatieven betrekken we niet alleen de handelaars uit het commerciële centrum, maar ook die uit de 13 deelgemeentes, in dit lokale ondernemersverhaal.”

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels