Regio als ‘ontwrichte zone’: fiscaal interessant?
Fineko NV

Regio als ‘ontwrichte zone’: fiscaal interessant?

Vraag & Antwoord: Fineko NV.

De recente sluiting van Ford Genk ligt nog vers in het collectieve geheugen van Limburg. Ook rond Turnhout (Heinz, Philips) bleef men niet gespaard van de gevolgen van de jarenlange economische malaise.

De vorige federale regering besliste daarom in het kader van het competitiviteitspact dat de gewesten steunzones in het leven konden roepen om de economische impact van deze sluitingen te beperken. De Vlaamse regering heeft eind vorig jaar gevraagd om de zone rond Genk en Turnhout als een dergelijke steunzone te erkennen. De steunzone omvat geselecteerde bedrijventerreinen in een straal van 40 kilometer rond deze steden. Wellicht zullen alle industrie- en bedrijfsterreinen, alsook alle wetenschapsparken in Limburg tot die zone behoren. 

Korting bedrijfsvoorheffing

Indien uw onderneming gelegen is in een steunzone, bepaalde investeringen doet en daardoor nieuwe arbeidsplaatsen creëert, kan u gedurende twee jaar een korting van 25 % verkrijgen op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen. Die investeringen kunnen onder meer bestaan uit de oprichting van een nieuwe inrichting, de overname van een onderneming in moeilijkheden, de uitbreiding van de capaciteit van een bestaande inrichting (enkel KMO) of een fundamentele verandering van het productieproces (enkel KMO). 

Het is wel een vereiste dat de nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd binnen de 36 maanden na de voltooiing van de investering en gedurende drie (KMO) of vijf jaar (niet-KMO) behouden blijven. Verder worden investeringen in bepaalde sectoren, waaronder niet-KMO’s in de transportsector, expliciet uitgesloten. 

De federale wetgever heeft het wetgevend kader intussen aangepast aan de vernieuwde Europese regelgeving. De minister van Financiën voorziet de definitieve bekendmaking van de vaststelling van de steunzones en het aanvraagformulier voor de tweede helft van april 2015.

Stijn De Prins

Persoon, wat hem doet is bij een bedrijf ziet nog optimalisatiemogelijkheden in de nieuwe berekeningswijze van sociale bijdragen vanaf 2015.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels