Logistieke hotspot
Marc Vandeput Provincie Limburg

Logistieke hotspot

Sector Transport

Volgens het gerenommeerde ‘Prime Logistics’-rapport van Cushman & Wakefield bevindt Limburg zich in de top drie van logistieke hotspots in West-Europa. Met unieke troeven zoals onze centrale ligging, trimodale infrastructuur en de grote beschikbare ruimte is het groeipotentieel van de sector in deze regio nog bijzonder groot. Dit wordt nogmaals in het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) bevestigd. Logistiek wordt terecht een beloftevolle sector voor de toekomst genoemd met kansen op nieuwe bedrijfsinvesteringen en jobcreatie. 

Dé logistieke draaischijf van Europa

“De Limburgse logistieke sector is goed voor een totale bruto toegevoegde waarde van 1 miljard euro en stelt 10.000 werknemers tewerk. Dat de sector belangrijk is voor deze provincie hoeft al lang geen betoog meer. Maar welke middelen en instrumenten zijn er nodig om Limburg verder uit te bouwen tot dé logistieke draaischijf van Europa? Dat was de centrale vraag voor de studie ‘Logistieke Poort Limburg’ in 2007”, zegt Marc Vandeput, gedeputeerde Economie van de provincie Limburg. 

“Dat onderzoek gaf ons concrete handvaten waar we meteen mee aan de slag konden. We maakten van de verdere logistieke ontwikkeling in Limburg een prioriteit in het provinciaal economisch beleid. En om die groei te ondersteunen, ondernemen de provincie Limburg, POM Limburg en het Logistiek Platform Limburg heel wat gezamenlijke acties."

Limburg wil op termijn functioneren als een 'extended gateway' voor de haven van Antwerpen.

Deze aanpak heeft duidelijk succes, zo blijkt uit de recente bedrijfsinvesteringen. “Ik verwijs hier naar de uitbreiding van de Europese Logistieke Campus van Nike met een nieuw distributiecentrum van 40.000m² langs het Albertkanaal in Ham waardoor 570 nieuwe jobs worden gecreëerd.  Met Mobis Part Europa wordt in Beringen dan weer het Europees verdeelcentrum van Hyundai en Kia gerealiseerd. Het Europees distributiecentrum van Stanley Black & Decker, gevestigd te Ravenshout, creëert dan weer 300 jobs. En er is ook het distributiecentrum van Euroshoe, voor de grote schoenenketens Shoe-Discount en Acance, andermaal goed voor 300 jobs. Tot slot noem ik ook nog de realisatie van het Europees verdeelcentrum van de Chinese machinebouwer Sunward in het voormalige bedrijfsgebouw van BAG Plastics te Beringen.” 

Logistiek Platform Limburg?


Het Logistiek Platform Limburg is sinds 2007 actief onder de koepel van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg. Alle regionale logistieke actoren – verladers, logistieke dienstverleners, belangenorganisaties, sociale partners, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen– bundelen de krachten in dit overleg- en ontwikkelingsplatform. LPL focust op 4 domeinen: de optimalisatie van hinderlandverbindingen, marketing & promotie, opleiding-kennis-arbeidsmarkt, en innovatie & ICT.

Investeren in infrastructuur

“Een belangrijke troef voor de Limburgse logistiek is de aanwezige multimodale infrastructuur, op voorwaarde dat ze optimaal benut wordt. Daar ligt de focus van de LPL-werkgroep ‘Optimalisering hinterlandverbindingen’. Op termijn moeten alle knelpunten weggewerkt worden. De verkeerswisselaar in Lummen werd al heraangelegd, maar ook de noord-zuidverbinding en een reactivatie van spoorlijnen 18 en 20 blijven noodzakelijk om de sector alle kansen te geven”, legt gedeputeerde Marc Vandeput uit. 

“Het LPL heeft – met succes – al heel wat initiatieven opgezet om transport via onze waterwegen bij logistieke dienstverleners te promoten. Soms zijn de voordelen van deze transportmodus op gebied van duurzaamheid, energie-efficiëntie, fijn stof, mobiliteit en verkeersveiligheid gewoonweg te weinig gekend, maar vaak liggen infrastructurele problemen aan de basis. Als we het Albertkanaal ten volle willen benutten, moeten we de komende jaren bijvoorbeeld ook investeren in het verhogen van onze bruggen. Zolang die te laag zijn, vormt deze transportmodus geen reële optie voor een belangrijk deel van het containervervoer.”

Het Venlo-model

Marc Vandeput: “Limburg wil op termijn functioneren als een ‘extended gateway’ voor de haven van Antwerpen. Daarover hebben we met Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Limburg creëert hiermee extra kansen voor logistieke ontwikkelingen en Antwerpen vermindert de ruimtelijke druk op de haven. 

In het kader van dat akkoord hebben we de voorbije jaren vlak naast de autosnelweg en het Albertkanaal heel wat nieuwe industriegebieden ontwikkeld met onder meer Genenbos als specifiek bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek te Ham-Tessenderlo en Ravenshout te Beringen-Tessenderlo. Maar in de context van die Limburg-Antwerpse samenwerking zoeken we ook naar oplossingen voor heel concrete problemen van Limburgse logistieke ondernemingen. Zo zorgen de strikte openingsuren van de haven van Antwerpen er bijvoorbeeld voor dat onze vrachtwagenchauffeurs vaak tijdens de spitsuren naar Antwerpen moeten rijden, met al het gekende fileleed tot gevolg. Nadat we hierover een studie lieten uitvoeren, komt er binnenkort een speciale laad- en losplaats in het Antwerpse havengebied waar onze chauffeurs – ook buiten de openingsuren van de haven – hun vrachten tijdelijk kunnen opslaan. Dat is een LPL-actie met héél concrete en voelbare resultaten.”

Logistieke medewerkers (m/v) gezocht

“Het LPL zet ook veel initiatieven op touw om de kloof tussen vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt aan te pakken. Omdat we merkten dat bepaalde logistieke functies maar moeilijk ingevuld raakten, richtten we – samen met de VDAB - in Genk het ‘Servicepunt Transport & Logistiek’ op. Een belangrijke stap voorwaarts, want in dat opleidingscentrum kunnen jongeren en werkzoekenden nu een opleiding volgen voor logistieke knelpuntberoepen als vorkheftruckchauffeur, magazijnmedewerker en transportplanner. 

Daarnaast werken we intensief samen met de Limburgse hogescholen en universiteit, én proberen we via de marketingcampagne ‘Er zit muziek in logistiek’ jonge mensen warm te maken voor een carrière in de logistiek.”

Marc Vandeput

Innoveren om stappen vooruit te zetten

“Om Limburg verder uit te bouwen tot logistieke topregio, moeten onze bedrijven – meer dan ooit – investeren in innovatie. Onder impuls van het SALK werd daarom het expertisecentrum ‘Smart Logistics Limburg’ opgericht”, zegt Marc Vandeput. 

“We brachten alle bestaande kennis van het Logistiek Platform Limburg (POM), het Instituut voor Mobiliteitswetenschappen (IMOB, UHasselt) en de onderzoeksgroepen Logistiek van de UHasselt en de Hogeschool PXL samen in één virtueel kennisplatform, én creëren een stimulerend ecosysteem dat bedrijven in contact brengt met innovatie-partners, hen de weg toont naar die innovatietrajecten en hen begeleidt bij dit proces. Hoewel Smart Logistics Limburg nog maar zeer recent werd opgericht, reageert de Limburgse logistieke sector alvast bijzonder positief op dit initiatief.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels