Aanvullend pensioen: uw garantie voor later
Sekura KBC

Aanvullend pensioen: uw garantie voor later

Vraag & Antwoord: Sekura KBC

De pensioenen zijn al enkele jaren een heikel onderwerp. Bij iedere begrotingscontrole liggen er hervormingsvoorstellen op tafel, en het zal u niet verbazen dat ze telkens minder gunstig zijn dan de bestaande regelgeving. Hoog tijd dus om zelf werk te maken van uw pensioen. 

Eerste en tweede pijler

De eerste pijler is het wettelijke pensioen. Zelfstandigen hebben een klein wettelijk pensioen: ze kregen in 2013 gemiddeld minder dan 800 euro per maand. De tweede pensioenpijler is het aanvullende pensioen dat u tijdens uw beroepsloopbaan opbouwt. Het is binnen deze pijler dat u uw situatie grondig kunt verbeteren.

Optimaliseer uw pensioenspaarplan

Vrije beroepers en zelfstandigen met of zonder vennootschap kunnen sparen via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Zelfstandigen met een vennootschap kunnen hun VAPZ verder aanvullen met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Wie nog geen pensioenspaarplan heeft, raden we aan niet langer te wachten. Wie er wel al een heeft, laat het best nakijken of alle huidige fiscale mogelijkheden optimaal benut worden. Want binnenkort zijn die mogelijkheden misschien beperkter. 

80%-regel en backservice

Binnen de IPT-formule (voor vennootschappen) stelde de pensioencommissie voor om de 80%-regel aan te passen. Die regel zegt dat uw wettelijke en aanvullende pensioen samen maximaal 80% mogen bedragen van de laatste brutobezoldiging tijdens uw actieve loopbaan. Anders vervalt het fiscale voordeel van het IPT. Als er een aangepaste regel komt, zal die fiscaal waarschijnlijk minder gunstig zijn.

Ook het mechanisme van de backservice staat ter discussie. Met dat systeem kunnen vennootschappen premies storten voor jaren die voorbij zijn en toch dezelfde fiscale voordelen genieten. Als u in uw IPT nog ruimte over hebt voor bijdragen in het verleden, vult u die ruimte het best op nu de backservice nog geldt.

Bij het VAPZ bestaat die backservice niet. Hoewel u daar niet meer in het verleden kunt gaan, is het wel belangrijk om nu uw aanvullend pensioen op te bouwen onder een fiscaal gunstig regime. Verloren jaren komen niet meer terug.

Peter Fransen

Peter Fransen is zaakvoerder bij Sekura KBC Verzekeringen Neerpelt

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels