Gewapend tegen cybercriminelen
Bart Bernaerts

Gewapend tegen cybercriminelen

Praktijck: Vanbreda Fryns

Elke onderneming is een potentieel doelwit voor hackers. De afgelopen jaren werd pijnlijk duidelijk hoezeer kleine en middelgrote bedrijven mee in de klappen delen. In 2013 was maar liefst 30% van alle cyberaanvallen rechtstreeks gericht op bedrijven met minder dan 250 medewerkers. Het aantal gedetecteerde cyberincidenten steeg op 4 jaar tijd van 1.389 tot 9.866 in 2014. Dat veroorzaakte een geraamde schade van 3,5 miljard euro. 

Er zijn nog maar weinig partijen die zich tegen deze risico’s indekken. De kosten zijn nochtans niet min. Omdat elk bedrijf anders is, worden cyberpolissen ‘à la carte’ samengesteld. U kiest zelf uw waarborgen. 

Cyberrisicoverzekeringen dekken uw risico’s als ‘eerste partij’ én uw burgerlijke aansprakelijkheid na cyberincidenten. De verzekering tegen cyberrisico’s treedt in werking als gevolg van de in de polis vermelde gevaren, zonder dat er zich een onrechtmatige daad moet hebben voorgedaan.

Kosten die de Cyberpolis kan dekken:
 • Herstelkosten om het netwerk of de gegevens te herstellen en onderzoek te voeren naar de oorzaak van het probleem (forensisch onderzoek en wedersamenstellingskosten voor herstel van gegevens). 
 • Herstel van het systeem: een netwerkonderbreking is het onbedoeld en onvoorzien uitvallen van het computersysteem als gevolg van een beveiligingsfout, enz. Systeemherstelkosten omvatten ook systeemupdates om verdere incidenten te voorkomen. 
 • Multimedia-aansprakelijkheid:  bij  schending  van de  privacy of  persoonlijke  gegevens  of geheime bedrijfsinformatie  (vertrouwelijke informatie zoals klantenlijsten of marketingplannen) worden de uitbetaalde schadevergoedingen, gerechtskosten of eventuele administratieve boetes vergoed.
 • Juridisch advies en bijstand bij administratieve onderzoeken tegen de verzekeringnemer en terugbetaling van administratieve boetes indien wettelijk toegestaan.
 • Crisisbeheer: kosten die gemaakt zijn om de reputatie van de verzekeringnemer te herstellen, zoals kosten voor PR-consultants.
 • Afpersingsbetalingen: terugbetaling van het losgeld dat betaald werd in geval van cyberafpersing.
 • Bij verlies van creditcardgegevens worden de kosten voor de kredietmonitoringdiensten betaald door de verzekeraar.
 • Schadevergoedingen en verweerkosten worden vergoed wanneer de verzekeringnemer de gegevens van een derde partij op het computersysteem van de verzekeringnemer heeft besmet met een virus.
 • Notificatiekosten (vrijwillig of verplicht) zijn kosten die gemaakt worden voor het op de hoogte brengen van de betrokkenen in geval van een beveiligingslek.
 • Cyberdiefstal is verlies van geld, verhandelbare instrumenten of materiële goederen als gevolg van een ongeoorloofde toegang tot het computersysteem van de verzekerde door een derde.
Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels