Een elektrische bedrijfswagen, iets voor u?
Christel Lambrichts

Een elektrische bedrijfswagen, iets voor u?

Vraag & antwoord: Lambrichts BVBA

Vanaf 2012 steeg de belasting op het persoonlijk gebruik (voordeel van alle aard) van een bedrijfswagen die een onderneming aan haar medewerkers ter beschikking stelt. Dit voordeel van alle aard wordt berekend door 6/7de van de cataloguswaarde te vermenigvuldigen met een CO²-coëfficient en een ouderdomscoëfficient. De absolute minimum CO²-coëfficiënt van 4% wordt, voor een nieuwe wagen, gehaald bij een uitstoot van 76 g/km voor dieselvoertuigen en 95 g/km voor andere voertuigen. Het minimum voordeel van alle aard bedraagt 1.250 euro. 

Hoe zit dat voor een elektrische bedrijfswagen?

Volgens de administratie moet voor een bedrijfswagen die uitsluitend wordt aangedreven met een elektrische motor een CO²-coëfficient van 4% worden toegepast. Dit wil zeggen dat een nieuwe elektrische wagen met een cataloguswaarde van 36.458 euro het minimale voordeel van alle aard van 1.250 euro kan genieten.

Maar er zijn nog andere fiscale voordelen

Zoals iedereen zal weten wordt de aftrekbaarheid van de kosten van een personenvoertuig beïnvloed door de hoogte van zijn CO²- uitstoot. Voor een elektrische bedrijfswagen is dit anders. De kosten verbonden aan een elektrische wagen, inclusief oplaadstation, zijn in de vennootschapsbelasting niet onderworpen aan een aftrekbeperking, maar zijn aftrekbaar ten belopen van 120%. De brandstofkosten (lees: elektriciteitskosten) zijn aftrekbaar voor 75%. 

Om van de 120% aftrek te genieten dient de vennootschap een belastingvrije reserve aan te leggen voor 20% van de kosten. Dit wil zeggen dat wanneer de vennootschap zal vereffenen deze 20% alsnog belast wordt. 

Een volledig elektrische wagen is bovendien vrijgesteld van belasting op in verkeerstelling. Ook de verkeersbelasting (76,69 euro) is beduidend lager dan een personenvoertuig op diesel of benzine.

Als cijfervoorbeeld kost een elektrische wagen (CW: 40.000 euro, 30.000 km), oa. door het vennootschapsbelastingvoordeel, op 5 jaar ongeveer 15.000 euro minder dan een dieselvoertuig (CO²: 120g/km). Het personenbelastingvoordeel op 5 jaar bedraagt 3.170 euro. Een elektrische wagen is dus zeker fiscaal interessant. We bespreken uw concrete situatie graag verder met u.

Christel_Lambrichts

Christel Lambrichts is zaakvoerster van Boekhoudkantoor Lambrichts BVBA Zutendaal.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels