Vliegende start
Peter Vavedin

Vliegende start

Ondernemersclub Tongeren

Hoewel Tongeren de vierde grootste economische pool van Limburg is, startte er pas in 2010 een ondernemersclub. Onder impuls van Peter Vavedin (Ambiorix) en Hans Vandeperre (SKF) nam OC Tongeren meteen een vliegende start. 

“Belangenbehartiging en netwerking zijn uiteraard belangrijk voor ons. Maar we hebben ook een strategische beleidnota uitgewerkt. We richten ons vooral op de bedrijven van de Tongerse industrieterreinen. Daardoor zijn we eigenlijk meer een industrieclub dan een ondernemersclub,” zegt voorzitter Peter Vavedin.

We kunnen bekommernissen soms wat sterker in de verf zetten.

STERCK. Het zijn de grotere bedrijven die aangesloten zijn?

Vavedin: “Dat klopt. Onze leden zijn industriële ondernemingen, mensen die in de logistiek en productie werken, … Dat is een heel duidelijke doelstelling en ook één van de voorwaarden om lid te worden. We zijn met een zestigtal bedrijven waardoor we toch het merendeel van de industriële omzet en werkgelegenheid in Tongeren vertegenwoordigen.”

STERCK. Tongeren wordt niet altijd als een grote industriële pool bekeken?

Vavedin: “Dat komt wellicht door het feit dat de evolutie hier heel geleidelijk gegaan is. Je had hier in Overhaem van oudsher al industriële activiteit. Dat is een tijdje wat minder gegaan. Maar sinds de opkomst en installatie van de industriezone Oost zijn er in Tongeren tal van grote bedrijven bijgekomen zoals de Europese distributiehoofdzetels van SKF en Böse. Doordat ze niet altijd consumentengoederen produceren zijn ze misschien minder bekend bij het grote publiek, maar ze brengen wel een belangrijke tewerkstelling mee. Dat gaat nu zeker versterkt worden door de 50 hectare industriegrond die erbij gaat komen, en samen met LRM ontwikkeld zal worden.” 

STERCK. Jullie hebben met de laatste gemeenteraadsverkiezingen een beleidsnota opgesteld?

Vavedin: “Vanuit een SWOT-analyse hebben we gekeken naar wat er in Tongeren moet gebeuren. Dat is heel goed ontvangen door de politiek en er wordt ook effectief naar teruggegrepen in het beleidsplan van de stad. Stadbestuur en ondernemersclub delen een aantal bekommernissen. Wij kunnen dat soms iets sterker in de verf zetten. De samenwerking met de stad verloopt overigens uitstekend. We hebben ook een aantal mensen geïnterviewd die toch een zekere helikoptervisie hebben of dieper in het verhaal konden duiken zoals Jean-Pierre Coenen, Carmen Willems, Stijn Bijnens en Bernard Piette.” 

OC Tongeren
Belangrijke dossiers


  • mobiliteit: ontsluiting en verkeersdoorstroming
  • 50 ha bijkomend industrieterrein
  • opwaardering Overhaem
  • doorontwikkeling logistieke functie
Mobiliteit

STERCK. Wat zijn voor jullie de belangrijkste dossiers? 

Vavedin: “De bereikbaarheid en een vlotte verkeersdoorstroming zijn primordiaal voor de ondernemers. Er is al een belangrijke aanzet gegeven met de bouw van een betere aansluiting aan de E313. Daar komt nu ook nog een nieuwe brug. Een tweede belangrijke pijler is de ontlasting van de kleine ring in Tongeren door de zuidoostelijke ontsluitingsweg. Er is nu toch consensus over een bepaald tracé waar jarenlang over gebakkeleid is. Dat is ook het tracé waar wij als ondernemersclub achter staan. Door die ontsluitingsweg zal de rijtijd tot aan de E313 voor bedrijven op Overhaem gehalveerd kunnen worden. En ten derde is het belangrijk dat de 50 ha bijkomende industrieterreinen er zullen komen. Dat hangt ook samen met de opwaardering van Overhaem. Een revitalisering van ons oudste industrieterrein kan het aantrekkelijker maken voor investeerders. Er zijn hier nog een aantal beschikbare gronden die nog beter ingevuld kunnen worden. De stad gaat nu het straatbeeld van één centrale laan aanpakken wat als voorbeeld moet dienen voor de rest van het industrieterrein. Daar zal normaal gezien eind dit jaar mee gestart worden.”

Peter Vavedin

STERCK. In jullie beleidsnota staat ook een thema “weg van de kerktoren”?

Vavedin: “Tongeren is altijd wat geïsoleerd geweest als regio in Zuid-Limburg, met een link naar Luik, ondanks het feit we ons op een voormalige Romeinse heirbaan bevinden. We willen dat meer opentrekken en linken leggen met de regio, met Wallonië, met Bierset. Dat is niet altijd gemakkelijk. Iedereen speelt daarin een beetje op zijn eigen terrein. Vooral op logistiek vlak kunnen we onze centrale ligging nog sterk uitspelen. Een bedrijf als GLS heeft een hub in Heusden en een hub in Luik. Die zouden misschien kunnen fuseren naar één hub hier in Tongeren met een goede verbinding naar Luik en naar Limburg. We liggen echt op een scharnierpunt tussen Vlaanderen en Wallonië. Dat is een belangrijke troef. Ook de nabijheid van Bierset is een voordeel op logistiek vlak. Een bedrijf zoals G4S komt nu naar Tongeren. Hopelijk zullen er nog andere volgen. LRM kan daar ook een rol in spelen.”

STERCK. Logistiek wordt nog belangrijker?

Vavedin: "Dat houdt natuurlijk ook gevaren in. Veel regio’s proberen zich op logistiek te profileren. En je moet nog altijd iets máken om te vervoeren. Enkel aan logistiek doen en de maakindustrie afbouwen is niet realistisch. Je moet ook toegevoegde waarde creëren en een ideale combinatie tussen de twee vinden. Dat is zeker een pijnpunt. Kijk naar mijn eigen bedrijf. Ambiorix is de laatste schoenfabrikant in België. Het is hier niet gemakkelijk maar we zijn er nog omdat we er wel in slagen om producten te brengen met een toegevoegde waarde. In dat kader is het trouwens ook belangrijk dat we via goed technisch onderwijs nog de juiste mensen kunnen blijven aantrekken.”.

Structureel overleg met stad


In het bestuurscomité van de OC Tongeren zetelt permanent een vertegenwoordiger van de stad. “Die kan de nodige feedback doorgeven van ons aan de stad en omgekeerd”, legt Peter Vavedin uit. “Bijkomend hebben wij één keer per jaar een overleg waarbij het hele schepencollege wordt uitgenodigd. Schepen van economie Guy Schiepers komt ook regelmatig naar de activiteiten. Daardoor heeft het stadsbestuur een goede voeling met wat er gebeurt en wat er leeft bij industrieel en ondernemend Tongeren. Die samenwerking verloopt heel goed. Tongeren is zich heel bewust van het belang van ondernemingen, van werkgelegenheid en een goed draaiende industrie. Zij proberen daar ook echt op in te zetten.”

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels