Waarop letten bij het huren van een kantoor?
Tom Ceelen

Waarop letten bij het huren van een kantoor?

Vraag & antwoord: Mayfield Asset and Property Management

Door een kantoor te huren kan een onderneming gemakkelijk groeien en krimpen zonder nefaste gevolgen voor de bedrijfshuisvesting. De huurgelden zijn volledig in te brengen als kost. Grote en structurele herstellingen vallen ten laste van de verhuurder. 

Huurregime

Kantoorhuur valt in België onder het gemeen huurrecht. Hierin is veel toegestaan én bijna alles wat onderhandeld werd, kan opgenomen worden in een bindende overeenkomst. Verhuurders nemen vaak bepalingen over uit de woning- of handelshuur die hen goed van pas komen. Onderhandel dus vrij uw huurovereenkomst. Maar let wel: “pacta sunt servanda”: eens vastgelegd dienen de bepalingen gerespecteerd te worden. Als huurder is men dus niet beschermd zoals in de handels- of woninghuur. 

Huurlasten

Bovenop de huur rekent de verhuurder - of diens beheerder - huurlasten aan. Afhankelijk van de diensten en technieken in het gebouw, kunnen deze gemakkelijk tot een kwart van de huur bedragen. Vraag tijdens de onderhandelingen gerust een kopie van het vorige jaar en neem deze kosten zeker op in het vergelijken van locaties.

Oppervlakte

Er bestaat in België een vrije betekenis van wat er in een vierkante meter kantoor vervat zit. De bruto-oppervlakte is vaak gemeten van buitenmuur tot buitenmuur. De netto oppervlakte is de bruikbare ruimte voor de huurder. Er kan soms 30% verschil zijn. 

Flexibiliteit

Indien u slechts een gedeelte van een pand huurt, voorzie dan de nodige flexibiliteit in uw huurovereenkomst. U kan kosteloos een optie nemen op bijkomende ruimte of voorzien dat u ten allen tijde een gedeelte kan afstoten. Als huurder staat u wellicht zwakker wanneer de verhuurder uw acute nood zelf kan vaststellen.

Heronderhandeling

De meeste huurovereenkomsten voorzien één of meerdere opzegmogelijkheden. Wacht niet tot het einde van uw overeenkomst om betere voorwaarden te verkrijgen of om bepaalde investeringen van de verhuurder af te dwingen. De opzeg is het enige wapen wat u als huurder heeft: gebruik het verstandig! Dikwijls is het aan te raden om de onderhandeling en heronderhandeling van huurovereenkomst uit te besteden. Hierdoor behoudt u uw eventuele goede verstandhouding met uw verhuurder.

Tom_Ceelen

Tom Ceelen MRICS, zaakvoerder Mayfield Asset and Property Management.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels