Buitenlandse rekening: details graag!

Buitenlandse rekening: details graag!

Praktijck: Van Havermaet Groenweghe

U bent al geruime tijd verplicht in uw aangifte personenbelasting melding te maken van de rekeningen die u aanhoudt in het buitenland. Tot nu volstond het op te geven om welk(e) buitenland(en) het gaat. Daarnaast bent u ook al langer verplicht de genoten inkomsten aan te geven (behoudens indien de roerende voorheffing reeds voldaan zou zijn). Voor dit jaar zijn er een tweetal extra formaliteiten.

Aangifte bij de Nationale Bank van België (NBB)

Op het niveau van de NBB werd een centraal aanspreekpunt (CAP) opgericht waar reeds gegevens van alle Belgische bankrekeningen werden verzameld. Dit werk werd door uw Belgische bankier verricht. Het laat de fiscus toe om in bepaalde gevallen toegang te krijgen tot alle door u aangehouden bankrekeningen.

Voor de buitenlandse rekeningen bent u zelf aan zet. U bent verplicht in verband met de bankrekeningen die u aanhoudt of hebt aangehouden in 2011, 2012, 2013 en 2014 de volgende zaken door te geven:

  • uw naam, voornaam en nationaal nummer
  • het bankrekeningnummer (en eventueel IBAN nummer)
  • de naam van de bank en de BIC code
  • het land waar de rekening werd geopend

Deze gegevens kan u elektronisch doorgeven vanaf 26 mei 2015. U kan ook een formulier downloaden of schriftelijk aanvragen bij het CAP en vervolgens per mail of per brief doorsturen. Indien u de rekening hebt aangehouden in 2014 (ook al werd de rekening inmiddels gesloten) moet de aangifte bij het CAP gebeuren, ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte personenbelasting.

Indien u de rekening enkel in 2011, 2012 en/of 2013 aanhield, moet de aangifte bij het CAP gebeuren, ten laatste binnen 2 maanden en 3 dagen nadat u hiertoe van de fiscus een uitnodiging hebt gekregen.

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015

Ogenschijnlijk wijzigt er op dit vlak niet veel in de aangifte personenbelasting. U hebt nog steeds de hoger vermelde verplichtingen. Daar komt echter bij dat u nu ook moet aanvinken of u de verplichtingen bij de NBB hebt nageleefd. Concreet betekent dit dat u uw aangifte personenbelasting pas zal kunnen indienen nadat u de aangifte bij de NBB hebt gedaan.

Beoordeling

Het bankgeheim is de facto zo goed als afgeschaft in landen als Luxemburg en Zwitserland. Gegevens worden binnenkort uitgewisseld. Verzwijgen van buitenlandse rekeningen heeft dus geen enkele zin. De overheid wil echter kort op de bal kunnen spelen en alle relevante gegevens spoedig verzamelen. Vervelend is wel dat u nu tot 2011 gegevens moet opzoeken. Bankrekeningnummers kunnen gewijzigd zijn, banken zelf gefusioneerd, rekeningen staan al dan niet op naam van beide echtgenoten, enz.  Voor velen worden deze nieuwe verplichtingen dan ook een hele klus. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels