Duurzame afvalverwerkers
Bioterra Bioterra NV

Duurzame afvalverwerkers

bedrijfsprofiel

In januari verhuisde Bioterra, pionier in grondreiniging en bodemsanering, zijn hoofdzetel naar Genk. Een praktische en symbolische keuze waarmee het zijn rol als duurzame innovator in de verf zet. Zo investeerde Bioterra ruim 12 miljoen euro in extra machines en installaties voor de acquisitie in Genk om zelfs de meest moeilijke minerale afvalstromen te kunnen verwerken. Het bedrijf rondt na drie jaar zijn testen om productieafval kostenbesparend te verwerken tot grondstof voor energieproductie succesvol af. 

Genk is met zijn ligging langs het kanaal de perfecte uitvalsbasis voor Bioterra. “Twintig jaar geleden al kozen we bewust voor watergebonden transport. Een must, als je weet dat we jaarlijks één miljoen ton gronden en minerale afvalstromen verwerken”, zegt Wouter Vermin, directeur van Bioterra. In 2014 vervoerde Bioterra maar liefst 560.000 ton over het water. “Met onze site in Genk beschikken we nu over een goede verbinding met Wallonië en Frankrijk. Sinds mei hebben we ook in de haven van Parijs een inzamelplatform, van daaruit importeren we Franse gronden en afval naar Vlaanderen. Vandaar de keuze om van onze site in Genk, die 9 hectare beslaat, de grootste verwerker te maken.” 

Toekomstige generaties

Verontreinigde bodems worden in Vlaanderen nog te vaak op basis van hun risico en impact op mens en milieu al dan niet aangepakt. “Dat is louter het vooruitschuiven naar toekomstige generaties”, aldus Wouter. “De sector stelt daar dan ook openlijk vragen bij. We kunnen verschillende voorbeelden geven van plaatsen waar je als wetenschapper met kennis van zaken niet wilt wonen; het grote publiek is daar echter onvoldoende van op de hoogte. In Wallonië, dat als gewest onder een andere wetgeving valt, zien we de laatste jaren dan weer het aantal industriële sites dat gesaneerd moet worden stijgt.” 

Parallel met de dalende vraag om bodems te reinigen, is er een stijgende vraag naar het verwerken van mineraal afval. “Vroeger zagen we soms zaken verdwijnen, nu wordt er veel beter geluisterd en traceert men veel nauwkeuriger wat er met alle afvalstromen gebeurt. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de vraag naar minerale afvalverwerking nog gaat toenemen. Daarom besloot onze moedermaatschappij Group De Cloedt om te investeren in extra machines op onze site in Genk zodat we zelfs de meest moeilijke minerale afvalstromen zoals bv. zand en slib van straat- en rioolreiniging kunnen verwerken. Je zou het een beredeneerde gok naar de toekomst kunnen noemen.”

Energie uit afval

Duurzaamheid staat vanaf dag één hoog op de agenda van Bioterra. “Drie jaar lang deden we onderzoek naar hoe we energie uit afval kunnen halen. We voeren momenteel nog de laatste testen uit, maar de resultaten zijn nu al positief over de hele lijn”, verklapt Wouter. “Ons productieafval zullen we aanwenden als grondstof voor het produceren van energie. De geproduceerde warmte en elektriciteit worden dan voor 100% gebruikt in de eigen productie. Daarnaast scheiden we de afvalstromen in specifieke fracties. Het gewassen zand en bouwfracties geven we een tweede leven in de bouwsector. Als dat geen mooi voorbeeld van duurzaamheid is.”.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels