Stelling 2: Een verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’ afsluiten?
Philip Vanstiphout INDUVER Hasselt Nv

Stelling 2: Een verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’ afsluiten?

Dossier bouw

Wat is een verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)’ en sluit je deze als bouwheer best wel/niet af? Hoe duur is dit? En doe je dit ook voor privé-bouwprojecten?

Philip_Vanstiphout

Het antwoord van Philip Vanstiphout, Induver Hasselt NV

Iedereen is zich ervan bewust hoe complex bouwen is en welke risico’s hiermee gepaard kunnen gaan. Men wordt geconfronteerd met verschillende partijen, en dient rekening te houden met nieuwe wetten en normen, conceptiemethodes, materialen en verraderlijke en onvoorspelbare weersomstandigheden. Dit maakt het niet eenvoudig om bij schade de precieze oorzaak te achterhalen of de aansprakelijke aan te duiden. Het kan leiden tot lange technische en juridische discussies. Wanneer er reeds schade is nog voor het gebouw voltooid is, wordt de situatie vaak nog moeilijker met vertroebelde relaties tussen de verschillende bouwpartners, een stilliggende werf en bijkomende kosten als gevolg.

De ABR-verzekering biedt een ideale formule om deze problemen te voorkomen door alle partijen betrokken bij het bouwproces gezamenlijk te verzekeren in één polis. Zo is men zeker van de vergoeding en is er geen discussie over de verdeling ervan. De ABR-verzekering kan opgesplitst worden in 2 belangrijke afdelingen. Ten eerste de waarborg voor elke beschadiging van de bouw tijdens de werken. Standaard houdt dit in dat schade veroorzaakt door brand of ontploffing, ongevallen, diefstal op de werf en schade resulterend uit overmacht (storm, overstromingen, ...) verzekerd is. Er wordt dan niet gezocht naar de aansprakelijke partij. Dit zorgt ervoor dat de schade relatief snel wordt geregeld en de werken snel kunnen worden verder gezet.Ten tweede wordt schade aan derden ten gevolge van de uitvoering van de verzekerde werken gewaarborgd. Dit waarborgt het herstel van de schade ten opzichte van derden als gevolg van de verzekerde werken zoals een kraan die omvalt en de woning van de buren beschadigt, het huis van de buren dat verzakt wanneer de aannemer de funderingen uitgraaft, …

Kostprijs

De ABR-verzekering loopt tijdens de bouwtermijn en de daarop volgende onderhoudstermijn (die kan variëren 12 tot 24 maanden). De premie bedraagt 0,15% tot 1,5% van de waarde van het te verzekeren werk, met een minimumpremie van 750 EUR. De waarde van het werk is gelijk aan de som van alle aannemingscontracten, inclusief de erelonen van de architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en eventuele andere ontwerpers alsook de niet-recupereerbare BTW. Een ABR-verzekering kan worden afgesloten door zowel de bouwheer als de aannemer. Het is echter raadzaam dat de bouwheer zelf de polis afsluit. Op die manier heeft hij niet alleen de kostprijs in eigen handen, maar ook de polisinhoud en de verzekeraar bij wie hij de polis afsluit. 

Tenslotte is het noodzakelijk dat de ABR-verzekering op maat is van het bouwwerk en dient aandacht besteed te worden aan enkele uitbreidingen: foutief gedeelte (schade ten gevolge van een reken- of conceptiefout of een gebrek in het materiaal), afbraak- en opruimingskosten, bestaand goed, schade ten gevolge van trillingen en grondwaterverlaging, …. Het is dus erg belangrijk beroep te doen op een verzekeringsspecialist om een verzekering af te sluiten die past bij het te realiseren project.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels