Ontwerpen voor de toekomst
Mamu architecten Mamu Architects and more

Ontwerpen voor de toekomst

bedrijfsprofiel

Met zijn specifieke aanpak breekt MAMU architects een lans voor een verregaand partnership in het bouwverhaal van ondernemers. “Net zoals een boekhouder een financieel plan maakt, stellen wij een bouwgerelateerd strategisch plan op. Onze ontwerpen zijn ‘future proof’, ondanks het feit dat we niet weten hoe de toekomst en groei van een bedrijf eruit zien. Inlevingsvermogen vormt daarbij de sleutel tot succes.”

Ze grappen bij MAMU architects wel eens dat ze als architect al mensen te slapen gelegd hebben of auto’s hersteld hebben. Maar eigenlijk is het bittere ernst. “Veel architecten focussen op het esthetische aspect, terwijl wij erop staan dat de aandacht tussen het programma, design, budget en timing recht evenredig verdeeld wordt”, stelt Jeroen Maesen. “Wij bieden steun in het bouwverhaal van de ondernemer en brengen samen met hem de ontwikkeling en expansie van zijn bedrijf in kaart. Dat kan enkel met veel inlevingsvermogen. Wat is de ideale ‘flow’ voor afgewerkte producten? Hoe motiveer je mensen in een kantoorruimte? Wat heeft jouw bedrijf nodig om te groeien? Een architect moet zich perfect kunnen verplaatsen in de rol van CFO, HR-manager of technieker. Enkel dan kan je met je ontwerp anticiperen op de ongekende toekomst.”

Op de groei 

Met hun unieke uitgangspunt verkiest MAMU architects om als partner van de bouwheer te fungeren. Nico Mullens: “We ontwerpen niet alleen gebouwen en sferen, maar gaan samen met de ondernemer na wat hij nodig heeft om goed te functioneren en om te groeien. Op dit moment weten we natuurlijk niet waar een ondernemer over tien jaar zal staan, maar door de handen in elkaar te slaan en ons als één team daarover te buigen, slagen we erin om onze ontwerpen toch ‘future proof’ te maken.”

Beiden benadrukken ook dat ze makkelijk aanspreekbaar zijn. “Zelfs als je nog maar met een idee speelt, mag je ons zeker eens om raad vragen. Als ondernemer denk je bijvoorbeeld na over hoeveel personeel je wilt, hoeveel parkeerplaatsen je nodig hebt of hoeveel producten je wilt stockeren. Als architect weten wij dan weer hoeveel vierkante meters je daarvoor nodig hebt. Maar onze rol reikt natuurlijk veel verder dan dat. Projecten zoals het Delorge Business Park in Hasselt, het Porsch Centre in Paal, het woonproject Alverpark in Hasselt en de uitkijktoren in de Lommelse Sahara illustreren dat we een partner zijn die met alle aspecten rekening houdt opdat de verhouding tussen design, programma, budget en timing optimaal is.”.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels