Variabele verloning organiseren via bonuspensioenplan
Marc Vanstraelen

Variabele verloning organiseren via bonuspensioenplan

Vraag & Antwoord - Actief Insurances

Voor personeelscategorieën die voor een deel van hun regelmatig inkomen afhangen van een variabel  loon kan u, mits een strikt reglement, beroep doen op een zogenaamd bonuspensioenplan.

Hierbij wordt een vast gedeelte van de variabele verloning een beperkt aantal keer per jaar omgezet in een premiestorting in een groepsverzekering. Uit praktische overwegingen en om de administratieve last minimaal te houden, kan u zich beperken tot één maal per jaar. Deze groepsverzekering wordt speciaal met het oog hierop ingericht en kan dan gelden voor een personeelscategorie die vanuit haar statuut een variabel loon geniet. De bepaling van de betreffende personeelscategorie dient echter wel voldoende generiek te gebeuren. Bijvoorbeeld: ‘vertegenwoordigers’ of ‘commerciële kaderleden’. Alle werknemers die behoren tot de betrokken personeelscategorie moeten immers worden aangesloten op het ontworpen plan om de fiscale aftrekbaarheid van het plan te kunnen waarborgen. 

Voorts dient u ook een ‘premiedefinitie’ te vinden die voldoende generiek is en algemeen toepasbaar is op iedereen in de functie. Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een vast percentage van het variabele loon. Het kan ook in de vorm van een meer ingewikkelde bepaling waarbij men kijkt naar de behoeften van de werkgever en van de werknemer. Samen met een raadgever kan de werkgever een formule uitwerken die toelaat om tegelijk de regelgeving te respecteren en anderzijds de premie-
betaling maximaal aan te passen aan de behoefte(n) van de beoogde personeelscategorie.

Belangrijke loonoptimalisatie

Vermits de overheid de premies van een groepsverzekering aanzienlijk lager belast en op die premies veel lagere sociale zekerheidsbijdragen van toepassing zijn, kan u hier een belangrijke oefening van loonoptimalisatie realiseren. 

U kan hieraan ook de wettelijk voorziene mogelijkheid koppelen om voorschotten op te nemen op pensioenreserves die opgebouwd zijn in de tweede pensioenpijler om zo vastgoed te financieren. Op die manier heeft u een perfecte tool in handen om op een fiscaal aangemoedigde wijze meer nettoverloning voor uw werknemers te creëren. U kan de fiscale en parafiscale druk op de verloning van uw belangrijke medewerkers verlichten en hen op deze manier beter motiveren.

Marc Vanstraelen Actief Insurances

Marc Vanstraelen van Actief Insurances ziet mogelijkheden in het bonuspensioenplan. 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels