Fiscaalvriendelijk investeren in startende of jonge ondernemingen
Zeger Snoeckx Went Fiduciaire

Fiscaalvriendelijk investeren in startende of jonge ondernemingen

Vraag & Antwoord - Went Fiduciaire

Een investeerder kan vanaf aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering op zijn participatie in jonge ondernemingen. Deze vermindering kan oplopen tot 45% op de betalingen die hij aanwendt voor de inschrijving op aandelen naar aanleiding van een oprichting of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na oprichting. 

De betaling die in aanmerking wordt genomen, is beperkt tot een aandelenparticipatie van 100.000 euro per belastingplichtige per jaar en mag niet leiden tot een participatie van meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van de betreffende vennootschap. 

Dit belastingvoordeel werd door de regering Michel-I in het leven geroepen bij Programmawet dd. 10 augustus 2015 en is een poging om tegemoet te komen aan de moeilijke toegang tot financiering waarmee jonge ondernemingen geconfronteerd worden. Er leeft binnen de financiële sector immers nog steeds een hoge risicoaversie.

Beperkingen

Omdat deze maatregel bedoeld is om investeringen in reële economische activiteiten aan te moedigen, sluit de wetgever bepaalde vennootschappen uit om er gebruik van te maken. Een participatie in een managementvennootschap, vastgoedvennootschap of een vennootschap waarin de investeerder ook bedrijfsleider is, komt dan ook niet in aanmerking voor deze belastingvermindering. De investeerder wordt bovendien geacht zijn participatie minstens 4 jaar aan te houden om ten volle te kunnen genieten van deze belastingvermindering. Gelet op de participatiedrempel van 30% is het dan ook aangewezen om als investeerder passende afspraken te maken met de andere aandeelhouders.

In dezelfde Programmawet kent de wetgever aan jonge ondernemingen tevens een (gedeeltelijke) vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing toe. Kortom, fiscale stimuli voor de ondernemer in ons.

Zeger Snoeckx Went Fiduciaire

Zeger Snoeckx is juridisch adviseur bij Went Fiduciaire (Hasselt) en ziet mogelijkheden om in jonge ondernemingen te investeren.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels