Economisch DNA Limburg is gewijzigd
Marc Vandeput

Economisch DNA Limburg is gewijzigd

Provincie - Marc Vandeput

In december 2000 is Marc Vandeput als Limburgs gedeputeerde voor economie en Europese samenwerking aangetreden. Als gedeputeerde van economie heeft hij ook het voorzitterschap van achtereenvolgens GOM Limburg en later POM Limburg opgenomen. Rode draad doorheen zijn ambtsperiode is een sterke focus op innovatie en op de uitbouw van de Limburgse speerpunteneconomie. Anno 2015 heeft de Limburgse speerpunteneconomie een solide basis met een goede verhouding tussen de eerder traditionele economische sectoren, zoals de maakindustrie, de bouw, de land- en tuinbouw, en de zogenaamde groei- en toekomstsectoren zoals de slimme logistiek, life sciences & health care, smart energy, clean tech,…

Limburgovereenkomst en SALK

Gedeputeerde Marc Vandeput: “Het Limburgs economisch DNA is inderdaad gewijzigd. De transitie naar een meer innovatiegedreven en exportgerichte economie is niet alleen door de grotere economische competitie tengevolge van de geglobaliseerde markt absoluut noodzakelijk, maar is bovendien de enige remedie om de concurrentiekracht van de Limburgse ondernemingen te versterken en om voldoende werkgelegenheid in onze provincie te behouden. De sluiting van Philips in 2003 en de recente sluiting van Ford bevestigen dit. Met de provincie en de GOM en later POM Limburg hebben wij op deze grote bedrijfssluitingen steeds krachtdadig gereageerd en is baanbrekend werk verricht voor de noodzakelijke herstelplannen. Ik verwijs o.m. naar de Limburgovereenkomst, vastgelegd in het regeerakkoord van de Vlaamse regering Leterme I. De Vlaamse regering heeft zich toen geëngageerd tot de inzet van een investeringsbudget van 673 miljoen euro. En met SALK is andermaal een investeringsbudget van 200 miljoen euro voor de versterking van het Limburgs economisch weefsel vrijgemaakt. Ook de provincie heeft 50 miljoen euro vrijgemaakt.”

Limburg, logistieke hot spot

Deze plannen hebben een duidelijke impuls gegeven aan de versnelde uitvoering van de opgemaakte sectorplannen voor de Limburgse groeisectoren. Gedeputeerde Vandeput: “Met het Doorbraakscenario is de logistieke ambitie concreet gemaakt. De erkenning van Genk als logistieke poort, versterking van de regionale cluster in Tongeren met een uitbreiding van het bedrijventerrein Tongeren-Oost met 50 ha, krachtenbundeling van overheid, onderzoek en bedrijfsleven door de oprichting van het Logistiek Platform Limburg, innovatieve arbeidsmarktacties, sterke branding van Limburg als logistieke hotspot gericht op acquisitie van nieuwe bedrijfsinvesteringen en recent de oprichting van Smart Logistics Limburg ter stimulering van de logistieke innovatie geven invulling aan de Limburgse logistieke ambitie.”

Economische clusterwerking heeft succes

Eenzelfde traject is voor de life sciences en zorgeconomie afgelegd. Baanbrekend onderzoek in UHasselt-Biomed, nieuwe impulsen aan het klinisch onderzoek via o.m. het Limburg Clinical Research Program, een sterke platformwerking via LifeTechLimburg, de bouw van incubator Bioville I en II kunnen als realisaties van dit traject worden genoteerd. Gedeputeerde Vandeput: “In het bijzonder noemen wij Hospilim als een uniek samenwerkingsverband tussen de zorginstellingen. Gestart als een logistiek concept en gefinancierd met middelen uit Limburg Sterk Merk, biedt Hospilim nu, op basis van een kostendelend mechanisme, gespecialiseerde dienstverlening aan de ziekenhuizen o.a. op het vlak van ICT-technologie.”

Tijdens de ambtsperiode van gedeputeerde Marc Vandeput is ook pcfruit verder uitgebouwd tot een nationaal en zelfs internationaal erkende onderzoekscluster voor innovatiestimulering in de fruit-
sector. Gedeputeerde Vandeput: “En met Europese subsidies hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van Bike Valley, als bedrijfscluster van fietsgerelateerde activiteiten. Het Limburgs incubatorennetwerk, met Bioville voor life sciences, GreenVille voor cleantech, C-mine Crib voor de creatieve economie, IncubaTHOR voor smart energy, de ICT-Corda-Incubator en Agropolis voor innovatieve land- en tuinbouw, is nu op kruissnelheid. En er worden plannen gemaakt voor de realisatie van een mode-incubator te Hasselt en een incubator inzake drone-technologie op het Brustem Industrie Park.”

De voorbije 15 jaar zijn ook diverse nieuwe initiatieven genomen voor de versterking van het innovatief en internationaal ondernemerschap. Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Ik heb het genoegen gehad mee aan de wieg te hebben gestaan van het Innovatiecentrum, het Ondernemersplatform en LocateinLimburg. Door de bedrijfsgerichte werking hoop ik dat de Limburgse ondernemingen een sterke positie op de binnen- en buitenlandse markten kunnen verwerven. Op die manier zal het Limburgse ondernemerschap blijven zorgen voor de noodzakelijke jobs en de traditionele rol als motor van de Limburgse welvaart kunnen blijven vervullen.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels