De loonbonus als alternatieve beloningsvorm
Patrick Robben Sofim

De loonbonus als alternatieve beloningsvorm

Praktijck - Sofim

De sociale en fiscale druk op de Belgische lonen is enorm groot. Alternatieve beloningsvormen zoals aandelenopties, aanvullende pen-
sioenstelsels, etc. … zijn ook niet altijd eenvoudig en flexibel toe te passen. Daarom werkte men in 2008 het concept van de loonbonus uit, ook wel gekend onder de naam niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel. Patrick Robben, HR consultant bij Sofim Dienstengroep licht toe wat de loonbonus is en welke de voordelen zijn.

Als u bepaalde voordelen toekent aan een werknemer, dan bent u daar meestal aan gebonden in de toekomst. De loonbonus vormt daar echter een uitzondering op en kan in bepaalde gevallen een interessante optie zijn om werknemers iets extra toe te kennen, vrij van de gewone RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. In feite is de loonbonus een voordeel gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers. En dit op basis van objectieve, niet-discriminerende criteria. De vooropgestelde doelstellingen mogen nooit individueel van aard zijn en het bereiken van de doelstellingen mag ook geen evidentie zijn bij de invoering van het loonbonusplan.

Het is wel mogelijk om de loonbonus voor te behouden voor werknemers van een bepaalde afdeling of werknemers met een bepaalde functie. Zo mag u een loonbonus opstellen voor uw salesteam waarbij u op voorhand definieert dat de senior salesmedewerkers bij het behalen van de doelstellingen 3.000 euro krijgen, de junior salesmedewerkers 2.000 euro en de administratieve krachten 1.000 euro.

Waarom interessant?

De loonbonus is niet onderworpen aan de normale sociale werkgeversbijdrage. Als werkgever betaalt u op het bedrag van de loonbonus enkel een bijzondere bijdrage van 33%. Bovendien is de loonbonus fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast en wordt het bedrag van de bonus niet opgenomen in de berekeningsbasis voor vakantiegeld, eindejaarspremie, pensioen,… Het maximaal vrijgestelde bedrag van de bonus bedraagt 3.169 euro per werknemer (bedrag 2016). Werknemers zijn voor de loonbonus vrijgesteld van belastingen en betalen enkel een RSZ-bijdrage van 13,07%.

Maak het uzelf niet te moeilijk

Om recht te hebben op een loonbonus moet u eerst een loonbonusplan indienen waarin u onder meer uw prestatiegerichte doelstellingen voor de toekomst formuleert. Dat kan een specifieke omzet zijn, het behalen van een officieel certificaat, het maken van nieuwe klanten,... U heeft daar een grote vrijheid in, zolang de doelstelling maar concreet, objectief meetbaar en kennelijk onzeker is.

Het opstellen van een loonbonusplan vergt toch behoorlijk wat sociaaljuridische kennis. Vaak gaat het om punten en komma’s die het verschil kunnen maken, aarzel dus zeker niet om daarvoor beroep te doen op een specialist.

Zorg er ook voor dat de doelstellingen voor uw medewerkers transparant en motiverend zijn. ‘Keep it simple’, zoals men zegt. Houd er verder rekening mee dat u de doelstellingen binnen een bepaalde referteperiode moet behalen. Die periode bedraagt minstens drie maanden. De effectieve uitvoering van het plan mag maximaal terugwerken tot één derde van de referteperiode uit het plan. Als u de loonbonus wilt laten samenvallen met het kalenderjaar 2016, dan dient u uw plan uiterlijk op 30 april 2016 neer te leggen bij de griffie van de FOD WASO.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels