Wat kan ik zelf doen om mijn personeelskosten te verlagen?
Yves Vanhees, Rik Vaes

Wat kan ik zelf doen om mijn personeelskosten te verlagen?

Vraag en antwoord - KMO Hasselt/Overpelt

Het is niet omdat de patronale lasten weldra zullen verlagen, dat alle mogelijkheden om de personeelskost te optimaliseren uitgeput zouden zijn. Als u die kosten goed weet te managen, kunt u uw concurrentiepositie veilig stellen. Dat kan ook zonder aan de tewerkstelling te raken.

Loonoptimalisatie is een slimme manier om de kloof tussen netto en bruto te verkleinen, maar er zijn nog meer manieren waarvan u gebruik kan maken. Deze mogelijkheden worden frequent gebruikt: maaltijdcheques, ancienniteitspremie, internetvergoedingen, smartphone of laptop van het werk, onkostenvergoeding.

Bonusplan

Andere mogelijkheden om uw verloningspakket te optimaliseren, zoals een verhoogde kinderbijslag, aandelenopties of een prestatiegerichte bonus komen misschien minder snel bij u op. Met een bonusplan kan u in tijden van loonmatiging toch een extra verhoging toekennen aan uw medewerkers. Het niet-recurrente voordeel is immers niet onderworpen aan de normale sociale werkgeversbijdrage. Mooi meegenomen is ook dat u niet verplicht bent deze loonbonus jaarlijks toe te kennen.

Het stimuleren van thuiswerk is voor sommige bedrijven ook kostenbesparend: er hoeft immers minder in de bedrijfsinfrastructuur geïnvesteerd te worden, en dit terwijl uw werknemers een betere work-lifebalance uitbouwen.

Een andere mogelijkheid is om te investeren in een groener wagenpark met kleinere, zuinigere en goedkopere modellen. Ook uw werknemer heeft er baat bij: door een wagen met een lagere CO2-uitstoot te kiezen, betaalt hij minder belastingen op zijn voordeel alle aard.

Kortom, er zijn redenen genoeg om uw huidig loonpakket eens kritisch onder de loupe te laten nemen, want er is vast en zeker nog ruimte voor optimalisatie. 

Yves Vanhees & Rik Vaes Yves Vanhees & Rik Vaes zijn respectievelijk kantoordirecteur KMO Hasselt en kantoor- directeur KMO Overpelt.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels