Madam met een missie
Lut Wyers COCOMO

Madam met een missie

Stercke Figuur

Met haar MissionMindset wil Lut Wyers onze provincie een nieuwe ‘mindset’ schoppen. De CEO van Profilerings- en Evenementenbureau COCOMO bracht vorig jaar 15 Limburgse ondernemers naar Silicon Valley om inspiratie op te doen. In het najaar van 2015 verscheen dan het praktische boekje ‘Naar een nieuwe mindset’: een verzameling van ideeën, voorbeelden en tips die ondernemers kunnen gebruiken om van een ‘fixed mindset’ tot een ‘groeimindset’ te komen. Een dame met een missie.

Een boek schrijven staat mogelijk op de ‘bucket list’ van menig ondernemer. De ambitie om een hele provincie aan een open mindset te helpen wellicht al veel minder. Net die twee dromen bracht Lut Wyers samen bij het naderen van haar 50e verjaardag. “Als ik erop terugblik besef ik dat mijn verleden als kinesiste heel bepalend is geweest voor hetgeen ik vandaag doe”, zegt Lut Wyers. “Na mijn studies in Leuven ben ik naast mijn werk in Nederland nog manuele therapie gaan bijstuderen. Daarin is een uitgebreide bevraging van de patiënt enorm belangrijk. Bij iemand met een tenniselleboog moet je eerst het hele lichaam in kaart brengen, volgens een holistische visie de oorzaak zoeken en pas dan een behandeling starten.

Identiteit is het nieuwe kader voor een ondernemer.

Toen ik op mijn dertigste de overstap naar de bedrijfswereld maakte, heb ik deze manier van werken doorge­trokken. Bij COCOMO zullen we bij een vraag van een klant steeds doorvragen wat de werkelijke behoefte of de achterliggende idee is. Dat leidt dan tot antwoorden en oplossingen die misschien niet altijd de meest voor de hand liggende, maar wel de meest juiste zijn.”

Naar een nieuwe mindset

Het boekje “Naar een nieuwe mindset. Geef jezelf meer slagkracht” geeft met 95 beelden en korte teksten in heel behapbare hoofdstukken een aantal tips en inzichten om te evolueren van een ‘fixed’ naar een ‘groeimindset’. “Ik ben een beelddenker en weet dat ondernemers weinig tijd hebben om te lezen. Daarom heb ik gewerkt met kleine behapbare onderdelen. Zo is het ideaal als toiletboek of tijdens het wachten in de wagen. Ik ben ook geen wetenschapper. Ik werk met eenvoudige spreektaal en voorbeelden. Ik heb veel boeken gelezen waar ik pagina’s twee tot drie keer moest lezen, en dat wilde ik vermijden. Ik wilde een echt belevingsboekje schrijven. De lezer kan er iets uitpikken en dat verschilt van de context of het moment van het leven waarin hij of zij zich bevindt. Het is ook bewust een klein boekje. Tekenaar Tine Luyten heeft de boodschap ook heel goed begrepen.” “Naar een nieuwe mindset.” Van Lut Wyers telt 175 bladzijden, is uitgegeven bij Uitgeverij Neno en onder meer verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel en bol.com.

STERCK. Jullie vertrekken steeds vanuit een conceptueel idee?

Wyers: “Een evenement kost meestal veel geld voor een bedrijf. Maar als je erin slaagt om het te baseren op de strategie, dan werkt het effect veel langer door in de organisatie dan enkel die dag zelf. Zo kan je je euro’s effectief omzetten in ‘return on investment’. Mijn rol binnen COCOMO is om de identiteit van klanten naar voor te halen en van daaruit strategische doelstellingen te formuleren. Van 100% eventbureau zijn we geëvolueerd naar een profileringsbedrijf dat identiteiten en concepten ontwikkelt. We zorgen ervoor dat je als bedrijf in de etalage ligt en wordt gekozen als het aantrekkelijkste snoepje voor datgene waar je goed in bent, rekening houdend met authenticiteit.”

Durven keuzes maken

STERCK. Staan KMO’s open voor die benadering?

Wyers: “Voor de crisis was strategie meer een vast gegeven van waaruit je het bedrijf organiseerde. Nu moet je constant kunnen switchen, de context verandert zo snel dat je steeds strategisch moeten kunnen bijsturen. Maar de identiteit, de manier waarop je dat doet, je waarden, … die blijven wel hetzelfde. Het is erg belangrijk om die identiteit naar voor te halen. Bedrijven die niet op deze manier werken hebben het tegenwoordig veel moeilijker omdat ze minder stabiel zijn. Identiteit is het nieuwe kader voor een ondernemer waarmee zijn of haar medewerkers en klanten zich kunnen identificeren.”

Lut Wyers

STERCK. Hoe is het idee van MissionMindset ontstaan?

Wyers: “Als je als ondernemer naar de identiteit van je bedrijf kijkt, kom je soms tot de vaststelling dat bepaalde activiteiten niet meer thuishoren in je bedrijf. Die moet je durven afstoten. Vanuit onze aanpak deden we regelmatig voorstellen waarbij ik voelde dat het bedrijf die keuze nodig had, maar de ondernemer was er niet altijd klaar voor. Daar liepen we soms op vast. Ook in familiebedrijven waar het niet eenvoudig is om andere beslissingen te nemen dan deze die de stichters ooit genomen hebben. Ik begrijp dat perfect. Maar in de huidige snel veranderende context moet je kunnen en durven veranderen om te groeien. Aan die ‘mindset’ wilde ik gaan werken.”

Silicon Valley

STERCK. Dat heeft zich vertaald een bezoek aan de VS?

Wyers: “Toen ik het afgelopen jaar de vijftig begon te naderen, ben ik aan mijn keukentafel gaan zitten en heb ik een ‘bucket list’ opgesteld. Een boek stond al langer op mijn verlanglijstje en daar verzamelde ik ook al jaren ideeën voor. En zoals we dat ook bij een brainstorm binnen COCOMO doen, sloot ik mijn lijst af met een geel idee. Dat is een idee dat niet te realiseren valt. Iets waarvan je alleen maar kan dromen: ‘Ik wil mensen een meer open en ondernemende mindset aanmeten’.

Dat idee liet me niet los. Ik ben in de literatuur rond ‘mindset’ gedoken en dan kom je automatisch in San Francisco en Silicon Valley uit, waar men volgens een hele open ‘mindset’ handelt. Door contacten met verschillende mensen die er gewoond en gewerkt hebben, voelde ik dat ik er zelf moest gaan proeven van de sfeer. Het moest mogelijk zijn om die beleving uit een maatschappij te halen en dat om te zetten naar een beleving hier. Ik ben een reis gaan organiseren met een 15-tal ondernemers die dezelfde ‘mindset’ deelden. De gouverneur en Mediahuis zijn op de kar gesprongen en zo is MissionMindset tot stand gekomen.

STERCK. Tegelijk ben je aan een boek beginnen werken?

Wyers: “Ik heb mezelf in de zomer een week de tijd gegeven om na te denken over welk boek ik zou schrijven. En de tweede dag dat ik daarvoor brainstormde, besefte ik dat ik eigenlijk al 10 jaar onbewust materiaal aan het verzamelen was rond ‘mindset’. Dat was echt een openbaring. Ineens was het heel duidelijk dat ik een boek zou schrijven over ‘mindset’.”

Gouden bea voor 25 jaar JOJO systems

COCOMO won het afgelopen jaar een gouden BEA voor het event rond 25 jaar JOJO Systems. Dat is een prestigieuze onderscheiding die de evenementensector jaarlijks uitreikt aan de beste cases. “Eigenlijk hebben we ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum meegeholpen om het bedrijf klaar te maken voor de volgende 10 jaar”, zegt Lut Wyers. “Hun aanbod reikte al lang veel verder dan de bekende naam Jojo Elektronica. Ze bieden een totaalpakket van geïntegreerde diensten. Op basis van die identiteit zijn we gekomen tot een nieuw imago, een nieuwe huisstijl, …. Jo en Raf Janssen zijn daar zelf heel radicaal en enthousiast in meegegaan en het heeft ook tot een flinke omzetstijging geleid. We hebben de gouden BEA gekregen omdat ons antwoord anders was dan de oorspronkelijke vraag, en de manier waarop we het proces samen met de klant doorlopen hebben. Ik geloof heel sterk in die co-creatie met de klant.”

Fixed en groeimindset

STERCK. Wat zijn voor jou sleutelinzichten op het vlak van mindset?

Wyers: “De inzichten van Carol Dweck hebben zeker een grote rol gespeeld. Ze heeft als professor aan de Stanford University 30 jaar het thema bestudeerd. Het heeft me 3 maanden gekost om haar een half uurtje te pakken te krijgen. We zijn daar met 15 ondernemers naar haar kleine bureautje gegaan. Het was indrukkend op welke ingetogen manier ze daar haar ­theorie bracht. Je kon een speld horen vallen. In haar theorie heb je twee soorten ‘mindset’. Een ‘fixed mindset’ en een ‘groeimindset’. Iedereen is een mengeling van de twee en je kan voortdurend van een 'fixed' naar een 'groeimindset' gaan. Dat is ook de basis van mijn boek geworden. Je bent trouwens niet ‘fixed’. Je kan hoogstens fixed denken. Het is geen waarde-oordeel. Wel een manier van denken."

STERCK. De leiding speelt in een bedrijf een cruciale rol?

Wyers: “Ik kan me sterk vinden in het Duitse gezegde dat het rottingsproces van een vis aan de kop begint. Dat geldt ook voor een organisatie of een bedrijf. Als de bedrijfsleiding niet groeibewust denkt, dan gaat de organisatie dood. We moeten onszelf de vraag durven stellen met welke ‘mindset’ eender wie aan het hoofd staat van een bedrijf, een team, een sportclub, … Iedereen geeft ergens wel leiding. Als dat niet in een bedrijf is, dan in het gezin of aan zichzelf.

(nvdr: Wijst op pagina 15 van haar boek). Dit is essentieel en lijkt zo eenvoudig, maar daar heb ik misschien een week over gedaan. Hoe je kijkt naar de dingen bepaalt je ‘mindset’ en dat bepaalt dan weer je denken en je attitude. De wereld verandert en ook als bedrijf moet je veranderen. Als je wil dat medewerkers in je organisatie een andere attitude gaan aanmeten, moet je hen op een niveau hoger leren denken. Maar daarvoor moet je eerst hun ‘mindset’ openen. Dat is de essentie.”

STERCK. Ook het bezoek bij Google heeft een diepe indruk gemaakt tijdens jullie trip naar Silicon Valley?

Wyers: “We kregen daar een rondleiding door een medewerker. Robin Bruninx stelde de vraag waarom de gids bij Google werkte. Die man reageerde vol ongeloof. ‘Waarom moet ik hierop antwoorden? Ik werk wel bij Google hè. Weet je wel hoe fier ik ben dat ik dit werk mag doen? Ik kan mee de wereld veranderen en mee iets betekenen.’ Daar kwam een heel verhaal uit. We waren onder de indruk. Elke ondernemer droomt ervan dat medewerkers zo over zijn of haar bedrijf zouden spreken. We moeten leren een switch te maken van een heel productgeoriënteerde economie naar een heel mensgeoriënteerde economie.”

STERCK. Ook het begrip serendipiteit krijgt een hoofdstuk in je boek?

Wyers: “Serendipiteit is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders. We staan vandaag allemaal voor een toekomst die onzeker blijft. In Silicon Valley gebruikt men vaak de uitdrukking ‘Building a track when you're on the train’. We moeten als ondernemers leren om cultuurveranderingen in kleine stapjes te doen. Dat geeft je rustmomenten die je ook moet vieren en waarop je evaluatie-momenten kan inbouwen. Als je faalt hoef je vaak maar één trapje naar beneden te gaan en kan je opnieuw beginnen. Het geeft je dus ook een kader waarin je mag falen. Kleine stapjes maken het voor mensen behapbaar om te innoveren.

Serendipiteit kan een motivator zijn. Als je op weg gaat en je houdt je ogen open dan ontstaan er steeds opportuniteiten. Dat brengt je misschien wel ergens anders dan waar je oorspronkelijk naar toe wilde, maar dat kan ook prima zijn. Ik spreek woensdag op Bizidee voor tientallen jonge ondernemers. Dat stond nooit in mijn plan, maar het is aangenaam om te kunnen doen. Je kan jonge mensen stimuleren om nog beter te ondernemen. En ik geef intussen ook lezingen over het thema 'naar een nieuwe mindset'."

STERCK. Ook uit de wiskunde kunnen we als ondernemers leren?

Wyers: “Tijdens een tweede bezoek aan Silicon Valley heb ik Xavier Damman ontmoet. Hij is wiskundige van opleiding en ondernemer. In de wiskunde moet je een bepaalde formule nemen om een vraagstuk op te lossen. Maar als je vastzit moet je terug naar de oppervlakte gaan en via een andere hoek gaan graven naar de oplossing. Dat paste Damman in zijn onderneming toe. Terwijl we hier vaak te koppig zijn en blijven graven op dezelfde plaats. Wij hebben het moeilijker om uit onze fouten te leren.”

In onze maatschappij hebben we het moeilijker om uit onze fouten te leren.

Ambassadeurs

STERCK. Voel je al de eerste resultaten van je initiatief?

Wyers: “Ik ben blij dat het ‘mindset’ bespreekbaar maakt. Dat is voor mij de enige ambitie. Ik wil niet zelf in de spotlights staan. De 15 deelnemers aan MissionMindset zijn vandaag ambassadeurs. We zijn ondertussen meermaals samengekomen omdat we voelen dat we in Limburg nog iets willen doen met MissionMindset. Al willen we niet het zoveelste netwerk worden. En dat staat ook los van Lut Wyers. Het kan nog alle kanten uit. Van 21 tot 28 februari maken we trouwens met een groep van ondernemers een tweede editie van de reis. Zo zijn er al 30 ondernemers die de Limburgse mindset positief kunnen beïnvloeden.

Samen met de PXL en Uhassselt zijn we ook een twee jaar durend onderzoek gestart om de impact van de ‘mindset’ van de leider te meten op de duurzame inzet van zijn medewerkers. Waarom werken mensen graag en lang in een bedrijf en waarom niet? Mijn ambassadeurs gaan meewerken aan het onderzoek. Ik kijk er echt naar uit en ben benieuwd naar de resultaten!”.

De ambassadeurs van Missionmindset
 • Robin Bruninx Encon
 • Dominiek Claes Het Belang van Limburg
 • Peter Croonen Bioracer
 • Koen Desmedt Mobile Vikings
 • Kurt Hensen T&M Solutions
 • Patrick Kestens Corda Campus / LRM
 • Sven Martens 2Pharma
 • Jan Maurissen Van Havermaet Groenweghe
 • Marc Mommen Adsolut
 • Jo Nelissen ABN
 • Jan Peeters Integra Advocaten
 • Jo Peters Deusjevoo
 • Herman Reynders Gouverneur Limburg
 • Karine Valy La Bottega
 • Karl Vankerckhoven Citylife Belgium
 • Frederik Vanmarsenille LRM
 • Rosaline Wijnen Smartlog
 • Lut Wyers COCOMO
Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels