Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen
Wouter Vandijck Foederer DFK

Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen

Vraag & Antwoord

De overheid heeft voorzien in een verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s die digitale investeringen doen. Het gaat om investeringen in ‘digitale vaste activa die zorgen voor de integratie en de exploitatie van betalings- en facturerings­systemen alsook systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie’.

Wie kan deze verhoogde investeringsaftrek toepassen?
Zowel natuurlijke personen als vennootschappen wanneer zij op basis van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine onderneming aangemerkt kunnen worden.

Hoeveel bedraagt deze verhoogde investeringsaftrek?

Het basistarief van de investeringsaftrek verhoogd met 10 percentpunten.

Om welke investeringen gaat het?

  • Digitale vaste activa die gebruikt worden voor de integratie en exploitatie van betalings- en facturatiesystemen zoals hard- of software ter vergemakkelijking van elektronische betalingen en systemen voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.
  • Investeringen voor de beveiliging van ICT zoals hard- of software voor de beveiliging van netwerken, ICT-installaties en informatie. Ook monitoring- en auditinstrumenten voor beveiligingssystemen voor ICT en systemen voor een veilig beheer van door de onderneming verzamelde persoonsgegevens komen in aanmerking.
  • Aanvullende investeringen bijkomend aan de vorige categorieën zoals ontwikkelingskosten van software behorend bij voormelde investeringen en die samen met deze investeringen wordt afgeschreven. Ook investeringen in systemen (zowel hard- als software) die een link leggen tussen de voormelde investeringen met andere systemen binnen of buiten de onderneming.
  • Vanaf wanneer is deze nieuwe regeling van toepassing?
  • Deze regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2016. Voor ondernemingen waarvan het boekjaar gelijkloopt met een kalenderjaar kan dit dus reeds voor in 2015 gedane investeringen.

Welke formaliteiten zijn van toepassing?

De leverancier moet de “conformiteit” van de goederen of diensten garanderen en hiervoor een passende vermelding opnemen op de uitgereikte factuur of bijhorende bijlage.

Wouter Vandijck Wouter Vandijck is vennoot bij Foederer DFK en vestigingsleider Bree.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels