Welke fiscale optimalisaties bij onderzoek & ontwikkeling?
Frederik De Graeve, Chris Peeters Grant Thornton

Welke fiscale optimalisaties bij onderzoek & ontwikkeling?

Vraag & Antwoord

Voor iedere ondernemer met een groeiplan is het cruciaal om tijd en middelen te investeren in innovatie van producten, diensten of bedrijfsprocessen. De overheid is daarbij een promotor van onderzoek & ontwikkeling. Innovatie is immers een belangrijke motor van economische groei. Naast subsidies vormen de volgende fiscale optimalisaties de sleutelelementen van dit beleid: investeringsaftrek/belastingkrediet, aftrek voor octrooi-inkomsten en de verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

Investeringsaftrek

Voor investeringen in onderzoek & ontwikkeling kan een investeringsaftrek toegepast worden in de vennootschapsbelasting. De investeringsaftrek wordt berekend als een eenmalige aftrek op basis van de aanschaffingswaarde (13,5% voor aanslagjaar 2017) of als een gespreide aftrek op basis van de jaarlijkse afschrijving (20,5% voor aanslagjaar 2017). Het overschot aan investeringsaftrek kan onbeperkt in de tijd overgedragen worden.

Belastingkrediet

Opteren voor een belastingkrediet betekent dat het tarief van de vennootschapsbelasting (33,99%) toegepast wordt op het bedrag van de investerings­aftrek. Het belastingkrediet wordt in mindering gebracht van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Voor een winstgevende vennootschap is het effect van het belastingkrediet gelijk aan dat van de investeringsaftrek. In geval van structurele verliezen is het belastingkrediet evenwel te verkiezen boven de investeringsaftrek omdat een overschot aan belastingkrediet na 5 jaar cash door de fiscus wordt uitbetaald.

Octrooiaftrek

Voor een octrooiaftrek moet een product of procedé een octrooibescherming genieten. Als onderneming kan u in dat geval een belastingvrijstelling krijgen ten belope van 80% van de octrooi-inkomsten. Op die manier kan de effectieve aanslagvoet in de vennootschapsbelasting beperkt worden tot 6,8%. De berekening van een octrooiaftrek is complex, daarom is het aanvragen van een ‘ruling’ met de fiscus geen overbodige luxe.

Verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Afhankelijk van het diploma waarover uw onderzoekers beschikken kan uw onderneming vrijgesteld worden van doorstorting van 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Voor uw onderneming betekent dit een besparing van ongeveer 24% op de loonkost terwijl het nettoloon van de betrokken werknemers niet wordt aangetast.

Frederik De Graeve & Chris Peeters Frederik De Graeve & Chris Peeters zijn respectievelijk belastingconsulent/partner en belastingconsulent bij Grant Thornton.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels