Fiscale stimulans voor ondernemers
Raf Drieskens Regio Neerpelt

Fiscale stimulans voor ondernemers

Regio Neerpelt

Neerpelt is een typische residentiële gemeente die met de grens van 17.000 inwoners flirt. De inspanningen die het bestuur voor de detailhandel doet, zijn echter ongezien. Burgemeester Raf Drieskens gooit voor STERCK. Magazine zijn troeven op tafel.

“Grootschalige industrie is hier nooit echt geweest. De grote bedrijven trekken naar Industriezone Nolimpark in het aangrenzende Overpelt. Onze eerste echte KMO-zone – Heikesveld - dateert pas van 2008”, legt Raf Drieskens uit. “We voelden toen de noodzaak om lokale bedrijven - die zonevreemd of te krap zaten - te centraliseren. In totaal hebben we toen 21 hectare industriegrond in gebruik genomen. Daar huisvest nu onder andere een schrijnwerkerij, een metaalverwerkend bedrijf, een heftruckbedrijf, een expert in sanitair, een firma die wagens onderhoudt enzovoort. Erg divers. Het intergemeentelijk recyclagepark, de gemeentewerf en de brandweerpost zitten er eveneens.”

In Neerpelt is nog flink wat ruimte voor kleine bedrijven.

STERCK. De tweede fase van Heikesveld is ondertussen een feit.

Raf Drieskens: “Dat klopt. Het was ook één van de speerpunten van deze le­gis­­latuur. De uitbreiding van 6 hec­tare is in november 2015 goedgekeurd. Meer dan 80% van Heikesveld Fase 1 was inmiddels ingevuld waardoor die extra hectaren goed van pas komen voor onder andere starters of uitbreidingen.”

Raf Drieskens

Financiële stimuli

STERCK. De tertiaire sector is in Neerpelt erg belangrijk. Welke inspanningen levert u precies?

Raf Drieskens: “Er zijn in Neerpelt erg veel dienstverlenende bedrijven en detailhandelaars. In deze financieel moeilijke tijden is het niet eenvoudig om nieuwe winkels aan te trekken. Inwoners kiezen immers vaak om naar grote steden zoals Hasselt of Eindhoven te gaan om te shoppen. Met de komst van het woon- en winkel­project Forté hebben we geprobeerd om alles te centraliseren. Het winkelcentrum heeft een ondergrondse parking en telt meer dan 3.500 m2 commerciële ruimte. Om bestaande winkels een duwtje in de rug te geven bij de komst van dit nieuwe complex hebben we het project ‘Voorgevelrenovatie’ in het leven geroepen. Hiermee wilden we winkeluitbaters stimuleren om hun voorgevel te vernieuwen. We hebben financiële stimuli aangereikt voor 50% van de investering met een maximumbedrag van 10.000 euro. Dat was een succes.”

STERCK. Een andere belangrijke sector is de horeca. Wat is daar de reden van het succes?

Raf Drieskens: “De goede, betaalbare restaurants en brasserieën in combinatie met de gezellige cafeetjes maken van Neerpelt het uitgangscentrum van Noord-Limburg. De afgelopen twee jaar zijn er heel wat mooie zaken bijgekomen en de extra mogelijkheden rond het Kerkplein hebben voor een prima impuls gezorgd. Zo is er nu meer ruimte voor terrassen en de moge­lijkheden om de straten verkeersvrij te maken zijn sterk vereenvoudigd.”

STERCK. Is er veel leegstand van commerciële panden?

Raf Drieskens: “Ja, helaas toch wel. Eén van de grote krachtlijnen van deze legislatuur is om daar nog wat aan te doen. De meeste leegstaande gebouwen zijn echter verouderde handelspanden uit het midden van vorige eeuw. Deze staan in het register nog ingeschreven als handelspand maar zouden eigenlijk een andere invulling moeten krijgen.”

Proactief handelen

STERCK. Welke troeven heeft Neerpelt voor ondernemers?

Raf Drieskens: “Neerpelt heeft verschillende voordelen. Ten eerste is er nog flink wat ruimte voor kleine be­­drijven. Dat is zeker niet onbelangrijk. Daarnaast is onze gemeente erg inte­ressant op fiscaal vlak. We zitten een stuk onder het Limburgs en Vlaams gemiddelde. Zo heffen wij bijvoorbeeld geen belasting op drijfkracht of tewerkgesteld personeel. Daarnaast zijn we nog niet toegetreden tot Interaqua. We hebben een eigen rioleringsnetwerk waardoor de bijdrage ongeveer de helft bedraagt. Tenslotte bieden we flink wat ondersteuning op vlak van duurzaamheid. Zo zijn er subsidies voor wie bouwt of verbouwt met energiezuinige materialen. Bovendien zitten we als gemeentebestuur regelmatig aan tafel met handelaars om acties uit te werken.”

STERCK. Om welk soort acties gaat het dan?

Raf Drieskens: “We willen mee met onze tijd en we willen onze detailhandelaars helpen om te innoveren. In samenwerking met ‘wes research & strategy’, UNIZO en de Vlaamse Overheid hebben we handelaars laten nadenken over de toekomst van hun winkel en de rol van digitale nieuwigheden. Lokale handelaars konden zich laten doorlichten en advies vragen op het vlak van e-commerce. Neerpelt heeft een financiële duit in het zakje gedaan om de drempel te verlagen.”

Na enkele maanden gebruiken al meer dan 1300 inwoners onze Neerpelt-app.

Uniek in Limburg

STERCK. Vertel ook eens iets meer over die populaire Neerpelt-app.

Raf Drieskens: “Sinds eind november 2015 hebben we een Neerpelt-app. Er zijn meer gemeenten en steden die een eigen mobiele applicatie hebben, maar die van ons is om diverse redenen enigszins uniek. Zo hebben we bijvoorbeeld een platform aangemaakt waar handelaars uit Neerpelt hun eigen zaak kunnen promoten. Ze kunnen er onder andere hun openingsuren, adres en telefoonnummer publiceren maar ook gebruik maken van een klantenkaartfunctie of berichten sturen naar de inwoners. Via die berichtenmodule zouden ze bijvoorbeeld een evenement kunnen aankondigen. De plaatselijke bloemen­zaak kan bijvoorbeeld op maandagnamiddag aan alle inwoners laten weten dat er nog snijbloemen zijn aan de helft van de prijs. Dat is een win-winsituatie voor beide partijen. De klant krijgt een fikse korting en de bloemist krijgt toch nog iets voor de bloemen die hij anders gewoon op de composthoop moet gooien.”

STERCK. Hoe wordt die applicatie financieel ondersteund?

Raf Drieskens: “Mobicage heeft deze app ontwikkeld maar het wordt gefinancierd door de handelaars van Neerpelt. In ruil voor een kleine maandelijkse bijdrage kan de handelaar heel direct met de inwoners communiceren. Het platform is erg gebruiksvriendelijk maar Mobicage voorziet toch een opleiding voor de handelaars. Hierdoor is de drempel voor heel wat zelfstandigen een stuk lager. En de return is navenant als je weet dat amper enkele maanden na de lancering al meer dan 1.300 Neerpeltenaars de app gebruiken.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels