Vermogensplanning: een rijk advies loont
Julie Dekker, Hanne Martens

Vermogensplanning: een rijk advies loont

Praktijck - Van Havermaet Groenweghe

Wat als een ondernemer beslist om zijn bedrijf en een stukje vermogen over te dragen aan de volgende generatie? Vaak is een dergelijke overdracht fiscaal geïnspireerd. Men gaat te rade bij zijn adviseur en laat zich onderdompelen in de wereld van gunstige schenktarieven, veelzijdige controlestructuren en creatieve testamenten. De ondernemer werkt samen met zijn adviseur een juridisch en fiscaal optimale planning uit voor de overdracht van zijn vermogen. Alles lijkt perfect geregeld? Een klassiek en veelvoorkomend verhaal. Echter, in de praktijk blijkt het allemaal niet zo rechtlijnig.

Waar knelt het schoentje?

De fiscale en juridische uitwerking is slechts het sluitstuk van een goed successieplan. Toch hebben veel adviseurs en/of ondernemers de instinctieve neiging om dit als vertrek­punt te gebruiken. Een regeling is maar zo goed als de oplossing die ze biedt voor uw vraagstuk. Maar wat is nu precies die vraag?

Om zijn omgeving beheersbaar te houden, heeft de mens de neiging om aan ”hokjesdenken” te doen. Hierbij richt men zich op een bepaalde rationele doelstelling, maar verliest daarbij de voeling met belangrijke gerelateerde aspecten. Zo kan een vader gefocust zijn op zijn doelstelling om het familiebedrijf over te dragen aan zijn kinderen om een hoge erfbelasting te vermijden, maar ‘vergeet’ hij om rekening te houden met de wensen van de kinderen of de belangen van het bedrijf. Zijn de kinderen wel bekwaam? Hebben de ouders voldoende vermogen opgebouwd? Wat met de schoonfamilie? Het successieplan kan bijgevolg wel fiscaal optimaal zijn, maar hoe groot zal de kans op succes zijn?

Hoe dan wel?

De realiteit leert ons dat de vraag naar planning nooit eenzijdig is, en bijgevolg is de oplossing dat ook niet. De aspecten Familie, Vermogen en Bedrijf zijn hoe dan ook met elkaar verbonden. Planning op het ene vlak heeft altijd een rimpeleffect op de andere vlakken. Wij streven daarom steeds een helikopterperspectief na en brengen de verschillende dimensies met elkaar in harmonie.

Een veelzijdige adviseur biedt u een veelzijdig plan

U wil uw bedrijf overdragen aan uw kinderen? Prima, maar pols eerst naar hun verwachtingen. Bespreek de verschillende rollen, plichten, vergoedingen, ... binnen de familie en leg deze afspraken (‘spelregels’) vast in een familiecharter, of installeer een raad van advies ter ondersteuning van uw kinderen. Hierdoor creëert u gemoedsrust en continuïteit binnen uw bedrijf én familie. En als kers op de taart zorgt u dat de vermogens­overdracht fiscaalvriendelijk kan verlopen, met controle- én inkomstenbehoud!

Praktische Tips
  • Een veelzijdige adviseur creëert samen met u een veelzijdig plan.
  • Vermogensplanning is méér dan fiscale optimalisatie.
  • Vermijd ‘hokjesdenken’ en streef een helikopterperspectief na (“see the big picture”).
  • U kan slechts éénmaal overdragen, dus neem uw tijd en praat met elkaar.

Deze expertise werd aangeboden door  Van Havermaet Groenweghe

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels