Schenking van onroerende goederen goedkoper in Vlaanderen?
Raf Meuwis, Sandra Lauwers Verenigde Accountants bvba

Schenking van onroerende goederen goedkoper in Vlaanderen?

Vraag & Antwoord

Vanaf 1 juli 2015 is het schenken van onroerende goederen in Vlaanderen een pak goedkoper dan voorheen. Dit als gevolg van een hervorming van de schenkingsrechten die de Vlaamse Regering heeft doorgevoerd.

Welke schenkingen?

Enkel de schenkingsrechten met betrekking tot onroerende goederen zijn gewijzigd in Vlaanderen. Aan de schenking van roerende goederen (bv. in contanten, in machines, … ) is niets gewijzigd. Om aanspraak te maken op de Vlaamse schenkingsrechten moet de schenking bovendien in het Vlaamse Gewest gelokaliseerd zijn. De schenkingsrechten zijn immers een regionale bevoegdheid zodat elk gewest haar eigen regels en voorwaarden kan opleggen. In de meeste gevallen is een schenking van onroerend goed gelokaliseerd in Vlaanderen wanneer de schenker zijn fiscale woonplaats in Vlaanderen heeft.

Nieuwe tarieven

De nieuwe tarieven die zorgen voor een drastische verlaging van de schenkingsrechten vindt u in onderstaande tabel. Het betreft enkel de tarieven die van toepassing zijn voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten/partners. In rechte lijn betekent een schenking tussen grootouders/ouders en hun kinderen/kleinkinderen.

Met de tariefverlaging hoopt de Vlaamse regering ongetwijfeld op een toename van het aantal schenkingen van onroerende goederen, zelfs in die mate dat deze schenkingen toch meer belastinggeld zullen opbrengen voor de overheid ondanks de tarief­verlaging. Ook schenkingen van vastgoed tussen alle andere personen dan deze hierboven vermeld, worden fors goedkoper. De hoogste tarieven (tot wel 80% !) uit het verleden werden verminderd tot maximaal 40%.

Successieplanning met schenking vastgoed

Door deze wijzigingen zou het nu veel interessanter kunnen zijn om bij successieplanning een schenking van onroerende goederen te overwegen. De fors verlaagde tarieven en aangepaste schijven zorgen er immers voor dat een schenking bij leven veel goedkoper wordt dan een overdracht bij overlijden waarbij erfbelasting verschuldigd is. Houd ook zeker in het achterhoofd dat een schenking van de familiale onderneming of van de familiale vennootschap onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van schenkbelasting, ook wanneer deze schenking onroerende goederen bevat.

Raf Meuwis en Sandra Lauwers Raf Meuwis en Sandra Lauwers van Verenigde Accountants (Veracc) Bree. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels