Hoe afhankelijk is uw business van IT?

Hoe afhankelijk is uw business van IT?

Vraag & Antwoord

IT wordt nog al te vaak aanzien als een pure kost en daardoor budgetair stiefmoederlijk behandeld. Terwijl IT voor de meeste bedrijven net de benzine of diesel voor de motor is. Heeft u al eens stilgestaan bij de kostprijs van dataverlies en de downtime van uw IT-systeem? Om een zo hoog mogelijke uptime te garanderen moet men rekening houden met een aantal punten:

1) Impactanalyse 

Wat is de impact van en de kans op een storing? Wat kost het mij, is er reputatieschade, productieverlies, zijn er juridische gevolgen, effecten op strategische doelstellingen van het bedrijf, …? Op basis van de impactanalyse moet er vastgelegd worden hoelang het mag het duren alvorens uw platform hersteld is.

2) Mogelijke problemen in kaart brengen

Er zijn tal van mogelijke problemen die kunnen ontstaan: hardware fouten (defecten), menselijke fouten (data verlies, diefstal, vergeten backups te nemen, onvoorzichtig met mails omspringen), veiligheidsrisico’s (cybercrime, dataverlies door diefstal, …), internet uitval (communicatie), … Het is belangrijk om na te gaan in welke mate de verschillende risico’s op uw bedrijf van toepassing zijn.

3) Doe beroep op een proactieve IT-dienstverlener

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom werkt u beter samen met een partner die problemen ziet aankomen voor ze zich stellen, zodat u de gevolgschade kan beperken. Dit kan ondermeer door de monitoring van kritieke services op de servers, het zorgen voor de up-to-date beveiliging (anti-virus, spamfilters, firewall), databehoud (backup), werken met de meest actuele systemen en ook zorgen voor de begeleiding van menselijke aspecten van IT (training en begeleiding).

4) Disaster recovery plan

Het uitwerken van een ‘disaster recovery plan’ (rampenplan), staat dikwijls op de agenda maar wordt vaak niet uitgevoerd vanwege het budget of kostprijs. Nochtans is dit geen overbodige luxe. Een herstelplan bestaat uit voorzorgsmaatregelen die genomen worden om de gevolgen van een mogelijke ramp te minimaliseren en stelt een organisatie in staat de meest kritische functies snel weer op te starten. Doorgaans bevat een ‘disaster recovery plan’ een analyse van de bedrijfsprocessen die stabiel moeten blijven en kan het op basis van de impactanalyse opgesteld worden.

5) Meerdere Internet Service Providers 

Als uw business staat of valt door de internetverbinding moet ook hier gekozen worden voor redundantie en werkt u best met een tweede provider. Zeker als u ook voice-over-IP telefonie gebruikt, kan u het zich niet permitteren om urenlang onbereikbaar te zijn voor klanten. 

6) Verzekering afsluiten

Tenslotte kan u zich verzekeren tegen de meeste IT-risico’s. Meer en meer maatschappijen voorzien hiervoor gespecialiseerde polissen.

Miranda_Lieben Miranda Liebens is managing director van Lipa ICT NV

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels