Verhoog de waarde van uw onderneming
Ivo Lemmens

Verhoog de waarde van uw onderneming

Praktijck

De waarde van een onderneming kan uitgroeien tot een echte beleidsindicator waarvan de bedrijfsleiding maximaal gebruik maakt. Waarom zou u dus geen beslissingen nemen en doelstellingen vastleggen in functie van hun effect op de waarde van de onderneming?

Een dynamische opvolging van de waarde van een onderneming biedt heel wat voordelen. In de eerste plaats leidt een actief beheer voor de aandeelhouder de facto tot de maximalisatie van zijn vermogen. Dat bestaat volgens diverse studies doorgaans voor meer dan 50% uit aandelen van de onderneming. Bovendien zal de aandeelhouder die deze beleids­indicator geregeld volgt beter voorbereid zijn op een verkoop of het openstellen van het kapitaal van zijn onderneming. Daarnaast draagt de maximalisatie van de waarde van een onderneming bij tot de financiële gezondheid van het bedrijf dankzij een geoptimaliseerde solvabiliteit, rendabiliteit en liquiditeit.

Aangezien de waarde van een onderneming wordt bepaald door de toekomstige rendabiliteit, wordt de aandeelhouder gestimuleerd om meer te focussen op de lange termijn. Ten slotte zal de aandeelhouder die de waarderingsmechanismen beter begrijpt, ook andere financiële operaties beter begrijpen.

Potentiële waardeverhoging met bijna 70%

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. BDO adviseert en begeleidt de eigenaar en bedrijfsleider van een onderneming die initieel op ongeveer 2 miljoen euro wordt gewaardeerd op het moment van de implementatie van het Value Enhancement-proces. BDO identificeerde samen met het management van de onderneming de ‘key drivers’. Daaruit werden 5 prioritaire acties gekozen die de waarde van de onderneming verhogen:

  • Toepassing van PID (Patent Income Deduction of aftrek voor octrooi-inkomsten) levert de onderneming een belastingvoordeel op. De effectieve aanslagvoet daalt van 34% tot 25%.
  • Door heronderhandeling van de bankkredieten daalt de rentevoet van zo’n 4% tot 3%.
  • De herschikking van de gebruikte financieringsmethodes (eigen vermogen en bankkredieten) stelt de onderneming in staat haar financierings­structuur te optimaliseren.
  • Dankzij de aanduiding van twee adjunct-directeurs die de bedrijfsleider bijstaan en hem indien nodig kunnen opvolgen, wordt de onderneming veel minder afhankelijk van haar bedrijfsleider wat een positieve impact heeft op de waarde.
  • De invoering van een eenvoudig kostencontrole-instrument zorgt voor een verhoogde rendabiliteit. De ebitda-marge stijgt zo van 4,6% naar 4,9% van de omzet. 

Elke waardehefboom kan uiteraard nog worden geoptimaliseerd via diverse complementaire acties. Met een instrument voor een betere kostenmonitoring kan de rendabiliteit van de onderneming bijvoorbeeld verhogen, de optimalisatie van werkprocessen kan de efficiëntie van medewerkers verbeteren, men kan afzien van bepaalde projecten of de verkoop van activa die onvoldoende rendabiliteit genereren, …

Momenteel worden de bovenstaande acties door het bedrijf ingevoerd. Na afloop van het proces zal dankzij de vijf gecombineerde acties de waarde van de onderneming stijgen van 2 naar mogelijk 3,3 miljoen euro, of een groei met bijna 70%. Een spectaculair resultaat.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels