Facilitator & communicator
Johan Deroy

Facilitator & communicator

Regio Beringen

Johan Deroy (Essec) zetelde al langer in het bestuur van ondernemersclub Beringen (OCB). In 2013 nam hij de fakkel over van toenmalig voorzitter Tom Put (SKP). “We hebben zo’n goede verstandhouding in onze bestuursploeg dat er weinig uitdaging aan is”, lacht Johan Deroy. “Maar we hebben natuurlijk wel genoeg aandachtspunten waarin we voor onze leden een meerwaarde willen betekenen.” 

Het gaat goed met de economische ontwikkeling in Beringen. Inclusief het nieuwste terrein De Weven langs de E313,  zijn er 8 bedrijventerreinen in de gemeente. Door de grote vraag naar industriegrond geraken de percelen heel snel ingevuld. “De vraag is vaak groter dan het aanbod”, zegt Johan Deroy. “De centrale ligging van Beringen, langs de autosnelweg en vlak bij het kruispunt van 2 grote autosnelwegen, speelt daar een belangrijke rol in. Het is een centrale ligging naar Europa toe en een poort richting Antwerpen en Brussel. Porsche is niet voor niets verhuisd van Geel naar hun nieuwe locatie hier, vlak naast de E313, met een enorm goede zichtbaarheid. Dat is geld waard.”

STERCK. Jullie hechten als ondernemersclub veel belang aan communicatie?

Johan Deroy: “Gedurende een jaar hebben we samen met de burgemeester en schepen van economie een ronde gedaan bij de vijf grootste werkgevers van de stad. Enerzijds om te luisteren naar de problematiek die er leeft en anderzijds om te kijken welke faciliterende rol de ondernemersclub en de gemeente kan opnemen. Daar zijn heel wat punten rond communicatie uit gekomen. Samen met belangenbehartiging en netwerking zien we het als één van onze basistaken. Het is trouwens al een flinke hulp dat de schepen van economie alle vergaderingen van onze vereniging volgt. Dat zorgt voor direct contact." 

STERCK. Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten?

Deroy: “We hebben een kleine honderd leden en streven naar een zestal activiteiten per jaar. Van een nieuwjaarsdrink tot bedrijfsbezoeken en ontbijtsessies. Daarbij proberen we vooral het informeel contact te stimuleren. We spelen ook zoveel mogelijk in op topics die leven bij onze ondernemers: omgaan met stakingen, economische wetgeving die verandert, …   We willen het onderling contact tussen de bedrijven stimuleren, zowel tussen de verschillende industrieterreinen als tussen ondernemers en stadsbestuur. In het algemeen en soms ook in individuele dossiers. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn en daar is ook niets fout mee. Het is de basis voor overleg en discussie. En misschien geraakt niet alles opgelost, maar er gebeurt toch veel goeds voor de ondernemers in Beringen. 

De nieuwe bedrijven die zich in Beringen vestigen worden ook automatisch voor één jaar gratis lid van onze ondernemersclub. Op die manier leren ze ons kennen en worden ze in de gemeenschap van ondernemers opgenomen zonder dat ze direct met hun portemonnee hoeven te zwaaien. De meeste van onze bestuurs­leden komen uit het industrieterrein Ravenshout. We streven er naar om van elk industrieterrein een vertegenwoordiger in het bestuur konden hebben, maar zover zijn we nog niet.”

STERCK. De link met onderwijs ligt u persoonlijk nauw aan het hart? 

Deroy: “Eén van de agendapunten waar ik als voorzitter onmiddellijk werk van heb gemaakt, is om de band met de onderwijswereld te versterken. We hebben Carlo Clerx als directeur van de lokale scholengemeenschap ook betrokken in ons bestuur. Als ondernemer is het belangrijk om invloed te kunnen hebben op en betrokken te zijn bij de opleiding van onze jongeren. Het zijn de werknemers van morgen. Ze moeten zo vroeg mogelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Het gaat niet alleen om hard werken, maar ook om leren creatief en innovatief te zijn en op een rendabele manier om te gaan met beschikbare middelen. Die boodschap willen we al van in het begin meegeven. Bovendien kennen we in Beringen heel wat culturen. Maar samen spelen, creatief zijn, leren omgaan met wetenschap en innovatie, dat is een taal die iedereen gezamenlijk spreekt. 

Een betere instroom vanuit het technisch onderwijs blijft één van de belangrijkste uitdagingen. Ouders stimuleren hun kinderen vaak om te studeren voor een kantoorjob. Maar zoek tegenwoordig maar eens een goede vakman. Die hebben zodanig veel werk dat je ze nog moeilijk vast krijgt. We moeten veel meer inzetten op de technische competenties van onze kinderen. We hebben in onze vereniging zelfs een Lego Taskforce opgericht (zie kaderstuk).”

We moeten veel meer inzetten op de technische competenties van onze kinderen.

 

STERCK. Ook mobiliteit is een belangrijk thema?

Deroy: “Men werkt er hard aan om de toegang tot Beringen te verbeteren en tot een vlottere verkeersdoorstroming te komen, maar het gaat in onze ogen niet altijd snel genoeg. Daar blijven we op hameren. De Paalse Steenweg zal nu opnieuw ingericht worden. Als de nieuwe projecten van Beringen Mijn nu op kruissnelheid zijn, zal dat ook hoognodig zijn omdat de weg sowieso meer verkeer te verwerken zal krijgen. Maar we houden toch ons hart vast wat er met het verkeer moet gebeuren tijdens de werken. Als ondernemersclub volgen we deze dossiers zo kort mogelijk op.

Doordat de scholen uit het centrum zullen wegtrekken, komt er ook heel wat ruimte in het centrum vrij voor middenstand. Dat is meer een materie voor de lokale Unizo-afdeling, maar het is zeker interessant om aan te halen. De industrieterreinen zitten aan de rand van de gemeente, maar in het centrum moet er een aangename menselijke beleving zijn. Als die in Beringen een positieve boost krijgt is dat zeker een pluspunt.”.

Creatief met lego

De basisscholen VTI en Spectrumcollege zijn samen een nieuwe schoolcampus aan het bouwen buiten het centrum. Het is één van de grootste projecten van de scholen van morgen. “Ze werken met een filosofie van open leren waarbij ze zich niet alleen naar scholieren richten, maar ook naar verenigingen en het bedrijfsleven. Daarbij wordt Lego gebruikt van het eerste jaar tot het moment dat leerlingen afstuderen. "Binnen de OCB hebben we zelfs een Lego-taskforce opgericht om dat te ondersteunen", zegt Johan Deroy. "Lego is zelfs partner geworden.  Met het gebruik van Lego gaat het niet alleen om het stimuleren van creativiteit. Het is net zo goed wiskunde en wetenschap. Zo moeten leerlingen van 10 en 11 jaar een windmolen bouwen om te verklaren waarom 3 wieken een betere oplossing is dan 4. Onze bedrijven kunnen op een creatieve manier hun medewerkers betrekken bij dergelijke projecten."

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels