Dynamiek en verandering
Maurice Webers & Gilbert Lambrechts

Dynamiek en verandering

Regio Beringen

De economie in Beringen stelt het wel. Nieuwe bedrijven vinden hun weg naar de bedrijventerreinen en de tewerkstellingscijfers scoren beter dan het Limburgse gemiddelde. Met de verhuis van de scholen zal ook het centrum de volgende jaren een volledige metamorfose ondergaan. Burgemeester Maurice Webers en schepen van economie Gilbert Lambrechts geven tekst en uitleg.

Het masterplan gaat zeker een boost geven aan het centrum en nieuwe bewoners naar Beringen trekken.

 

STERCK. Een aanzienlijk deel van de gemeente Beringen wordt ingenomen door industrieterreinen?

Gilbert Lambrechts: “In totaal hebben we 8 bedrijventerreinen. Ravenshout is veruit het grootste. Het is één van de oudste industrieterreinen van Vlaanderen. Een deel ervan ligt ook op het grondgebied van Ham-Tessenderlo. Er zijn daar nog een 100 hectaren beschikbaar. Samen met het Agentschap Ondernemen voeren we momenteel een studie uit hoe we dit terrein kunnen vernieuwen met wegeniswerken, nieuwe infrastructuur en groenvoorziening. Een ander belangrijk terrein is dat van Ravenshout Noord met 30 ha, waar nu al 12 hectaren voor Mobis Hyundai voorzien zijn.” 

Maurice Webers: “Vroeger had je de koolmijnen die allesoverheersend waren, nu kennen we meer een mix van sectoren met toch wel enkele zeer grote chemische bedrijven zoals Borealis.” 

STERCK. Beringen heeft een erg gunstige ligging, maar mobiliteit blijft een gevoelig punt?

Webers: “We zijn bezig met de vernieuwing van de N73 die voor aansluiting zorgt met Ravenshout Noord. Op korte termijn wordt ook de Paalsesteenweg aangepakt. De twee bruggen over het Albertkanaal moeten sowieso vernieuwd en verhoogd worden, wat ons de kans geeft om tegelijkertijd ook iets te doen aan de verkeersdoorstroming op die assen. Dat moet voor 2020 gerealiseerd zijn. Een groot gedeelte van het verkeer, en zeker het vrachtverkeer, dat nu de autosnelweg afrijdt via de Paalsesteenweg (afrit 26) en op de industrieweg moet zijn, zou eigenlijk één afrit verder moeten nemen. We zijn nu aan het kijken met het Agentschap Wegen en Verkeer hoe we dat gaan oplossen qua signalisatie en eventueel andere maatregelen. Dat zal ook al voor een ontlasting van de Paalsesteenweg zorgen.” 

Gilbert_Lambrechts_Schepen

Werkgelegenheid

STERCK. Welke economische aandachtspunten zijn er in het lopende beleidsplan? 

Lambrechts: “De ontwikkeling van KMO-zone Korkdries (= De Weven) hebben we al volledig afgerond. De ontwikkeling van Ravenshout Noord en het stimuleren van bijkomende tewerkstelling en industrie op Ravenshout zelf, zijn zeker belangrijke punten. We proberen bedrijven die een aanvraag doen maximaal te faciliteren zodat het traject zo vlot mogelijk verloopt. Via de dienst lokale economie kunnen ze alle vergunningen bundelen. Zo weten bedrijven direct wat ze nodig hebben en verliezen ze geen tijd.” 

Webers: “Grote bedrijven geven echt aan dat een dossier in Beringen tegenwoordig zeer vlot verloopt. Dit soms in tegenstelling tot hoe het er op andere plaatsen aan toe gaat. Zoiets gaat snel rond in de ondernemerswereld. Een goed voorbeeld is de komst van Mobis (Hyundai) naar Beringen. Onze diensten waren al klaar met de intekening van Ravenshout Noord toen Mobis met een vraag op de proppen kwam voor de inplanting van hun Europees distributiecentrum. Dan moet je de flexibiliteit hebben om je plannen terug aan te passen zodat je honderden tewerkstellingsplaatsen naar hier kan halen. We proberen zoiets op een open en realistische manier te doen. Het moest toen heel snel gaan en het heeft ons geld en veel moeite gekost, maar het gebouw staat er nu wel. Het resultaat en de jobs zijn er.” 

STERCK. Het meest recente bedrijventerrein De Weven was meteen volzet?

Lambrechts: “De 13 loten waren op een jaar tijd verkocht en zijn intussen ook bijna allemaal bebouwd.” 

De werkgelegenheidscijfers zijn in Beringen een stuk beter dan in andere mijngemeenten.

 

Webers: “Er hebben zich ook heel mooie bedrijven gevestigd die iedereen wel op zijn grondgebied wil hebben zoals Porsche Centre, RS Scan, Berghoff, …. . De autosnelweg is heel lang, er zijn veel zichtlocaties, maar ze hebben toch voor Beringen gekozen. Onze prijzen zijn concurrentieel en de medewerking van en ondersteuning door de stadsdiensten heeft duidelijk een positieve invloed. 

Lambrechts: “De afgelopen jaren heeft de tewerkstelling in de regio een boost gekregen. De werk­gelegenheidscijfers zijn in Beringen een stuk beter in vergelijking met andere mijngemeenten.” 

Webers: “Op het vlak van werkloosheid doen we het zelfs beter dan het Limburgs gemiddelde en zitten we kort bij het Vlaams gemiddelde. Het feit dat we heel wat bedrijven hebben waar redelijk veel laaggeschoolden werken speelt daar een rol in. Naast de industrie zijn er in het nieuwe concept van be-MINE trouwens ook heel wat arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden bijgekomen." 

Lambrechts: “Ongeveer 150 jobs in het winkelcentrum en daarnaast heel wat jobs in het woonzorgcentrum en het zwembad. Dat zijn er samen al een kleine 300 en dat zal nog groeien.” 

Webers: “Ook de aansluiting tussen de onderwijswereld en de scholen is belangrijk. Bedrijven gaan bijvoorbeeld bij het VTI leerlingen oppikken die mee gaan leren op de werven. Die samenwerking loopt goed en zal nog verbeteren als alle scholen naar één grote campus gaan verhuizen. Het project van De Scholen van Morgen in Beringen is het grootste project van de Vlaamse overheid op dat vlak. Het gaat om duizenden leerlingen.”

Stadskernvernieuwing

STERCK. De verhuis van de school buiten de stadskern opent nieuwe perspectieven in het centrum?

Lambrechts: “De scholen nemen 5 tot 6 ha binnengebied in dat binnenkort vrijkomt. We gaan dat op heel korte termijn moeten invullen. Zowel met handel als met wonen en administratie. Ons administratief centrum gaat in dat kader bijvoorbeeld ook terug naar het centrum.” 

Webers: “Het masterplan daarvoor is in ontwikkeling en zal gefaseerd uitgevoerd worden. De eerste fase gaat om de plaats waar het zwembad stond. Die plannen zijn zo goed als klaar. Er komen enkele appartementsgebouwen van 7 en 9 verdiepingen die mee bepalend zullen zijn voor het nieuwe uitzicht van het centrum. De VTI-site zal als volgende aangepakt worden en dan verhuist op termijn ook het administratief centrum naar een heel nieuw gebouw op de huidige college-­site. Alle diensten waaronder die van het OCMW komen daar samen zodat we een betere dienstverlening kunnen garanderen. De wisselwerking tussen dat administratief centrum, de winkels en horeca zal kernversterkend werken. In de laatste fase zal het grote gebied van het Sint-Lutgardinstituut aangepakt worden met extra aandacht voor winkelruimte. De woonmogelijkheden gaan zeker een boost geven aan het centrum en nieuwe inwoners naar Beringen trekken.”

Lambrechts: “We hebben intussen verschillende maatregelen genomen zoals subsidies voor nieuwe winkeliers en handelaars die een zaak overnemen en vernieuwen. Onze nieuwe centrummanager begeleidt en helpt handelaars om nieuwe concepten te ontwikkelen zoals Beringen Beach. Je voelt het enthousiasme daarrond toenemen. De leegstand in het centrum valt heel erg goed mee.” 

STERCK. Het multiculturele karakter is voor jullie een pluspunt?

Webers: “Dat klopt. We kunnen hier op een gewone manier met de diverse culturen omgaan.” 

Lambrechts: “De moskee is bijvoorbeeld ook een toeristische aantrekkingspool. En de multiculturele hapjestocht is erg populair. Hetzelfde geldt voor de historische mijnsite. De toeristische economie zal nog aan belang winnen als het hele be-MINE verhaal af is. Met het duikcentrum mikken we zelfs op een internationaal publiek.” 

Webers: “Ook Flanders Bike Valley werkt versterkend. En dan gaat het niet alleen om de nieuwe windtunnel. Het project trekt heel wat bedrijven aan die met fietsen bezig zijn en zal ook een toeristische impact hebben. We zijn eerder een Bikecity aan het worden. Nieuwe startende bedrijven kunnen in de incubator terecht om hun product uit te bouwen. Dat gaat alleen maar groeien de volgende jaren. Met Marc Hufkens en Bert Celis staan er twee mensen aan de leiding die heel goed weten waar ze mee bezig zijn.”.

Beringen heeft 8 bedrijventerreinen

Ravenshout, Ravenshout Noord, Beringen Zuid, Beringen Noord Beringen Haven, Mijnterrein, Beverlo, De Weven (voorheen Korkdries)

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels