Uw vennootschap: klein maar fijn?

Uw vennootschap: klein maar fijn?

Vraag & Antwoord

Ondernemers willen ondernemen en dat valt niet altijd te verzoenen met de vele administratieve verplichtingen. De indeling van vennootschappen naar grootte (kleine en grote vennootschappen) werd met de Wet van 18/12/2015 uitgebreid met de microvennootschappen. Door de verhoging van de toepasselijke drempels werd het aantal kleine vennootschappen fors uitgebreid.

Het onderscheid is van belang vermits ‘grote’ vennootschappen een jaarrekening met een volledig schema moeten opstellen en een commissaris moeten benoemen. Kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening in beperkt schema neerleggen. Voor micro-vennootschappen wordt een micro-schema uitgewerkt. 

Kleine vennootschappen genieten van bepaalde fiscale voordelen, zoals :

  • Geen pro rata beperking van de afschrijving in het jaar van de investering;
  • Hogere notionele intrestaftrek (0,5%);
  • Aanleggen van een belastingvrije investerings- en liquidatiereserve;
  • Investeringsaftrek van 4% voor investeringen gedaan in 2014 en 2015 (mits verzaking aan de notionele intrestaftrek), 8 % vanaf 1/1/2016;
  • Verlaagde roerende voorheffing bij inbrengen in geld na 1 juli 2013;
  • Starters kunnen in aanmerking komen voor de tax shelter en voor fiscale vrijstelling van interesten op bepaalde leningen (crowdfunding).

De beoordeling van de grootte gebeurt aan de hand van het jaargemiddelde van het personeelsbestand (micro: 10, klein: 50), de jaaromzet excl. BTW (micro: 700.000, klein: 9.000.000) en het balanstotaal (micro: 350.000 euro, klein: 4.500.000 euro), waarbij gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één van deze criteria mag overschreden worden. Anders valt de vennootschap onder de hogere categorie in het daarop volgende boekjaar. De drempel van 100 werknemers is weggevallen voor de beoordeling van de grootte, de sociaalrechtelijke regels (ondernemingsraad) zijn wel ongewijzigd gebleven.  

De gunstige overgangsmaatregel in de wet zorgt ervoor dat talrijke grote vennootschappen hun overgang naar klein mogen vieren.

Robert_Leysen Robert Leysen is juridisch adviseur bij A&B Partners

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels