De groei met menselijk kapitaal
Ruben Peumans ASAP HR Group

De groei met menselijk kapitaal

STERCK. Verhaal

Een naam die haast onopgemerkt, maar met rasse schreden vooruit gaat in de lijst van grootste Limburgse bedrijven is deze van de Genkse ASAP HR Group. Op 10 jaar tijd verviervoudigde de omzet om voor 2015 af te sluiten op 222 miljoen euro. CEO Ruben Peumans blijft zich, geheel in familietraditie, ook engageren voor de ondernemerswereld in brede zin. “Als onze ondernemingen het goed doen, komt dat ook onze samenleving ten goede.”

De activiteiten van de ASAP HR Group vallen het best samen te vatten als alles wat te maken heeft met de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. “Instroom spreekt voor zich”, legt Ruben Peumans uit. “De uitzendactiviteit is daarin de grootste poot. Maar we hebben ook een afdeling dienstencheques die goed is voor iets minder dan 10% van onze omzet. We zijn daar altijd heel voorzichtig in geweest omdat deze niche sterk afhankelijk is van subsidies. Onder instroom vallen ook de wervings- en selectieopdrachten die leiden tot een meer vaste betrekking, vaak voor bedienden en hogere profielen.

Doorstroom gaat dan weer over het feit of iedereen op de juiste plek in de organisatie zit. Daar hebben we intelligente tools voor zoals de ‘e-assessment’ en ‘development tool' alento®. Dat is software die een kandidaat in kaart kan brengen op het gebied van motivatie, persoonlijkheid, vaardigheden, ... Uitstroom heeft tenslotte te maken met het begeleiden van mensen naar een volgende job. Als werkgevers afscheid nemen van iemand, is daar heel vaak een outplacementtraject aan gekoppeld.”

STERCK. De breedte van jullie aanbod is meteen ook jullie grote troef?

Ruben Peumans: “We worden heel vaak geassocieerd met interimarbeid, maar we denken veel ruimer mee met onze klanten. Daarom hebben we het woord interim ook bewust weggelaten uit onze naam. Onze commerciële medewerkers en verantwoordelijken zijn niet noodzakelijk zelf specialist in alle mogelijke HR-vakgebieden – dat kan ook niet - maar we hebben alle mogelijke specialisten wel in huis en zorgen dat onze klanten bij hen terecht komen voor advies.

Veel concullega’s verdiepen zich puur in uitzendarbeid. We nemen in ons commercieel verhaal bijvoorbeeld ook mee dat IT-partner Prato een zusterbedrijf is en dat proberen we in het voordeel van de klant te gebruiken. Als je al onze specialisaties optelt zijn we in België de enige partij die zo breed gaat qua HR-dienstverlening. Er zijn uiteraard nog andere grote uitzendbedrijven en nog andere loonsecretariaten, maar geen enkele maakt de combinatie van al die diensten."

STERCK. Prato is een verzelfstandigd bedrijf binnen de groep?

Peumans: “Bij Prato ben ik vennoot maar zit ik niet mee in de operationele werking. Het wordt geleid door mijn broer Joris. Bij ASAP geldt hetzelfde maar dan omgekeerd. We hebben daarin een opdeling gemaakt omdat veel klanten van Prato nu eenmaal ook concurrenten van ASAP zijn. Prato is actief in automatisering van alles wat met HR te maken heeft. Dat is hoofdzakelijk softwareontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook sociaal secre- tariaat. De roots van ons bedrijf liggen overigens bij SAP loonsecretariaat, het bedrijf dat mijn vader Hugo Peumans in 1979 gestart is om personeelsadvies te geven aan kmo’s. SAP is momenteel aan het fusioneren met Prato en zal onder de naam Prato verder gaan. Het zit bewust niet onder ASAP HR Group, maar wel onder de familiale holding. Beide bedrijven hebben bijvoorbeeld ook andere externe bestuurders in de raad van bestuur zitten.”

We zijn een familiebedrijf pur sang.

STERCK. In welke mate is ASAP een familiebedrijf? Ook LRM heeft een tijd een participatie aangehouden?

Peumans: “LRM is in 2001 ingestapt. Ze zijn 10 jaar aan boord geweest, wat heel lang is voor een ‘privat equity’-speler. In 2011 is LRM uitgestapt en heeft de familie terug 100% van de aandelen verworven. We zijn dus een familiebedrijf pur sang.”

STERCK. Vorig jaar hebben jullie het Antwerpse Ritmo Interim overgenomen, met 20 kantoren, 6 inhouse-offices en meer dan 50 miljoen euro omzet?

Peumans: “Met Ritmo Interim kunnen we ons bijvoorbeeld verdiepen in een aantal marktsegmenten waarin we nog niet zaten. Ze zijn bijvoorbeeld heel sterk in technische profielen, maritieme profielen, contactcenters, ...En we zijn nu ook bezig met de integratie van Art, dat is hun sociaal bureau voor kunstenaars, een niche op zich. Met de overname van Tènce hebben we ons indertijd al versterkt in de bediendenprofielen. Dankzij overnames krijg je voet aan grond in markten waar het moeilijk is om vanaf nul te starten. En onze klanten kunnen spreken met specialisten die veel beter hun behoeften begrijpen en daar ook sneller op kunnen inspelen. Elk vak heeft zijn eigen moeilijkheden en uitdagingen.”

STERCK. Hoe moeten we ASAP nu positioneren in de uitzendmarkt?

Peumans: “Er zijn nog geen relevante data van 2015, maar we zullen nu nationaal ongeveer op de 7e positie staan. Daarmee zijn we wellicht het grootste zuiver familiale bedrijf in de sector. Boven ons staan de internationale beursgenoteerde spelers zoals Adecco, Manpower, ... Verder heb je nog Accent dat grotendeels in handen is van een Franse investeringsmaatschappij. T-Interim is dan weer van de Vlaamse Overheid en staat te koop. Actief Interim is voor een groot deel in handen van een Nederlandse ‘equity’-speler. Synergie is in handen van een Franse beursgenoteerde groep. En dan zijn er nog twee familiale West-Vlaamse groepen.”

 

Buitenland

STERCK. Met 80 kantoren en 16 in-house kantoren hebben jullie een nationale dekking. Lonkt nu het buitenland?

Peumans: “We willen natuurlijk vooruit, zijn ambitieus en hebben de nodige middelen om te kunnen groeien. Het is onze strategie om eerst in België een stevig draagvlak te bouwen voor we over de landsgrenzen heen kijken. Internationaal wordt je geconfronteerd met een andere wetgeving en een arbeidsmarkt die op een andere manier functioneert. Dat zijn extra uitdagingen. Daarom willen we eerst nog groeien in België door enerzijds zelf kantoren te openen en anderzijds open te staan voor opportuniteiten. We volgen de sector en kijken naar partijen die complementair kunnen zijn."

STERCK. Zijn jullie al actief over de grenzen?

Peumans: “We hebben In Nederland een proefproject gedaan rond de her- tewerkstelling van Ford-arbeiders maar dat was niet zo’n succes. We waren er wellicht wat te vroeg mee. De ex-Fordarbeiders waren toen nog niet bezig met hun volgende job. En de behoefte in Nederland was ook niet zo groot. Grensoverschrijdende tewerkstelling brengt een hele administratieve rompslomp met zich mee. De nood moet al heel groot zijn voor bedrijven daar hun toevlucht toe nemen. Op dat vlak zie je hoe weinig eengemaakt Europa is. Het is zowel voor werkgever als werknemer veel te complex om grensoverschrijdend te werken.”

STERCK. Toch houden jullie in de buurlanden de markt nauwgezet in de gaten?

Peumans: “Uiteraard bekijken we bepaalde opportuniteiten. Maar dit jaar werken we eerst verder aan de integratie van Ritmo. Een stap in het buitenland zal eerder volgend jaar aan de orde zijn en dan wellicht in de vorm van een overname. Maar dat zullen we niet onbesuisd doen. Als je ze ziet welk bedrag een Japanse multinational recent geboden heeft voor de Nederlandse USG Group... Een terugverdientijd van 14 jaar in een cyclische markt als de onze, dat is gewoon buiten alle proportie.”

Zowel voor werkgever als werknemer is over de grens werken veel te complex.

Invloed wetgeving

STERCK. Hoe conjunctuurgevoelig is de uitzendbusiness?

Peumans: “De crisis heeft onze groei wel wat geremd, al is de markt ster- ker teruggevallen dan wijzelf. We hebben altijd een strategie gehad om marktaandeel winnen. Als de markt groeit, groeien wij wat meer, en als deze terugvalt zorgen we ervoor dat we niet zo sterk terugvallen. We zijn nu eenmaal onderhevig aan de conjunctuur, maar ook aan de wetgeving. Onze sector groeit al ruim 2 jaar. De invoering van het eenheidsstatuut heeft bijvoorbeeld een grote positieve invloed gehad op de sector. In die mate dat we intussen zelfs het niveau van voor de crisis voorbij gestoken zijn.

Voor arbeiders is de opzegperiode aanzienlijk verlengd waardoor kmo’s voorzichtiger zijn geworden en eerst een beroep doen op uitzendarbeid. Een contract is dan op een week opzegbaar. De exibiliteit waar bedrijven op willen terugvallen vinden ze bij interimarbeid. Ook de afschaffing van de proefperiode heeft daar een rol in gespeeld. Sinds een goed jaar hoor je meer positivisme bij bedrijven en gaat men vaak eerst interim aanwerven. We moeten ertegen kunnen dat we in een conjunctuurgevoelige business werken. Het is een uitdaging om ons interne organisatiemodel daarop af te stemmen. Je moet snel genoeg kunnen opschalen en liefst niet ‘downsizen’ als het moeilijker gaat. Dat laatste hebben we kunnen vermijden, in tegenstelling tot sommige beursgenoteerde sectorgenoten die sneller moeten snoeien in hun kosten. Zo kan je vermijden om goede mensen te laten vertrekken en kan je sneller terug groeien als de economie aantrekt.”

STERCK. De uitzendsector is sterk concurrentieel. Hoe maken jullie het verschil?

Peumans: “We onderscheiden ons enerzijds door heel breed te gaan op de markt zoals daarnet uitgelegd. Anderzijds zetten we sterk in op teamwork. In onze sector werken veel partijen eerder op basis van individuele targets. Daar doen we niet aan mee. De klant krijgt pas een goede dienstverlening als er rond hem wordt samengewerkt. We werken in team over de kantoorgrenzen heen met een open, transparante database. Een vacature van ons kantoor in Hasselt kan perfect ingevuld worden door ons kantoor in Genk. Die samenwerking zit ingebakken in onze roots. En we hebben onze naam ook een beetje mee in de zin dat we heel snel kunnen reageren. Dat zit ingebakken in onze processen. Ook het duurzame karakter van het familiebedrijf speelt een rol. We werken aan partnerships op lange termijn, niet alleen aan ‘quick wins’ voor morgen."

"En onze slogan ‘Enjoy your Job’ is niet alleen een marketingslogan. We spenderen heel veel aandacht aan de interne medewerkerstevredenheid. Ik ben ervan overtuigd dat als onze interne medewerkers tevreden zijn, ze ook voor goede uitzendklanten zorgen. We spreken trouwens bewust niet van uitzendkrachten.”

Ruben Peumans - ASAP HR Group

Arbeidsflexibiliteit

STERCK. In hoeverre speelt het
een rol dat werknemers zich tegenwoordig minder binden aan een werkgever en meer verschillende jobs willen uitoefenen?

Peumans: “Je ziet enerzijds dat men minder lang bij een werkgever blijft, maar anderzijds zie je ook steeds vaker de combinatie van twee deeltijdse jobs. Een vaste job en dan bijvoorbeeld nog 2/5e job op uitzendbasis. Die evolutie speelt in ons voordeel. Het is ook één van de redenen waarom we zoveel interesse hebben in de creatieve sector. De manier waarop kunstenaars tewerkgesteld worden, is een model dat je op iedere sector kan toepassen. Je zou dat met elk freelance statuut kunnen doen waar de inkomsten nog niet voldoende groot zijn om een zelfstandig statuut aan te vragen, en waar je toch bescherming wil genieten als werknemer. De flexibiliteit die politici willen stimuleren staat echter in contrast met de complexiteit van de regelgeving en de ambtenarij. Deze neemt zodanig toe dat het soms onmogelijk is om nog een eerste en tweede werknemer aan te werven."

STERCK. Het is één van de redenen waarom u ook heel actief bent binnen Voka?

Peumans: “Op het vlak van arbeids- markt en sociale relaties probeer ik via Voka de stem van de ondernemers te laten horen. Er moet een beweging komen om meer exibiliteit mogelijk te maken zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De vakbonden schieten te snel alle initiatieven daar- rond af. Als ze zouden luisteren naar hun achterban zullen ze horen dat veel werknemers vragende partij zijn voor meer exibiliteit. De werkgevers zijn met handen en voeten gebonden aan het wettelijk kader. Maar ze zijn er niet op uit om eenzijdig dingen op te leggen en door de strot van hun men- sen te duwen. Zo kan je tegenwoordig je personeel niet meer houden.”

De flexibiliteit die politici willen stimuleren staat in contrast met de complexiteit van de regels en de ambtenarij.

Futureproof

STERCK. Jullie denken bij ASAP ook grondig na over de toekomst van sector?

Peumans: “We maken er inderdaad werk van om na te denken hoe ‘future proof’ ons businessmodel is. Je kan onze activiteiten een beetje beschou- wen als een makelaarsopdracht. Maar het volstaat om te zien hoe bedrijven zoals Airbnb en Booking.com de klassieke reissector overhoop gegooid hebben. Alles kan snel veranderen als er een speler op de markt komt met een performant digitaal model en een totaal andere benadering. De kandidaten van morgen zijn de jongeren van vandaag, en die gaan heel anders om met het zoeken naar een job. De fysische aanwezigheid in het straatbeeld met kantoren is vandaag nog heel belangrijk, maar dat kan snel veranderen. We denken er met ons managementteam over na en trachten ook innovatieve proefprojecten te doen."

"Het voordeel dat we wel hebben, is dat onze sector nog heel sterk aan wetgeving gebonden is en daardoor minder snel evolueert. Een flexibel arbeidscontract kan alleen door een erkend uitzendkantoor opgesteld worden. We moeten echter niet stilzitten en blijven rekenen op die bescherming. Veel bedrijven verwachten nu bijvoorbeeld nog dat we de kandidaat gezien hebben en we maken daar ook een punt van. Maar ook dat kan onder invloed van technologie snel veranderen. Het is een boeiende oefening om daarover na te denken.”

We spreken bewust over uitzendklanten, niet over uitzendkrachten.

 

afscheid als jongerenvoorzitter.

In juni volgt Filip Biesmans van Tectum Group Ruben Peumans op als voorzitter van Voka-Jongeren. “Ik blijf wel zetelen in het bestuurscomité van Voka Limburg, specifiek voor arbeidsmarkt en onderwijs. Als expert zie je bijvoorbeeld dat de hele taxshift zo complex is dat deze zijn doel mist. Teveel bedrijven komen niet in aanmerking voor een lastenverlaging. Zulke zaken probeer ik mee op de agenda te krijgen zodat we daarmee naar de politiek kunnen stappen. Het is ook een stukje ideologie. Ik ben ervan overtuigd dat als onze ondernemingen het goed doen, dat ook ten goede komt van onze samenleving.”

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels