Toekomst van de ICT-partner
Bart Lambrecht, Marc Strackx, Edwin Bollen & Raf Kinet

Toekomst van de ICT-partner

Sector ICT

Het gaat de ICT-sector voor de wind, beamen de 4 ICT-experts die STERCK. Magazine samenbracht voor een geanimeerd debat. Ze voegen er wel een belangrijke nuance aan toe: het gaat goed met ICT-partners die de taal van de klant spreken en zich opstellen als strategische coaches. Wie zich niet aanpast aan de veranderende markt is gedoemd te verdwijnen.

Gezocht: bekwame IT-er!

Omdat de ICT-markt floreert, is het vandaag meer dan ooit de uitdaging om bekwame medewerkers te vinden. Er zijn IT-ers bij de vleet maar het gewenste profiel in huis halen - expertise, parate kennis en een klantgerichte benadering - is niet evident. Sommige bedrijven schakelen headhunters in, andere trachten nieuwe medewerkers aan te werven via afstudeerprojecten. De rol van ICT-partners verandert omdat ze met heel andere vragen geconfronteerd worden dan enkele jaren geleden. ICT-partners gidsen hun klanten maar moeten zaakvoerders ook trachten ‘op te voeden’. Steeds meer bedrijven weten immers niet meer welke richting ze uit moeten gaan: waar moeten we met onze data heen, welke data moeten we in de cloud zetten, en in welk ERP-programma moeten we investeren? 

De switch van programmeur naar adviseur

In bedrijven waar ze al langer over de vloer komen krijgen ICT-partners steeds meer een adviserende rol. Samen met directies stemmen ze het ICT-verhaal af op de visie en de strategie van een bedrijf. In die zin wordt ICT een strategische business. Vanzelfsprekend verschuift de functie van ICT-partners op die manier, ze worden coaches met competenties op het vlak van consultancy en support. ICT-bedrijven zoeken daarom medewerkers die meedenken met hun klanten. Dat is niet iedereen gegeven, vaak haken pure techniekers af. De switch van programmeur of ingenieur naar adviseur is niet iedereen gegeven.

Wij leveren specifieke oplossingen waarvoor de competentie bij de klant ontbreekt.

Sectorspecifieke oplossingen

De markt van ‘boxmoving’ bestaat niet meer. Als ICT-partner komt het er vooral op aan een service te vinden met een bewezen meerwaarde. Sectorspecifiek werken is een trend, maar er zijn ook oplossingen die toch in meerdere sectoren inzetbaar zijn. Een sectorproblematiek kan immers gereduceerd worden tot een aantal grote blokken. In essentie stellen ICT-partners dezelfde producten voor, maar geven er een eigen accent aan. Diverse sectoren hebben dezelfde backend maar wel een eigen frontend. 

Minder maatwerk

Bedrijven zetten volop in op automatisering en informatisering, hun verwachtingspatroon is hoog. Ondernemingen maken plannen en willen dit binnen de kortste termijn uitgevoerd zien, maar vergeten daarbij nogal eens het ICT-aspect. De verwachtingen naar schaalbaarheid en respons zijn ondertussen enorm gegroeid. Vandaar dat er ook steeds minder vraag is naar maatwerk, omdat het bedrijven beperkt op het vlak van upgrades. Het is verstandig om op regelmatige basis de operationele processen te herbekijken en van hieruit nieuwe IT-services aan te trekken. Tot voor enkele jaren geleden kochten bedrijven IT-pakketten aan en gingen daarna kijken wat ze ermee konden aanvangen. Vandaag wordt er eerst gekeken naar de strategie en de verwachtingen voor de komende jaren, nadien volgt de implementatie van nieuwe IT-pakketten.

Software mag niks kosten…

De evolutie en trend naar ‘verapp­isering’ is zorgwekkend: heel veel bedrijven en particulieren hebben het idee dat een app gratis is, men gaat er vanuit dat software niks meer mag kosten. De kostprijs van een app is enorm gedaald, veel van de appbouwers werken dan ook met verlies, onder meer omwille van de hoge ontwikkelingskosten. Zowel een gevestigde ICT-organisatie als een startup moet veel klanten en volume maken, alleen nog maar om te overleven. Daar zijn heel wat ICT-bedrijven niet toe in staat, enkel gevestigde bedrijven met een ‘ruggengraat’ kunnen overleven.

Een trend die we al jaren zien is dat klanten hun ICT-problemen volledig uitbesteden.

Zoeken naar het juiste bedrijfsmodel

Het ICT-landschap kent twee evoluties. Enerzijds zijn er ICT-bedrijven die steeds groter worden, maar die door een logge structuur soms moeilijk nieuwe wegen kunnen inslaan. Door hun volumes hebben ze wel een prijsvoordeel. Anderzijds is er een groep van ICT-partners bij wie flexibiliteit in de genen zit en die zich makkelijker kunnen aanpassen aan de wijzigende marktomstandigheden. Door hun geringe overheadkosten kunnen ze ook snel schakelen en zijn ze in staat om nichemarkten binnen te halen. Daarnaast zorgt een vlakke structuur met korte lijnen ervoor dat deze ICT-partners snel op de bal kunnen spelen en in staat zijn om klanten vlot te helpen. KMO’s vragen in dat opzicht vooral naar IT-partners die hun business begrijpen.

Hoeveel besteden KMO’s aan ICT?

Het bestedingsbedrag aan ICT door KMO’s verschilt van provincie tot provincie, van regio tot regio, en van sector tot sector. In sommige bedrijven wordt er per hoofd 250 euro aan ICT uitgegeven, in andere bedrijven loopt dit op tot 1.500 euro. De ‘oudere’ kmo-bedrijfsleider bekijkt ICT nog vaak als een kost en niet als een opbrengst. Bij de nieuwe generatie is er een klik dat bedrijfssoftware vooral een nuttige investering is die de bedrijfsprocessen zal optimaliseren. Diverse IT-partners werken met een transactiemodel waarbij een bedrag wordt aangerekend in functie van het gebruik van een systeem. Klanten hoeven op die manier niet meer te rekenen in termen van zware investeringen. 

Startups: erop of eronder

Hoe we het ook draaien of keren: in de ICT-sector gaat het niet (meer alleen) om producten maken, maar vooral om het creëren van markt en volume. Het sales/marketingverhaal wordt steeds belangrijker om cash te genereren en de business te kunnen uitbreiden. Voor ICT-bedrijven, zowel gevestigde waarden als beginners, zijn commerciële profielen van goudwaarde. Omdat er in de ICT-sector niet met labels gewerkt wordt, kan iedereen morgen een eigen bedrijfje beginnen. Startups kunnen dan wel de keuze maken tussen het ontwikkelen van hard- of software, ze zullen hoe dan ook snel geld moeten verdienen, het is erop of eronder.

Internet of Things: de hype voorbij

Is er iets nieuws onder de zon met het IOT? De gesprekspartners zijn het er over eens: IOT bestaat al heel lang, rond 2000 werden er in Amerika reeds congressen rond georganiseerd. ICT is een branche die het moet hebben van hypes, van ‘sexy’ marketingverhalen voor de consument. IOT kan je momenteel enigszins vergelijken met de Pentium 3 en Pentium 4, computers uit een grijs verleden. Het gaat er ook niet om wat het IOT is, maar vooral wat de toepassingen zijn. Momenteel worden er diverse devices uitgerust met sensoren die iets gaan vertellen. Termen als IOT of cloud hangen samen met generaties. Wie had vijf jaar geleden gedacht dat er een app zou komen voor onze gsm waarop we dingen en vrienden zouden liken? Vandaag is het ondenkbaar deze het er niet zou zijn.

Doe je voordeel met IOT

IOT moet vooral eenvoudig zijn en zal alleen gebruikt worden als de consument of de producent er een voordeel mee kan doen. Dat kan een beleving zijn of een financieel voordeel. IOT heeft ook alles te maken met de toepassing van big data. Het wordt interessant wanneer men uit het gedragspatroon van mensen of toestellen voorspellingen kan doen. Bedrijven zijn daar uiteraard al volop mee bezig, vooral in hun productieomgeving. Het gaat om de analyse van voorspellingen die gegeneerd worden uit data. In Amerika zijn er winkelketens die op basis van non-verbaal gedrag het humeur van hun klanten vaststellen. Is een klant slecht gehumeurd dan krijgt hij bij de kassa een billboard te zien voor een reis naar de Bahama’s. Data helpen op die manier het consumentengedrag te beïnvloeden. Het komt er op aan om data intelligent te koppelen.

Waarheen met de cloud?

Net als bij IOT is er ook bij de cloud weinig nieuws onder de zon. De cloud is wel een containerbegrip met heel veel compartimenten. Net als in de literatuur met romans, fictie, non-fictie, thrillers, enz...zijn er ook heel wat variaties, types en modellen in het cloudgebeuren. Bij de cloud gaat het vooral om het businessmodel: hoe ga je met de kosten en de financiering om? De cloud evolueert ondertussen naar een usermodel waarbij klanten maandelijks betalen voor hun diensten. Op die manier kunnen bedrijven uittesten of een dergelijk model wel geschikt is voor hen. Ze hoeven er zo geen megaproject van te maken. 

Zitten mijn gegevens veilig in de cloud?

Klanten die hosten blijven de eigenaar van hun data, providers dragen hierover geen verantwoordelijkheid. Veel bedrijven liggen er niet van wakker of hun data nu in België of in Ierland opgeslagen is, als het maar om een goed onderhouden omgeving gaat. Toch wringt daar het schoentje. In sommige landen heeft het cloud­verhaal ook nadelen. In Brazilië werd WhatsApp een tijd lang geblokkeerd, in Turkije verbiedt de overheid regelmatig twitter en andere cloud­toepassingen. Echt veilig kan je de cloud daar niet noemen. 

Een zaakvoerder investeert makkelijker in ICT als er een goede business case achter zit.

Help: mijn cloudprovider is over de kop!

Recent gingen in Nederland en enkele andere landen, een aantal ITC-bedrijven en cloudproviders over de kop: wat gebeurt er met hun klanten? Op dat vlak kan een kleiner bedrijf zich onderscheiden – van bijvoorbeeld Amazone of Google – dankzij zijn transparantie. Ze kunnen hun klanten letterlijk nog aantonen in welk rek van een server data opgeslagen is. Omwille van veiligheid en bescherming van data willen nog heel wat organisaties al hun toepassingen intern houden. Steeds meer IT-partners bieden daarom hun klanten – boekhoudkantoren, advocaten, … - dedicated hosting of dedicated hardware aan. Dat kan je ook een private cloud noemen. Ze kiezen deze optie omwille van de veiligheid.

Bij ERP draait het om continuïteit 

ERP is een moeilijke naam voor bedrijfssoftware. Bij een recent onderzoek onder bedrijven die een implementatie van een nieuwe ERP-oplossing overwegen bleek dat bijna twee derde (59%) moeite had met het centraliseren en beheren van gegevens. Bijna de helft van de ondervraagden zei dat het noodzakelijk is om de verschillende systemen te elimineren met een kwart, om zo een bedrijfsgroei met een ERP-oplossing tegemoet te kunnen zien. Een ERP-pakket moet vanzelfsprekend gebruiksvriendelijk zijn en opgebouwd zijn vanuit een technologisch fundament. De continuïteit is belangrijk. Als je geld uitgeeft aan een ERP-pakket, doe het dan voor een termijn van 5 à 10 jaar. Zowel het platform als de leverancier moeten deze periode kunnen overbruggen. 

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Belangrijk is ook dat de ICT-partner de taal van een onderneming spreekt en de sector door en door kent. Daarvoor kiest men best een ervaren ICT-partner. Een SLA mag daarbij niet ontbreken. Zo weten beide partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten. Grote partijen wensen een contract van dertig bladzijden en proberen zich op die manier in te dekken. Met een SLA weet een klant wat je voor hem gaat doen, maar ook wat je niet gaat doen.

Nederland is twee jaar vooruit op België en digitaliseert sneller. 

Hoe functioneel is uw ERP-pakket?

Een tweede parameter bij de aanschaf van een ERP-pakket is de functionaliteit die men wil bereiken, niet alleen nu maar ook voor de volgende jaren. Een ERP-pakket moet matchen met de visie en de strategie van een bedrijf. Soms wordt er nog op een al te kortzichtige manier aangekocht: men zoekt het goedkoopste ERP-pakket en over twee jaar ziet men wel verder. Die kortzichtigheid wreekt zich op termijn want ERP-software maakt deel uit van de corebusiness van een bedrijf, maar zit ook in de historiek en de knowhow. Doordat bedrijven voor hun ERP-software tegenwoordig slechts per maand hoeven te betalen, komen ze wel eens in de verleiding om na verloop van tijd hun abonnement op te zeggen en op een nieuw ERP-pakket over te gaan. Dat is niet evident want een (nieuw) ERP-pakket heeft uiteraard zijn impact op de business.

Lorem Pixel Bart Lambrecht. LNS is een IT-bedrijf dat 15 medewerkers telt. Met kantoren in Neerpelt en Herentals richt het zich op kmo en overheid. De kerncompetentie ligt bij Microsoft en Citrix, gecombineerd met een sterke cloud divisie. LNS biedt veel hybride oplossingen met een sterke focus op security. LNS streeft naar een ‘single point of contact’ voor zijn klanten, voor wie oplossingen op maat uitgewerkt worden.

Lorem Pixel Marc Strackx. Alfa-Zet is al meer dan 20 jaar specialist in horeca- en winkelautomatisering en richt zich op ontwikkeling, verkoop, service en een langetermijnrelatie. Een professioneel team staat de klanten 7 dagen op 7 bij, zowel ter plaatse als met monitoring op afstand. Alfa-Zet werkt met eigen software ontwikkeld door Belgische specialisten in eigen huis. Hierdoor zijn ze in staat om eenvoudig te migreren naar de geregistreerde kassa met de bestaande software Alfa-Touch.

Lorem Pixel Edwin Bollen. CLB ICT & Hosting, met 12 medewerkers, ontwerpt en bouwt volledige ICT-infrastructuur oplossingen voor B2B klanten. De nadruk ligt op hosting, virtualisatie en cloud-oplossingen in hun verschillende vorm: private, hybride en full cloud. De specialisten staan in voor de analyse, het design, de projectplanning, de uitvoering alsook het preventief onderhoud. Voor de installatie en het onderhoud van hard- en software is CLB ICT & Hosting partner van verschillende leveranciers.

Lorem Pixel Raf Kinet. Offimac (Hasselt, Brussel en Maastricht) helpt bedrijven al meer dan 35 jaar met succes te digitaliseren en biedt zowel software en hardware kant-en-klaar op maat van vele sectoren. De kernactiviteit is vooral het software­gebeuren met een focus op Navision. In de loop der jaren werden op dit platform talrijke sectorspecifieke platformen ontwikkeld. Offimac weet technologie in te zetten om een bedrijf efficiënter te maken, processen te faciliteren en de service te verbeteren.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels