West-Limburg als economische motor
Fons Verwimp & Dirk De Vis

West-Limburg als economische motor

Regio Tessenderlo - Ham

Met de (her)ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen en de sterke aanwezigheid van bestaande industrie is West-Limburg van economisch groot belang in onze provincie. Al wordt dat volgens burgemeester Fons Verwimp (Tessenderlo) en Dirk De Vis (Ham) door de buitenwereld niet altijd zo gezien. Beide burgemeesters zien heel wat positieve ontwikkelingen in hun gemeenten. 

STERCK. Industrieterrein Ravenshout is een grote blikvanger, maar ook daarbuiten beweegt er heel wat op economisch vlak?

Dirk De Vis: “Ravenshout is het oudste industrieterreinen in Limburg en met 930 ha, ook één van de grootste van het land. Het is hoofzakelijk gesitueerd in Tessenderlo en Beringen, met een klein stukje in Ham. Daarnaast zijn er in onze regio een aantal ENA-industriegebieden bijgekomen in kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal. Met 80 ha zijn we in Ham goed bedeeld. De nieuwe vestiging van Nike is bijna klaar en er zullen nog bedrijven volgen. Verder is er ook het ENA Genebos dat we nu gezamenlijk ontwikkelen met de gemeenten Tessenderlo, Ham, de POM Limburg en een private ontwikkelaar. Daar is nog eens 30 ha beschikbaar met het distributiecentrum van Hyundai als grootste trekker. Er zijn daar nog enkele percelen beschikbaar.” 

Fons Verwimp: “We hebben in Tessenderlo ook nog het industrieterrein Schoonhees waar van oudsher bedrijven zoals Tessenderlo Chemie en Chevron Philips gehuisvest zijn. Tessenderlo Chemie heeft daar nu 37 ha restgronden verkocht. LRM heeft zich in dat dossier geëngageerd en deze gronden zijn op dit moment klaar om te gebruiken. Strategisch hebben ze een zeer interessante ligging. Er is duidelijk nog ruimte en potentieel in onze gemeenten.”

Er is duidelijk nog ruimte en potentieel voor bedrijven in onze gemeenten.

STERCK. Jullie verstaan zich onderling ook uitstekend?

De Vis: “Dat klopt, niet alleen tussen Ham en Tessenderlo maar bijvoorbeeld ook met Beringen is er een goede verstandhouding. We scoren uitzonderlijk goed op het vlak van tewerkstelling en het aantrekken van bedrijven, maar toch hebben we het gevoel dat we economisch niet altijd als vol aanzien worden. Daarom presenteren we ons ook graag als West-Limburg, een economische regio met heel wat potentieel.” 

Verwimp: “Vanuit het verleden hebben we een sterke aanwezigheid van de chemische nijverheid. Ondanks de doorverkoop van Tessenderlo Chemie is men hier toch blijven investeren, zodat we zeker zijn van de verankering van die industrie in onze regio. De tewerkstelling bij de klassieke industrie is een tijdlang wel naar beneden gegaan, maar we merken nu dat logistiek steeds belangrijker wordt. Zo hebben we Black & Decker binnengehaald, Hyundai Heavy Industries en Nike, en we voelen dat er nog heel wat van dergelijke grote spelers geïnteresseerd zijn. De afgelopen jaren zijn er in de logistiek heel wat jobs bijgekomen. 

Met de nabijheid van het Klaverblad in Lummen, het Albertkanaal en de containerhaven in Meerhout, hebben we een ontzettende goede ontsluiting. En we bekijken nu ook hoe we Ravenshout als oudste industrie­terrein verder kunnen revitaliseren in samenwerking met de ondernemers die er gevestigd zijn.” 

De Vis: “De chemische nijverheid heeft echt mensen nodig met een goede opleiding. Maar tegenwoordig kunnen de meer ongeschoolde arbeiders terecht in de nieuwe logistieke bedrijven, en dat is op vlak van tewerkstelling een zegen voor heel de streek.”

STERCK. Er is ook een sterke band tussen de gemeentebesturen en de ondernemersclub Tessenderlo-Ham? 

Verwimp: “De voormalige gemeente­secretaris Jos Hermans heeft die dialoog lang geleden op gang getrokken. Aan de kant van de ondernemers heeft ondermeer een sterke figuur als Jos Dessers 20 jaar aan de kar getrokken. Die samenwerking heeft geleid tot een win-winsituatie met een aantal concrete projecten en realisaties. Ook de scholen en overheidsdiensten zoals VDAB werden daarbij betrokken. De realisatie van de opleiding procestechnieken is daar een goed voorbeeld van.” 

Albertkanaal

STERCK. Jullie troeven gaan verder dan de strategisch goede ligging?

Verwimp: “We zijn gemeenten die de cultuur hebben om met industrie en ondernemers om te gaan. Onze ambtenaren hebben op dat vlak een kennis en ervaring die in veel gemeenten niet aanwezig is.” 

De Vis:“Je mag de containerterminal van Meerhout gerust zien als een verlengstuk van de haven van Antwerpen. Er passeren dagelijks honderden containers. En als de bruggen verhoogd zijn, gaat die trafiek nog toenemen. Een dergelijke troef moeten we maximaal benutten. Je ziet de maak­industrie trouwens stilaan terugkomen naar Europa.” 

Alleen al voor de tewerkstelling zijn de logistieke bedrijven een zegen voor de regio.

Verwimp: “Alle logistieke bedrijven in onze regio maken gebruik van het Albertkanaal. En we zijn ons als burgemeesters heel goed bewust dat we onderling goed moeten samen­werken, ook bijvoorbeeld met de gemeente Beringen. We hebben gemeenschappelijke belangen in West-Limburg en dat moeten we over de gemeentegrenzen heen in de markt zetten.” 

STERCK. Wat zijn voor jullie nog belangrijke aandachtspunten in de beleidsplannen?

De Vis: “Voor mij was het heel belangrijk dat het ENA Zwarte Hoek zou ingevuld worden. We hebben daar 40 gezinnen moeten onteigenen. Er is geen enkele burgemeester die dat graag doet. Samen met LRM, NV De Scheepvaart en de Vlaamse Regering zijn we snel naar een concrete invulling kunnen gaan. Dat is goed en snel verlopen met Nike als speerpunt.”

Verwimp: “Voor ons was de ontwikkeling van ENA-Genebos belangrijk. Samen met Ham zijn we daar zo verstandig geweest om met een private ontwikkelaar in zee te gaan en op die manier snelheid te maken. In de rand daarvan hebben we altijd geijverd om een aansluiting te krijgen vanaf de autosnelweg met de N73 en parallelweg N156 zodat we heel wat zwaar vervoer uit de dorpskernen konden weren. Met de verhoging van de bruggen over het kanaal gaan onze kanaalzones nog aan belang winnen. Onze regio is klaar voor een economie die terug aantrekt.” 

De Vis: “We kopen in Ham stelselmatig de gronden terug van bedrijven die deze 10 jaar niet benut hebben. En aan de oprit 25 willen we de zogenaamde site van het Serreke een herbestemming geven. Dat is een relatief klein terrein, maar wel op een heel zichtbare plaats waar iedereen langskomt.” 

Verwimp: “Een andere beleidsprioriteit is ook de ontwikkeling van Gerhagen als poort naar het ganse Merode-gebied. Ook daar is ondernemerschap mogelijk en komt er één en ander in beweging op het vlak van B&B en horeca. Dat is een ontwikkeling over langere termijn. De bossen van Gerhagen en Merode zijn twee groene longen die voor heel de streek belangrijk zijn.” 

Kernversterking

STERCK. Hoe is de situatie op het vlak van horeca en middenstand?

Verwimp: “We zijn recent met een gespecialiseerd bureau een studie gestart rond kernversterking. Dat is geen gemakkelijk verhaal. We hebben acht grootwarenhuizen en ook het aantal baanwinkels neemt toe. Samen met de groeiende e-commerce zet dat de detailhandel onder druk. We kijken samen met de middenstanders hoe we hen kunnen versterken.” 

De Vis: “In Tessenderlo heb je een echt centrum, dat is er in Ham niet. Maar alle winkels die er moeten zijn, zijn wel aanwezig. In een kleine gemeente als de onze is het heel moeilijk voor detailhandel. Er moet voldoende kritische massa aanwezig zijn. Eenmalige steunmaatregelen zoals enkele jaren vrijstelling van onroerende voorheffing zijn slechts een druppel op een hete plaat. Ook wij werken aan inbreiding en kernversterking.”

Verwimp: “Inbreidingsprojecten zoals het Kolmenveld brengen nieuwe bewoning naar het centrum. De volgende jaren komen er 70 kavels bij zodat mensen die in onze regio komen werken, er ook kunnen wonen. Onze kern is bijvoorbeeld interessant voor mensen die met pensioen zijn en openbaar vervoer en alle mogelijk winkels dicht bij de hand willen hebben. Dat is een specifieke troef voor Tessenderlo”

Als burgemeesters zijn we ons heel goed bewust dat we onderling goed moeten samenwerken om ons in de markt te zetten.

De Vis: “Met een project zoals ‘achter de Kerk in Ham’ voorzien we 100 nieuwe woningen. Maar dan moet je ook zorgen dat de scholen, mobiliteit en bijvoorbeeld kinderopvang volgen.” 

STERCK. Jullie voelen duidelijk een positieve tendens?

Verwimp: “We moeten de potentie van onze regio onder de aandacht blijven brengen. Onlangs hebben we op de ondernemersclub iemand van ‘Locate In Limburg’ uitgenodigd. Men spreekt veel over Genk, maar ik denk dat we als regio West-Limburg zeker evenwaardig zijn aan Genk. Toen Ford sloot was dat ook erg voor ons. Maar tegelijk sloot hier vlakbij Dow Chemicals en daar heeft geen haan naar gekraaid. Toch willen we geen Calimero spelen. Onze regio krijgt misschien niet altijd de aandacht die ons toekomt maar we blijven daar hard voor werken. De mensen die hier terechtkomen zijn aangenaam verrast van wat we allemaal te bieden hebben. We kijken de toekomst met vertrouwen tegemoet.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels