Hoe financier je best een opbrengstpand?

Hoe financier je best een opbrengstpand?

Vraag & Antwoord

Onroerend goed maakt een wezenlijk deel uit van het vermogen van een zelfstandige. Velen voelen zich dan ook geroepen om één of meerdere opbrengstpanden te kopen en hier een bijkomend inkomen uit te putten. Ze financieren dat dan met eigen gelden of gewone mensualiteitenkredieten (= de courante financieringsvorm voor privé-onroerend goed), maar er is nog een andere, betere manier.

Één waarbij je eigenlijk zorgt voor een combinatie van belangrijke elementen : levensgemak, vermogensopbouw (privé en via de vennootschap), successieplanning, liquiditeiten en veiligheid. Want hoe laag de rentes voor hypotheekleningen vandaag ook zijn, bij een gewoon krediet betaal je al gauw meer dan je huurinkomsten. En wat als het pand niet verhuurd is of de huurder niet betaalt? 

Bij een vroegtijdig overlijden van één van de eigenaars geldt er voor de langstlevende partner qua successierechten de vrijstelling van de gezinswoning. Hou er rekening mee dat deze vrijstelling niet geldt voor opbrengstpanden.

Hoe kan je je geld meer laten opbrengen dan wat een krediet kost? Waarom zou je je opbrengstpand kopen met je eigen geld? Elke financiële beslissing, of het nu gaat over onroerend goed, beleggingen, kredieten of verzekeringen, heeft gevolgen voor je totale vermogen. Dat is wat heel wat mensen vergeten.

Oplossing

Een krediet met kapitaal op eindvervaldag, waarbij je enkel intresten betaalt, kan in elk van de opgesomde probleemsituaties een oplossing bieden en zorgt bijgevolg dus voor veiligheid, levensgemak, liquiditeiten en successieplanning. Combineer hierbij een flexibele groepsverzekering en eventueel een geschikt beleggingsplan om met liquide reserves aan extra vermogensopbouw te doen.

Een goede financiële planning op elk moment van je leven en die jaarlijks getoetst wordt, creëert een gerust gemoed over je vermogen.

Lorem Pixel Stefan Kuyks en Conny Dewarier zijn zaakvoerder van Professioneel Financieel Advies bvba: bankier, krediet- en verzekeringsmakelaar en financial planner.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels