Antwoord op wereld uitdagingen
Annemie Van Der Donckt Tessenderlo Group

Antwoord op wereld uitdagingen

Regio Tessenderlo - Ham

Met kaliumsulfaat een antwoord bieden op vele werelduitdagingen zoals de nood aan meer voedsel en de vraag naar milieuvriendelijke meststoffen. Dat is één van de ambitieuze doelstellingen van Tessenderlo Chemie, een onderdeel van de Tessenderlo Group. De site in Ham is naast de productie van zwavelzuur, zoutzuur en calciumchloride, voornamelijk gericht op de productie van kaliumsulfaat meststoffen voor de landbouwmarkt. In Tessenderlo heeft de groep een fabriek voor ijzerchloride en zwavelderivaten. Annemie Van Der Donckt, BU Director SOP Plant Nutrition bij Tessenderlo Group, dompelt ons onder in een technische maar boeiende wereld die iedereen aanbelangt.

“Wij zijn marktleider in het segment van oplosbare kaliumsulfaatmeststoffen. Het is een kleine markt die snel groeit omwille van de uitdaging om meer te produceren met ­minder water,” steekt Annemie Van Der Donckt van wal. Het is meteen ook de rode draad doorheen haar verhaal: wat en hoe er geproduceerd wordt in de vestigingen in Ham en Tessenderlo heeft zijn impact op het leven en welzijn van mensen overal ter wereld. “SOP of kaliumsulfaat wordt voornamelijk gebruikt als meststof voor specifieke gewassen zoals bloemen, fruit en groenten, en is bijzonder geschikt voor droge en halfdroge klimaten. De combinatie van kalium en zwavel resulteert in een hoge concentratie voedingsmeststoffen die onmiddellijk beschikbaar is voor de planten. Kaliumsulfaat verbetert de kwaliteit van de oogst en verhoogt de weerstand tegen transport.” 

Met onze producten kunnen we de dromen van onze klanten overal ter wereld helpen realiseren.

Duurzame chemie

STERCK. Op welke manier maakt TC zijn missie rond duurzame chemie waar? Wat zijn de belangrijkste projecten in dat kader?

Annemie Van Der Donckt: “Op zich hebben onze producten al een duurzaam karakter. Kaliumsulfaat is een natuurvriendelijke meststof. Daarnaast recycleren wij ook industriële bijproducten, onder meer door de verwerking van afvalproducten van de staalindustrie tot waterbehandelingsproducten. Wij zijn voortdurend op zoek naar meer milieuvriendelijkere productieprocessen. Zo staan momenteel projecten met het oog op energie-efficiëntie en CO2-reductie hoog op de agenda. Ook werken we aan de optimalisatie van transport via het Albertkanaal. Nu al worden veruit de meeste grondstoffen aangeleverd via het water en transporteren we veel eindproducten via het schip naar de klanten. Voorts nemen we onze verantwoordelijkheid bij de opvolging van een aantal belangrijke milieudossiers rond de sites van Ham & Tessenderlo.”

STERCK. Kan u enkele voorbeelden geven van innovatieve product- en procesontwikkelingen?

Van Der Donckt: “SoluPotasse®, het vroegste oplosbare kaliumsulfaat­product van de groep, is wereldwijd de onbetwiste nummer één onder alle oplosbare kaliumsulfaten. Het product heeft een hoge oplosbaarheid. Hierdoor is het mogelijk om voedingstoffen op een veel preciezere manier te gebruiken in druppelirrigatie­systemen, waardoor er minder meststoffen en minder water nodig zijn. Een andere voorbeeld is K-leaf® dat we recent op de markt brachten. Hiermee is Tessenderlo Group het enige bedrijf dat een bladvariant van kaliumsulfaat voor grootschalige teelt van gewassen aanbiedt.”

STERCK. Tessenderlo Chemie is ook actief op het vlak van waterbehandeling. Wat doen jullie daarin precies?

Van Der Donckt: “We zijn trots te kunnen zeggen dat wij bijdragen tot de waterbehandeling van grote steden zoals Parijs, Brussel en Amsterdam. De zwavelderivaten worden wereldwijd verkocht en voornamelijk gebruikt bij de productie van non-ferrometalen en in leerlooierijen. Om het beeld compleet te maken: in Tessenderlo beschikken we ook nog over een Development Centre, waar R&D van de verschillende business units ondersteund wordt.”

Jongeren motiveren

STERCK. Jullie mikken vooral op ambitieuze en geëngageerde medewerkers?

Van Der Donckt: “Dat klopt. Jobhoppers zijn niet aan ons besteed. We willen wel dat onze medewerkers hun métier grondig beheersen, wat enkele jaren tijd vraagt. We werken in een dankbare business: het gaat om producten waarmee we de dromen van onze klanten overal ter wereld helpen realiseren. Vaak zijn dit familiale bedrijven die dankzij onze kunstmeststoffen een verschil maken in de kwaliteit van hun producten. Het is voor ons dus belangrijk dat medewerkers buiten de site denken, een bepaalde klantenoriëntatie hebben en begrijpen dat de zaken die ze dagelijks doen bijdragen tot het succes van onze klanten. De grootste groepen zijn productie-arbeiders en onderhoudsmensen, met daarnaast ondersteunende diensten, commer­ciële en agronomische profielen.”

Mensen kunnen hier het verschil maken voor toekomstige generaties. 

STERCK. TC heeft moeilijke sociale jaren gekend. Kost het jullie nu moeite om bepaalde profielen in te vullen?

Van Der Donckt: “Niet echt, we zijn er altijd in geslaagd om de juiste mensen aan te trekken. Veel van onze medewerkers krijgen via uitzend­arbeid een eerste kans in het bedrijf. Op die manier kunnen ze vrij snel ervaren of er een match is met onze bedrijfscultuur.”

STERCK. Biedt een job bij TC voldoende carrièremogelijkheden?

Van Der Donckt: “Gezien de aard van onze activiteiten is er regelmatig een instroom van jonge ingenieurs. Zij krijgen de mogelijkheid om na een tijdje door te groeien binnen de organisatie. Wij proberen overigens al onze medewerkers kansen te geven: het is geen uitzondering dat beginnende arbeiders of ingenieurs doorgroeien tot teamleaders. Ook tussen de verschillende business units of afdelingen zijn er soms verschuivingen als er jobs vrij komen. Anderzijds kunnen mensen hier lateraal doorgroeien om hun employment profiel te verbeteren. Ze groeien dus eerst in de breedte en maken daarna een carrièrestap.”

STERCK. Hoe maken jullie jongeren warm voor een job in de chemie?

Van Der Donckt: “Chemie staat niet op zich. Onze producten hebben een grote impact, niet alleen op wat wij dagelijks gebruiken maar ook ruimer op de ontwikkeling van een duurzame omgeving en natuur. Met SOP bieden wij een antwoord op vele wereld­uitdagingen: de nood aan meer voedsel, watertekort, de nood aan milieuvriendelijke meststoffen, … Zoals we hier in Ham zeggen: we maken niet zozeer wit poeder, we maken een hoogwaardige meststof die de landbouw en de landbouwfamilies in vele landen positief vooruit helpt. Mensen kunnen hier het verschil maken voor toekomstige generaties.”

STERCK. In de chemische sector staat veiligheid centraal. Hoe werken jullie op dit thema?

Van Der Donckt: “Al onze mensen volgen een zeer intensief opleidings­traject: we zorgen er niet alleen voor dat ze veilig te werk gaan, maar ook dat ze zorg dragen voor elkaar. Daarnaast zijn er introductie­programma’s en meter- en peterschapsprogramma’s voor starters om ze snel bekend te maken met het reilen en zeilen van onze organisatie. Interne opleidingen dragen bij tot de organisatiedoelstellingen. We vertrekken steeds vanuit een competentiematrix. Als die niet aansluit bij de functievereisten van de job, zorgen we voor de gepaste opleiding. We hebben drie voltijdse instructeurs die de opleidingstrajecten mee faciliteren.”

Aantal medewerkers Tessenderlo Chemie
  • 400 op sites Ham & Tessenderlo
  • 1000 bij Tessenderlo Group in België
  • 5000 wereldwijd Tessenderlo Group

Stakeholders

STERCK. Meer dan ooit moeten bedrijven verantwoording afleggen aan hun stakeholders. Hoe pakt TC dit aan?

Van Der Donckt: “Bij interne stake­holders werken we aan een efficiënte communicatie in alle richtingen. De externe communicatie naar aandeelhouders wordt door de groep verzorgd, Tessenderlo Group is al decennia lang op de Brusselse beurs genoteerd. De Business Units zetten sterk in op communicatie naar de klanten: we verkopen een product niet vanop afstand maar verkopen producten en diensten op lokaal niveau. Voor het bepalen van meststofprogramma’s trachten we klanten en andere partijen goede informatie te geven over de kwaliteiten van SOP, ondersteund door veldproeven in vele landen ter wereld. Dichter bij huis hebben we intensieve contacten met externe stakeholders zoals de buren, de gemeente, de natuurverenigingen, enzovoort.”

STERCK. Tessenderlo Chemie is een begrip in de regio. Wat is het belang van die lokale verankering?

Van Der Donckt: “Ten eerste hebben wij een referentieaandeelhouder en CEO die passioneel gelooft in lokale industriële verankering en onze sterkte promoot. We hebben daarnaast zeer sterke troeven op logistiek vlak. De ligging aan het Albertkanaal betekent een strategische meerwaarde. Ook voor de logistiek van de liquide producten binnen Europa is Ham een belangrijke vestiging. En ‘last but not least’: wij blijven geloven in lokale verankering dankzij de jarenlange ervaring met de fabrieksprocessen, opgebouwd van generatie op generatie.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels