Strijd tegen sociale fraude en dumping

Strijd tegen sociale fraude en dumping

Praktijck

Het actieplan van de regering geeft een overzicht van de prioritaire acties die in 2016 zullen worden ondernomen. De intenties van de overheid om sociale dumping en oneerlijke concurrentie te bestrijden zijn duidelijk: meer inspecteurs en meer controles. Limburg is koploper met het hoogst aantal geplande controles, 1.146 van de 9.000 controles tegen niet-aangegeven arbeid, Antwerpen volgt met 743 geplande controles. De inspecteurs van de diverse sociale en fiscale inspectiediensten zullen samen optreden om de fraude doelgericht en multidisciplinair aan te pakken.

Limosa-melding van de buitenlandse werknemers en zelfstandigen 

Een Belgische onderneming die beroep doet op een buitenlandse onderaannemer of dienstverlener is verplicht te controleren of de buitenlandse zelfstandige en werknemer via Limosa gemeld zijn. Deze data laten de overheid toe om zelfstandigen en werknemers, die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheidsbijdragen, gericht te controleren.

Bij het Limosa-melden moet men nauwkeurige informatie verschaffen. Onder andere het tijdstip van melding, de plaats van tewerkstelling en de gegevens van de Belgische klant zijn van groot belang. Uw buitenlandse onderaannemer op voorhand informeren en laten ondersteunen bij de Limosa-aangifte en het vervullen van andere verplichtingen in België geeft u zeker meer rechts­zekerheid en beperkt verdere risico’s op aansprakelijkheden.   

Sectorale aanpak en datamining

De bouwsector, transportsector, schoonmaaksector, horeca-, taxi- en de vleessector worden geviseerd met de bedoeling oneerlijke concurrentie in deze sectoren streng aan te pakken.

Naast de Limosa-databank kent de bouwsector nog de verplichte aangifte van werken (30 bis) en het systeem van aanwezigheidsregistratie ‘Check in at work’. Een gelijkaardige verplichte aangifte van werken bestaat ook in de vlees- en bewakingssector. 

Via datamining worden de gegevens in deze verschillende databanken gekruist en onregelmatigheden uitgelicht. Deze werkwijze stelt de inspectiediensten in staat om precies te weten wie, waar, wanneer, voor wie, hoe lang en in welke sector actief is. Hiermee hebben de inspectiediensten een bijzonder instrument om gericht te controleren.

Dwingende arbeidsrechtelijke verplichtingen en loonaansprakelijkheid

Ook de buitenlandse werkgevers moeten de Belgische minimum loon- en arbeidsvoorwaarden naleven. Om deze verplichting af te dwingen werd in 2014 in een aantal sectoren de hoofdelijke aansprakelijkheid inzake loonschulden ingevoerd. Dit betekent dat u aansprakelijkheid gesteld kan worden voor de door uw medecontractant niet betaalde lonen en sociale zekerheidsbijdragen.

Schijnzelfstandigheid en valse onderaanneming

Uw onderaannemer/zelfstandige dienstverlener moet zich feitelijk gedragen als een zelfstandige en aan de wettelijke criteria voldoen. Van belang is om op voorhand een schriftelijke overeenkomst af te sluiten en de criteria af te toetsen om geen risico op herkwalificatie naar het werknemers­statuut te lopen.

Besluit

Zowel de Belgische onderneming als de buitenlandse aannemer/dienstverlener laten zich in deze complexe materie best op voorhand en tijdens de uitvoering van het contract professioneel begeleiden door een deskundige partner. Zorg besteden aan degelijke screening en begeleiding bij de formaliteiten geeft beide partijen zekerheid omtrent de correcte naleving van de geldende rechtsregels. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels