Waarom een verzekering bedrijfsschade?

Waarom een verzekering bedrijfsschade?

Vraag & Antwoord

Een schadegeval kan enorme financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Uw brandverzekering vergoedt dan wel de materiële schade, maar u moet nog altijd instaan voor de kosten om uw activiteit verder te zetten. Tegelijk zijn uw inkomsten veel lager of worden ze zelfs tot nul herleid. Vaak duurt het maanden vooraleer uw activiteiten weer normaal verlopen. Gedurende die tijd kopen uw klanten elders, daalt uw omzet en stapelen uw vaste kosten zich op. Daarbovenop wordt u geconfronteerd met marketingkosten om te zorgen dat uw klanten terugkomen of om nieuwe klanten aan te trekken…

U heeft er alle belang bij te kunnen rekenen op een tussenkomst uit een polis Bedrijfsschade. Dankzij deze verzekering komt uw zaak niet in gevaar en beschikt u over een financiële buffer om uw activiteiten snel opnieuw op te starten. Kortom: uw bedrijfsresultaat is verzekerd.

Als een bedrijf geconfronteerd wordt met een aanzienlijk schadegeval, bestaat jammer genoeg de kans dat het de boeken moet neerleggen in de jaren na het schadegeval. De verzekering Bedrijfsschade is dan de levensverzekering van uw zaak. Dankzij deze verzekering kunt u de moeilijke periode overbruggen en uw activiteiten snel hernemen. We creëren met andere woorden de noodzakelijke voorwaarden zodat de invloed van het bedrijfsresultaat beperkt blijft.

De waarborg 'vaste kosten en lager bedrijfsresultaat' vergoedt de vaste kosten van uw bedrijf, ook het loon van uw werknemers (met bediendestatuut). Deze verzekering helpt u dus om uw bedrijfsresultaat te behouden. (Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de omzet, aangepast aan wijzigingen van de goederenvoorraad, en de bedrijfslasten die nodig zijn om die omzet te realiseren. Deze bedrijfsresultaten omvatten de vaste en variabele bedrijfskosten, en de lonen).
In sommige gevallen volstaat de vergoeding van de vaste kosten en van het slechtere bedrijfsresultaat niet om uw zaak draaiende te houden. Voor meer zekerheid kan u kiezen om de polis op maat uit te breiden met verschillende opties:

'lonen ‘

Deze waarborg dekt de lonen van arbeiders die u wilt betalen ondanks de onderbreking of vermindering van uw activiteiten. Ook de (extra)legale bijdragen zijn gedekt. 

‘sociale verplichtingen’

Bij een schorsing of een stopzetting van een arbeidsovereenkomst voor arbeiders door een schadegeval, garandeert de polis het gewaarborgd weekloon en de wettelijke opzeggingsvergoedingen.

'extra kosten’

Deze waarborg dekt onder meer de contractuele boetes voor een laattijdige of niet-uitvoering van bestellingen, bijkomende uren, publiciteit, honoraria van experts naar uw keuze….

Lorem Pixel Nele Gutschoven is zaakvoerster van Gutschoven Zakenkantoor BVBA.

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels