Het begint allemaal  met een goed loon…

Het begint allemaal met een goed loon…

Praktijck

Een doordachte loonpolitiek voeren is een moeilijke evenwichtsoefening. Enerzijds is loon nu eenmaal één van de belangrijkste motivatoren voor uw medewerkers, anderzijds is de loonkost wellicht een van de zwaarste voor uw bedrijf en moet die dus beheersbaar blijven. Een loonbeleid helpt u deze  uitdagingen in één keer aan te pakken. Een sterke loonpolitiek richt zich op beloning in de breedst mogelijke zin. In de eerste plaats denken we aan cash en aan extralegale voordelen, maar ook  minder tastbare elementen als ‘loopbaanmogelijkheden’, ‘flexibiliteit’ of ‘de mogelijkheid tot deeltijds werk’, moeten meegenomen worden. Een uitgewerkt loonbeleid biedt werkgever én werknemers onmiskenbare voordelen.   

Voordeel 1: u bent in orde met de wetgeving

Elk loonpakket moet fiscaal en sociaal­juridisch 100% waterdicht zijn. Dat u de geldende barema’s en cao’s van uw paritair comité volgt, spreekt voor zich. Maar ook minder evidente zaken moeten binnen het correcte regelgevend kader worden berekend en toegekend. Denk maar aan complexere onkostenvergoedingen of sectoraal verplichte voordelen zoals ecocheques.

Voordeel 2: u vermijdt discussies 

Een goed loonbeleid is meer dan alleen de hoogte van de lonen bepalen.  Eenduidigheid en transparantie op het vlak van loonsystemen, toekomstperspectieven, opslagcriteria en loongesprekken doen uw mensen hun loon als fair percipiëren. En dat draagt bij tot de algemene tevredenheid.

Voordeel 3: u motiveert uw medewerkers

Een motiverend HR-beleid begint bij correcte verloningsprincipes. Loon en opslag op zich mogen dan niet zozeer voor méér motivatie zorgen, het omgekeerde is zeker waar: als het loon niet goed zit, keldert de motivatie. Met de juiste loonpolitiek kunt u sterke presteerders iets extra geven. Nog beter voor hun motivatie is dat ze die extra’s zelf kunnen kiezen, iets wat bij flexibel verlonen automatisch het geval is.

Voordeel 4: u bewaakt de loonkosten

Het beloningsbeleid is gebaseerd op een correcte juridische en fiscale onderbouw. Daarbij kunt u heel wat loonkostoptimalisaties onderzoeken: van de klassieke extralegale voordelen over niet-recurrente voordelen tot specifieke onkostenvergoedingen.

Een beleid op het vlak van verloning laat u ook toe om extra’s structureel in te zetten als alternatieve vorm van beloning. Fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering of telewerkforfait in de plaats van een dure bruto loonsverhoging? Goeie deal, ook voor de werknemers! 

Voordeel 5: u bent gegeerd op de markt. 

Een correct loon is in de allereerste plaats een marktcompetitief loon. Grondige marktkennis is als HR-verantwoordelijke broodnodig. Die kennis scherpt u aan als u een loonanalyse op touw zet. Door uw loonbeleid te enten op uw markt, houdt u uw mensen gemotiveerd. U hebt hierdoor ook een goed ijkpunt tijdens sollicitatieprocedures. U weet onmiddellijk of de loonwensen matchen met de functie en het profiel, wat uw onderhandelingspositie versterkt. Bovendien kunt u de kandidaat in alle openheid loonevolutie en loopbaanperspectieven aanreiken. Zo vergroot u uw aantrekkelijkheid als werkgever.

Deze expertise werd aangeboden door SD Worx

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels