De mogelijkheden van melk
Inka Weber & Hugo Verhaegen

De mogelijkheden van melk

FrieslandCampina

“Een puur wit middelpunt met daaromheen een spectrum aan kleuren: het veelkleurige logo van FrieslandCampina drukt perfect de veelzijdige mogelijkheden van melk uit. "We trachten meer uit melk te halen door voeding, drank en ingrediënten te maken die mensen verder helpen in hun leven. Bekende merken uit onze productfolio zijn onder meer Fristi, Cécémel, Nutroma, Debic en Appelsientje. In de vestiging in Lummen ligt de nadruk op de productie van UHT-roomspecialiteiten, professionele spuitbussen en vloeibare basissen voor desserten. Innovatie is bij ons het sleutelwoord voor succes,” openen Hugo Verhaegen en Inka Weber, respectievelijk Plantmanager en Category Leader Back-of-House & Communication bij FrieslandCampina in Lummen. Een interview over een melkdruppel die openspat in al zijn facetten.

STERCK. Hoe is FrieslandCampina georganiseerd?

Hugo Verhaegen: “FrieslandCampina heeft vestigingen in 32 landen met ruim 22.000 medewerkers, de producten vinden hun weg naar meer dan 100 landen. Wij behoren tot de grootste zuivelondernemingen in de wereld. België telt 5 productie­locaties in Aalter, Bornem, Bree, Genk en Lummen, goed voor een totale tewerkstelling van 1.500 werknemers. Aalter is trouwens één van de grootste productiesites in Europa. Leden-melkveehouders zijn lid van de zuivelcoöperatie FrieslandCampina met meer dan 19.000 melkveehouders in Nederland, Duitsland en België. Deze coöperatie is 100 procent eigenaar van de onderneming FrieslandCampina NV, die verantwoordelijk is voor het verwerken van de melk, vervaardigen van zuivelproducten en de verkoop van deze producten. Via de coöperatie zijn onze leden-melkveehouders gezamenlijk eigenaars van de onderneming. Het doel van FrieslandCampina is zoveel mogelijk waarde aan de melk toe te voegen om zo een maximale bijdrage te leveren aan de inkomsten en de continuïteit voor meerdere generaties melkveehouders.”

Schommelende melkprijzen

STERCK. In hoeverre beïnvloeden de schommelende melkprijzen en de afschaffing van melkquota de relatie met de coöperanten?

Verhaegen: “De melkprijzen staan inderdaad sterk onder druk. De wereldwijde groei in de vraag naar zuivelproducten blijft achter bij de groei van de melkproductie, zodat melk momenteel goedkoper is dan water uit een fles. We zien korte golfbewegingen, de melkprijs volgt de marktmechanismen. Een te hoog melk­aanbod bij een achterblijvende vraag betekent een lage melkprijs. Nu krijgen boeren weinig betaald maar dat was enkele jaren geleden net omgekeerd. Wij betalen onze coöperanten een faire prijs die tot de hogere behoort in de markt: bovenop de garantieprijs keren we een prestatietoeslag uit. In september ontvangen de leden een prof forma prestatietoeslag over de eerste helft van het jaar. Als het goed gaat met FrieslandCampina dan profiteren onze coöperanten er ook van door hen te laten delen in de winst.”

STERCK. Komen boerencoöperanten voldoende aan bod in een grootschalige organisatie als FrieslandCampina?

Inka Weber: “Wij nemen onze taak als coöperatie heel serieus. De leden van de executieve board van FrieslandCampina worden benoemd door de raad van commissarissen, die bestaat uit de negen leden van het bestuur van de coöperatie aangevuld met vier externe leden. Op regelmatige basis vinden ledenvergaderingen plaats waarbij de coöperanten hun wensen en verzuchtingen kunnen poneren. Vaak gaat het er geanimeerd aan toe, boeren nemen doorgaans geen blad voor de mond. Inspraak is voor ons dan ook geen loze kreet.”

STERCK. Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan boeren die hun melk leveren aan FrieslandCampina?

Verhaegen: “Wij streven naar een volledig geïntegreerde keten die de hoogste kwaliteit garandeert. Dit proces start bij de boer en eindigt bij de consument. Boerderijmelk moet voldoen aan de toenemende eisen van de markt en de maatschappij op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en transparantie. Van oudsher geldt Nederland als een voorbeeld op het gebied van melkveehouderij en zuivel. Vlaanderen volgt onze noorderburen op de voet. In Nederland is de sector van melkveehouderij geprofessionaliseerd en grootschalig, bij ons evolueert het ook steeds meer die kant op. Idealiter is er een nauwe samenwerking tussen melkveehouders, melkverwerkers, toeleveranciers en kennis-instituten. Geavanceerde controlesystemen waarborgen de kwaliteit en veiligheid van de zuivelproducten.”

STERCK. Hoe profileert de vestiging in Lummen zich op productieniveau?

Weber: “De productievestiging is operationeel sinds 1975. Jaarlijks verwerken we hier 160 miljoen kg aan eindproducten hoofdzakelijk voor de B2B-markt. In Lummen worden speciale verpakkingen ontwikkeld zoals spuitbussen, polyethyleen flessen en kartonverpakkingen. In het kader van de centralisatie van sales en marketing functies is Lummen meer een productie-unit geworden. Omdat wij voor een B2B -markt produceren, richten wij marketingacties dan ook op deze doelgroep. We nodigen hen hier onder meer uit voor masterclasses en we organiseren showkeukens waar we bakkers en koks kennis laten maken met nieuwe producten en bereidingswijzen.” 

FrieslandCampina in cijfers
  • Vestigingen in 32 landen met ruim 22.000 medewerkers
  • 5 productievestigingen in België: Aalter, Bornem, Bree, Genk en Lummen
  • 19.000 melkveehouders in Nederland, België en Duitsland zijn coöperant van FrieslandCampina

Gezocht: hoger opgeleide profielen

STERCK. Welke werknemersprofielen worden vooral gezocht in de vestiging in Lummen?

Verhaegen: “Momenteel tellen we circa 380 werknemers, waarvan 180 actief zijn aan de lijn. We zijn vooral op zoek naar hoger opgeleide profielen: mensen die beschikken over hoogtechnologische vaardigheden in combinatie met een goede kennis van informatica. Dergelijke profielen zijn niet dik gezaaid en het is voor ons dan ook niet altijd evident om nieuwe medewerkers met het gepaste niveau aan te werven. Wij werken nauw samen met een interimkantoor waarbij gemotiveerde mensen, na een inwerkperiode, de kans krijgen om hier aan de slag te gaan. Ze kunnen rekenen op intensieve ondersteuning en opleidingen on-the-job. Daarnaast bieden wij ook e-learning trainingen aan die wereldwijd op dezelfde leest geschoeid zijn.” 

STERCK. Hoe ervaart u het ondernemingsklimaat in Limburg?

Verhaegen: “Het ondernemingsklimaat is hier zeker positief, maar als onderneming moet je steeds rekening houden met de omgeving waar je opereert. Wij zijn hier actief sinds 1975 met een kleine fabriek met beperkte productiecapaciteit en rondom het bedrijf stonden heel wat woningen gebouwd. De omliggende woonwijk zorgt  anno 2016 met een steeds groeiend bedrijf, voor een aantal beperkingen zoals het verbod op nachtelijk vervoer en strenge geluidsmaatregelen. We ervaren dit evenwel niet als een blok aan ons been maar het kan wel een belemmering vormen voor een verdere uitbouw van de vestiging. Groei realiseren we hier voornamelijk door een toename van volume en door differentiatie.” 

STERCK. In welke domeinen vinden er investeringen plaats bij FrieslandCampina?

Weber: “We opereren in een competitieve markt met heel wat spelers. Via innovatie kunnen we een added value leveren. Wereldwijd heeft FrieslandCampina een investeringsprogramma opgestart en sinds 2009 is er in totaal 2,5 miljard euro geïnvesteerd. In het kader van de route2020-strategie vinden er vooral inspanningen plaats op het vlak van R&D. We beschikken hierbij over twee R&D-centra in Wageningen en Singapore. Omdat wij op een internationale schaal werken kunnen wij steeds de ‘best practices’ aanbieden aan onze coöperanten. Innovatie bij melkveehouders heeft onder meer te maken met energiebesparingen en duurzaam ondernemen.”

Er is sprake van korte golfbewegingen, de melkprijs volgt de marktmechanismen.

Juiste voedingstoffen

STERCK. FrieslandCampina doet veel meer dan enkel melk verwerken. Waarin is de onderneming nog actief?

Verhaegen: “Wij leveren onder meer producten aan de farmaceutische industrie. Die gebruikt onze producten als drager om er dan geneeskrachtige producten aan toe te voegen. Een andere toepassing van melkverwerking is babyvoeding.”

STERCK. Wat zijn jullie voornaamste uitdagingen?

Verhaegen: “De groeiende wereldbevolking voorzien van de juiste voedingstoffen is dé uitdaging voor de komende decennia. Met het aanbieden van de betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten willen we een bijdrage leveren aan het veiligstellen van de voedsel- en nutriëntenzekerheid. We willen onze kwaliteit behouden dankzij doordachte vernieuwingen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels