Nieuwe grootte-criteria van een vennootschap ?

Nieuwe grootte-criteria van een vennootschap ?

Vraag en antwoord - Foederer DFK

Op basis van Europese regelgeving die recent in Belgisch recht werd omgezet, zijn er nieuwe grootte-criteria voor vennootschappen van toepassing. Het artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen dat bepalend is voor de grootte van een vennootschap werd gewijzigd, waarbij naast de kmo een nieuwe vorm ontstaat: de microvennootschap.

Wat zijn de voornaamste wijzigingen die werden aangebracht?

 • De criteria voor de jaaromzet en het balanstotaal werden aangepast;
 • Voortaan wordt een kleine vennootschap pas groot wanneer deze twee boekjaren na elkaar de criteria overschrijdt;
 • Voor niet-moedervennootschappen worden de criteria niet langer op geconsolideerde basis beoordeeld;
 • Het overschrijden van de grens van 100 werknemers heeft niet meer automatisch tot gevolg dat de vennootschap niet langer kan worden aangeduid als een kleine vennootschap;
 • Binnen de categorie van kleine vennootschappen is een subcategorie gecreëerd van microvennootschappen.

Welke zijn de nieuwe criteria voor ‘kleine’ vennootschappen ?

Vanaf 1 januari 2016 zijn kleine vennootschappen deze die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 50;
 • Jaaromzet, excl. BTW: 9.000.000 euro;
 • Balanstotaal: 4.500.000 euro.

Wanneer catalogeert een vennootschap als microvennootschap ?

De microvennootschap is een kleine vennootschap die op datum van de jaarafsluiting geen dochter of moedervennootschap is en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 10;
 • Jaaromzet, excl. BTW:  700.000 euro;
 • Balanstotaal: 350.000 euro.

Zijn er voordelen als microvennootschap ?

De microvennootschap kan van heel wat administratieve vereenvoudigingen en fiscale maatregelen genieten. Zo moet zij slechts een beperkte ‘microjaarrekening’ met minimale toelichtingen neerleggen. Bovendien verwijzen enkele nieuwe fiscale maatregelen nu al expliciet naar de microvennootschap, bv. belastingvermindering risicodragende investeringen in starters, een verhoogde vrijstelling doorstorting BV voor starters, ....

Pascal Daelemans - Foederer DFK Pascal Daelemans is vennoot-bedrijfsrevisor bij Foederer DFK.

 

 

Pascal Daelemans is vennoot­bedrijfsrevisor bij Foederer DFK 

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels