Veilig en gezond werken in de bouwsector
Piet Posen & Yves Coenen

Veilig en gezond werken in de bouwsector

Testimonial - Kumpen & Mensura

Kumpen is een van de grootste bouwbedrijven in België. De onderneming is betrokken bij renovatie- en tunnelwerken, grootschalige residentiële, kantoor- en retailprojectontwikkeling in binnen- en buitenland en infrastructuurwerken zoals wegenbouw en grondwerken. Om bij deze risicogevoelige activiteiten de veiligheid en gezondheid van medewerkers te helpen waarborgen, doet het bouwbedrijf al enkele decennia een beroep op Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

“Kumpen telt ongeveer 440 medewerkers, waarvan drie op vier actief zijn op bouwwerven”, aldus Yves Coenen, QSE Manager bij Kumpen. “Zoals gebruikelijk in de sector, beschikt ons bedrijf over een VCA**-certificaat, een bewijs dat het voldoet aan de geldende eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. 

"Die aandacht uit zich onder meer in periodieke medische onderzoeken van medewerkers, risicoanalyses van werkposten en specifieke opleidingen”, voegt Piet Posen, bedrijfsarts bij Mensura, toe. “Zo helpen we Kumpen te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Daarnaast ondersteunen we hen ook via consultaties en een proactieve communicatie over wetswijzigingen.” 

Medische onderzoeken

“Voor de medische onderzoeken zijn we kind aan huis bij Mensura. Naast een jaarlijkse medische check-up van medewerkers vinden er ook meerwaardeonderzoeken plaats, bvb. in het kader van een werkhervatting of een vraag naar aangepast werk. De bedrijfsarts gaat dan mee na hoe het werk (tijdelijk) kan worden verlicht. Verder worden elke drie jaar gehoortesten georganiseerd. En aan de hand van een blaastest meet Mensura de blootstelling aan stof en irriterende materie,” legt Yves Coenen uit.

“Het medisch toezicht is toegespitst op de risico’s van de activiteiten die Kumpen uitvoert. Lawaai, stof, zware fysieke arbeid, moeilijke ergonomische houdingen … Elke werf kent blootstelling aan mogelijk belastende factoren. Het belangrijkste daarbij is preventief optreden. Regelmatig overleg met de preventieadviseur is daarom onontbeerlijk,” schetst Piet Posen. 

Yves Coenen: “Samen met Mensura definieerden we alle werkposten – metselaar, chauffeur, rioolwerker enzovoort – en we onderwerpen die twee keer per jaar aan een risico­analyse. Vóór aanvang van lopende of nieuwe activiteiten kunnen gerichte bezoeken plaats vinden om de risico’s verder te evalueren en gezondheidsschade te voorkomen. Voordat nieuwe producten in gebruik worden genomen, zorgen we vooraf ook voor de goedkeuring van hun Safety Data Sheets (SDS).”

Specifieke opleidingen

“Mensura zorgt via opleidingen voor het blijvend bijspijkeren van onze interne kennis rond veiligheid en gezondheid. Via praktische ‘train-the-trainer’-opleidingen leren ploegbazen en bouwvakkers bijvoorbeeld de principes van toolboxmeetings. De focus ligt daarbij op laagdrempelige, mondelinge communicatie met de medewerkers, een belangrijk onderdeel voor VCA-certificatie. Ook omtrent EHBO en psychosociaal welzijn vinden binnen Kumpen gerichte opleidingen plaats. Samengevat pakken we bij Kumpen heel gericht twee grote uitdagingen aan: het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers en het op peil houden van de (aandacht voor) veiligheid binnen het bouwbedrijf en zijn activiteiten.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels