Gedaan met het bankgeheim?
Christel Lambrichts

Gedaan met het bankgeheim?

Vraag & antwoord

De financieel-economische crisis, in de nasleep van 9/11, deed talrijke landen beseffen dat zij inkomsten misten die in landen met bankgeheim waren ondergebracht. In 2009 publiceerde de OESO een zwarte lijst van belastingparadijzen. De G20 dreigde met sancties. In 2010 verplichtte Amerika met haar FACTA, om landen wereldwijd bankgegevens van VS-burgers aan haar te laten rapporteren. De landen die weigerden werden belast met 30% op hun Amerikaanse inkomsten. Alle Europese landen waren akkoord.

België past vanaf 2015 de Europese spaarrichtlijn toe en meldt financiële opbrengsten m.b.t. de rekeningen van haar fysieke inwoners aan de andere lidstaten. Vanaf 2017 wordt dit uitgebreid met beleggingsfondsen en verzekeringsproducten. Het web sluit zich verder. In 2015 keurt de EU de Fiscale Bijstandsrichtlijn goed. De richtlijn bewerkstelligt de fiscale gegevensuitwisseling tussen de EU-Lidstaten van inkomen, eigendom van onroerend goed, pensioenen, dividenden en royalties.

Ontsnappen kan niet meer

Meer dan 80 OESO-landen gingen akkoord om vanaf 2017 jaarlijks, en automatisch, gegevens uit te wisselen via de Common Reporting Standard (CRS), gebaseerd op het Amerikaanse FACTA-model.

Concreet betekent dit dat banken van al hun rekeninghouders, waarbij er aanwijzingen zijn dat ze tevens fiscaal inwoner zijn van een ander land, gegevens gaan rapporteren aan hun eigen fiscus. De eigen fiscus rapporteert vervolgens aan de fiscus van het land in kwestie. De eerste rapportering gebeurt in september 2017 m.b.t. de rekeningsaldi en inkomsten van 2016. 

De anonimiteit van de aandeelhouder, die zijn vermogen onderbracht in een vennootschap, zal tevens  in 2017 opgeheven worden. Uiterlijk tegen 26 juni 2017 leggen alle Europese lidstaten een centraal raadpleegbaar UBO-register aan. Hierin worden alle natuurlijke personen die minstens 25% aandeelhouder zijn in opgenomen. 

Permanente Fiscale Regularisatie

Op 1 augustus 2016 trad de wetgeving in werking. Particulieren en rechtspersonen kunnen fiscale en strafrechtelijke immuniteit bekomen door spontaan hun niet aangegeven inkomsten en fiscaal verjaarde kapitalen aan te geven. De regularisatieheffing verhoogt het belastingtarief met 20%  (indieningsjaar 2016) voor fiscaal niet-verjaarde inkomsten en met 36% voor fiscaal verjaarde kapitalen. Deze boete stijgt jaarlijks met 1%.

Vandaag weigeren banken geld te repatriëren indien niet kan worden aangetoond dat het normale belastingregime werd ondergaan. Cashtransacties zijn verboden voor bedragen van meer dan 3.000 euro. De belastingverhoging voor het met opzet ontduiken van belastingen bedraagt 50% tot 200%. Fiscale regularisatie is dus de enige uitweg.

Christel Lambrichts Christel Lambrichts is zaakvoerster van Boekhoudkantoor Lambrichts en ziet de noodzaak voor fiscale regularisatie toenemen.

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels